Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 212 Xoves, 7 de novembro de 2019 Páx. 47935

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (RSU 2803/2019-M).

Tipo e nº de recurso: RSU recurso de suplicación 2803/2019

Xulgado de orixe/autos: procedemento ordinario 372/2013 Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

Recorrente: Francesc Xavier Barros Canabal

Avogado: Manuel Quintáns López

Procurador: Benjamín Victorino Regueiro Muñoz

Recorridos: Agencia Efe, S.A., Mateo Sancho Cardiel

Avogado/a: avogado/a do Estado

Eu, María Isabel Freire Corzo, letrada da Administración de xustiza da sección número 1 da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 2803/2019 desta sección, seguido por instancia de Francesc Xavier Barros Canabal contra a Agencia Efe, S.A., e Mateo Sancho Cardiel sobre outros dereitos laborais, ditouse a seguinte resolución:

Decidimos:

Desestimando o recurso de suplicación interposto por Francesc Xavier Barros Canabal contra a Sentenza do 6 de xullo de 2018 do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, ditada en xuízo seguido por instancia do recorrente contra a Agencia Efe e contra Mateo Sancho Cardiel, a sala confírmaa integramente.

Modo de impugnación: faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de casación para unificación de doutrina que debe prepararse mediante escrito presentado ante esta sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non ten a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de Seguridade Social deberá efectuar:

– O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta sala, aberta no Banco de Santander (Banesto) co nº 1552 0000 37 seguida do catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano deste.

– Así mesmo, se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código 80 en vez do 37 ou ben presentar aval bancario solidario en forma.

– Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos 0049 3569 92 0005001274 e facer constar no campo “Observacións ou concepto da transferencia” os 16 díxitos que corresponden ao procedemento (1552 0000 80 ou 37 **** ++).

Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo.

E para que sirva de notificación en legal forma a Mateo Sancho Cardiel, en ignorado paradoiro, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírtese a destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 25 de outubro de 2019

A letrada da Administración de xustiza