Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Martes, 19 de novembro de 2019 Páx. 49285

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 7 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador outórgaselles un pazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegaren o que consideren conveniente, presentando a documentación que estimen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderán interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social, que esgotan a vía administrativa, cabe formular demanda, perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 7 de novembro de 2019

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº expediente

Acto que se notifica

Concello

X7313139J

SN46/2019

Inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

04655688M

SN47/2019

Inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

47365157S

CM 33/2019

Inicio de procedemento sancionador

Oleiros

32760980X

CM 34/2019

Inicio de procedemento sancionador

Culleredo

44658952J

CM 35/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

58039059P

CM 36/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

33996198J

CM 37/2019

Inicio de procedemento sancionador

Culleredo

49915479M

CM 38/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47403864J

CM 39/2019

Inicio de procedemento sancionador

Cambre

48114685L

CM 40/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

54129283W

CC 33/2019

Inicio de procedemento sancionador

Arteixo

39395638L

CC 34/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

79344484G

CC 35/2019

Inicio de procedemento sancionador

Arteixo

79425426D

CT45/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32838074P

CT46/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32667425L

FC 24/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

79341848J

FC 25/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32682105W

FC 26/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

52935578C

BO12/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Pobra do Caramiñal

X7970191R

BO13/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ribeira

Y6460551A

BO14/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ribeira

52933128P

BO15/2019

Inicio de procedemento sancionador

Boiro

32681009X

FE 2/2019

Inicio de procedemento sancionador

Fene

Y3300970R

FE 3/2019

Inicio de procedemento sancionador

Cedeira

52440215P

FE 4/2019

Inicio de procedemento sancionador

Narón

Y4017286M

FE 5/2019

Inicio de procedemento sancionador

Narón

32928574A

FE 6/2019

Inicio de procedemento sancionador

Fene

44830239L

SC 15/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ames

45907577Z

SC 16/2019

Inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

77459723R

SC 17/2019

Inicio de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

45860146D

SN48/2019

Inicio de procedemento sancionador

Brión

33262054Y

SN49/2019

Inicio de procedemento sancionador

Santa Comba

Y3124987Z

CT47/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

36070966C

CT48/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47439097X

CT49/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

Y1260622Y

CT50/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47362022P

CT51/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47384181H

CT52/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

76509962W

CT53/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32719686R

FC 27/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

Y3360463Q

FC 28/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32713425L

FC 29/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

33547885Q

FC 30/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

32694306J

FC 31/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ferrol

31723143W

CM 41/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

32765837Z

CM 42/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

X5603029E

CB15/2019

Inicio de procedemento sancionador

Zas

53162863L

CC 36/2019

Inicio de procedemento sancionador

A Coruña

47175297C

CC 37/2019

Inicio de procedemento sancionador

Arteixo

00406068A

BO16/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ribeira

X6110313H

OR 6/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ordes

X8784768X

OR 7/2019

Inicio de procedemento sancionador

Oroso

45955250P

OR 8/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ordes

51269766Y

SC 18/2019

Inicio de procedemento sancionador

Ames

36053314D

FE 7/2019

Inicio de procedemento sancionador

Narón

53308540Z

1272/2019

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

49674109C

1315/2019

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

Y2636278D

1316/2019

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

49404544S

1317/2019

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

35480449M

1346/2019

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

47363187T

1348/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32790662E

1351/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

48683851G

1352/2019

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

X9480869Q

1353/2019

Resolución de procedemento sancionador

Arteixo

58055863E

1355/2019

Resolución de procedemento sancionador

Arteixo

Y4294303X

1365/2019

Resolución de procedemento sancionador

Melide

52450101G

1368/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

44838638T

1370/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

34880879E

1371/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

X9181443G

1397/2019

Resolución de procedemento sancionador

Carballo

47385061R

1398/2019

Resolución de procedemento sancionador

Carballo

79324577S

1406/2019

Resolución de procedemento sancionador

Carballo

32735521N

1410/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32647724Y

1411/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

X7504806K

1413/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32633740Y

1415/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32657651C

1416/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32719686R

1418/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32729263X

1419/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32678075C

1420/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32739258T

1429/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

32697138Q

1433/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ferrol

33275316C

1438/2019

Resolución de procedemento sancionador

Boiro

X5495144F

1442/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32835020J

1445/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32442460V

1452/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32794322W

1453/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

49201428N

1454/2019

Resolución de procedemento sancionador

Arteixo

32451138R

1456/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

79322269F

1459/2019

Resolución de procedemento sancionador

Carballo

52459687E

1477/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ribeira

32940453Z

1490/2019

Resolución de procedemento sancionador

Santiago de Compostela

49917440B

1493/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

49917382E

1512/2019

Resolución de procedemento sancionador

Cambre

77592710W

1514/2019

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

49685295M

1526/2019

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

48115160B

1533/2019

Resolución de procedemento sancionador

Cambre

47361989K

1536/2019

Resolución de procedemento sancionador

Culleredo

20903276W

1538/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

32784862H

1539/2019

Resolución de procedemento sancionador

Oleiros

51155796R

1540/2019

Resolución de procedemento sancionador

Oleiros

32797594P

1546/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

54967277Z

1548/2019

Resolución de procedemento sancionador

Oleiros

X4369894D

1550/2019

Resolución de procedemento sancionador

A Coruña

76827416X

1576/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ames

49470703A

1586/2019

Resolución de procedemento sancionador

Betanzos

53482430R

1601/2019

Resolución de procedemento sancionador

Ribeira

32941993J

10-527/2019

Resolución de reclamación previa procedemento sancionador

A Coruña

78808779S

26-1322/2019

Resolución de reclamación previa procedemento sancionador

Mazaricos