Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Xoves, 24 de outubro de 2019 Páx. 46513

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizaren actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2019 e 2020 (Diario Oficial de Galicia número 27, do 7 de febreiro).

En cumprimento do disposto no artigo 4.1 da Orde do 31 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concurrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizaren actividades de promoción e impulso do cooperativismo e da economía social, e se convocan para os anos 2019 e 2020 (DOG núm. 27, do 7 de febreiro de 2019), resolvo que se publiquen as subvencións concedidas que se indican no anexo, cun importe total de 630.502,60 euros, con cargo ás aplicacións 09.40.324C.444.0, 09.40.324C.445.0, 09.40.324C.460.0 e 09.40.324C.481.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2019 e 2020.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2019

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Aplicación 09.40.324C.444.0.

Entidade beneficiaria

2019

2020

Contía total

Universidade de Santiago de Compostela

23.540,00

27.160,00

50.700,00

Aplicación 09.40.324C.445.0.

Entidade beneficiaria

2019

2020

Contía total

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Santiago de Compostela

6.000,00

12.750,00

18.750,00

Aplicación 09.40.324C.460.0.

Entidade beneficiaria

2019

2020

Contía total

Mancomunidade de concellos da comarca de Ordes

3.000,00

0,00

3.000,00

Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol

6.712,46

6.820,00

13.532,46

Concello de Ortigueira

1.355,20

0,00

1.355,20

Concello de Xermade

0,00

2.240,00

2.240,00

Mancomunidade Terrra de Celanova

9.511,12

2.521,80

12.032,92

Mancomunidade de municipios da comarca de Verín

7.280,00

2.480,00

9.760,00

Aplicación 09.40.324C.481.1.

Entidade beneficiaria

2019

2020

Contía total

Asociación empresarial galega de centros especiais de emprego sen ánimo de lucro (Cegasal)

17.585,17

6.000,00

23.585,17

Asociación de empresas de inserción de Galicia

4.150,00

5.544,00

9.694,00

Fundación Ronsel

7.500,00

7.500,00

15.000,00

Asociación boirense de empresarios

3.040,00

3.040,00

6.080,00

Confederación galega de persoas con discapacidade (Cogami)

27.167,42

48.745,38

75.912,80

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias-Agaca

14.600,00

91.300,00

105.900,00

Unión de Cooperativas Espazocoop

3.480,00

131.200,00

134.680,00

Ecos do Sur

19.368,00

42.168,00

61.536,00

Agrupación empresarial de sociedade laborais de Galicia (Aesgal)

3.494,73

3.494,73

6.989,46

Fundación Cel Iniciativas por Lugo

7.200,00

13.600,00

20.800,00

ADR Comarca de Lugo

3.000,00

9.000,00

12.000,00

Fundación para la pesca y el marisqueo (Fundamar)

7.949,76

34.300,83

42.250,59

Confraría de Pescadores de Vigo

4.080,00

624,00

4.704,00