Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Mércores, 20 de novembro de 2019 Páx. 49427

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2019 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2019.

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, así como no artigo 24 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas con cargo á aplicación orzamentaria 11.A2.761A.770.0, proxecto 2015 00005, crédito orzamentario 1.250,000 €, que figuran no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xaneiro da Axencia Turismo de Galicia pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia, e se establece a súa convocatoria para o ano 2019.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2019

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos
establecementos turísticos de aloxamento

Solicitante

Descrición da actuación

Importe subvención €

Leidiz, S.L.

Renovación de instalacións: mellora do sistema de calefacción (24.144,90 €), renovación supermercado, de ventás bungalows, do equipamento de megafonía, das barreiras de control de acceso ao cámping, e de elementos en bloques sanitarios (75.624,28 €)

34.919,21

Martín Rivera Búa

Renovación e modernización das instalacións

34.814,01

Hotel Balneario Aguas Santas, S.L.

Mellora das infraestruturas do establecemento hoteleiro

19.078,50

Alvarella Ecoturismo, S.L.

Mellora de infraestrutura

12.378,12

Alfonso Leiro, S.L.

Renovación de equipamentos e cambio de cuberta do hotel

21.607,67

Balnearios y Termas de Lugo, S.L.

Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións e embelecemento do contorno

34.998,60

Menycas, S.L.

Conversión dunha edificación utilizada como almacén en spa

33.460,00

Turismo y Explotaciones Hoteleras, S.L.

Mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas

4.749,61

Loureiros Hoteles, S.L.

Actuación de cambio da segunda porta de entrada ao hotel

1.271,70

Hotel Montemar O Grove, C.B.

Mellora das condicións de accesibilidade

18.139,49

Cámping Os Fieitas, S.L.

Mellora das infraestruturas

3.598,25

Restauración do Sar, S.L.

Remodelación recepción, terraza, cuartos e balaustrada

7.525,06

Gestión Hotelera del Noroeste, S.L.

Renovación e modernización das instalacións, embelecemento contorno e renovación equipamentos

29.993,48

Hoteles Fidel BP, S.L.

Renovación interior Hotel O Son do Mar

2.416,44

Gestión Hotelera Onix Vigo, S.L.

Renovación e modernización instalacións, embelecemento do contorno e renovación equipamentos

26.971,61

Gestión Hotelera del Noroeste, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos

29.992,26

Cámping El Terrón, S.L.

Modernización e ampliación de parcelas e servizos

20.650,34

Hotel Los Naranjos, S.L.

Modernización do establecemento, incremento de categoría e mellora da accesibilidade

18.355,12

Hotel El Puente de Sanxenxo, S.L.

Mellora e modernización infraestruturas

6.021,24

Saavedra Pereira, S.L.

Cambio de fiestras para a mellora da climatización e adaptación de piscina para uso público

4.393,80

Carina Torres Seijo

Mellora das condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas

3.837,34

Hotel de Matogrande, S.L.

Adquisión de bens inventariables e obras de reforma da instalación

29.525,67

Camino Santo, S.L.

Mellora infraestructura do establecemento hoteleiro

21.549,51

Attica21 Hoteles, S.L.U.

Adquisición de bens inventariables

6.753,77

Restauración Rías Bajas, S.L.

Renovación e modernización de pechaduras

890,68

Apartamentos Adeda, S.L.

Acceso minusválidos, climatización de recepción, reforma piscina e cambio luminarias

2.132,28

Iniciativas Turísticas Gallegas, S.L.

Mellora e modernización de instalacións e equipamento cámping

13.103,15

María Luisa Outón Otero

Plan contra incendios, sistema CCTV e mobiliario exterior informativo

9.198,08

Hotel Nuevo Astur, S.L.

Modernización dos espazos de restauración do hotel

29.187,59

Antonio Reimundo Reimundo

Rehabilitación e ampliación de vivenda para 2 apartamentos

23.957,45

José Ramón Vázquez Álvarez

Reforma integral de toda a infraestrutura e instalacións da pensión

29.999,10

Attica21 Hoteles, S.L.U.

Adquisición de equipamento inventariable e execución material de obra: substitución de 52 colchóns, instalación dun novo forno de gas e dun pelapatacas, e obras para a instalación dun cuarto frío

8.723,80

José Nacimento Soto

Instalación climatización

27.277,32

Manuel Salgueiro Arribas

Eliminación de contaminación acústica en habitacións limítrofes con baños, instalación de fío musical na planta baixa, renovación da central de roubo, renovación colchóns e somieres, instalación de aire acondicionado na planta baixa, ampliación cobertura wifi, mellora do cuarto de persoal e vestiarios

14.328,06

Romeda, S.L.

Actualización zonas comúns e corredores, cambio iluminación e climatización para aforro enerxético

29.970,37

Apartamentos Fandin, C.B.

Mellora da climatización e modernización de instalacións

6.425,40

Davandoira, S.L.

Actuacións de mellora das infraestruturas do Hotel SPA Atlántico: renovación dos equipamentos de climatización, reforma de 38 baños (renovación azulexado, pintura teitos, fontanaría e substitución bañeiras), renovación instalación eléctrica en 20 cuartos), renovación mobiliario diverso e equipamentos iluminación.

19.484,77

Hostal Atlántico, S.A.

Mellora e modernización das instalacións do hotel para o incremento de categoría e o aforro enerxético

24.181,19

Mª Consuelo Outón Otero

Instalación aire acondicionado en comedor, substitución e reparación de balcóns e baños

11.435,40

Portonovo Playa, S.L.

Instalación climatización e renovación e modernización de instalacións

29.944,59

Ciudad de Vigo, S.L.

Modernización hotel

27.917,68

Inversiones Marapa, S.L.

Mellora da infraestrutura interna do hotel

29.828,17

Hotel Susuqui, S.L.

Modernización e mellora do establecemento hoteleiro

6.329,34

Fogar de Selmo, S.L.

Subministración e instalación de aire acondicionado en salón e cuartos

6.002,70

Dolores López Fernández

Actuacións varias en terrazas, varandas, pisos e mobiliario

4.775,35

María Asunción Casas Garrido

Actuacións encadradas nos investimentos do tipo 3.4 e 3.5

1.607,54

José Manuel Dadín Piñeiro

Instalación dun ascensor

8.237,07

Condes de Lemos, S.A.

Pasar da clasificación de hotel de 2 estrelas a 3 (instalación ascensor)

29.642,34

Node, S.L.

Reforma sala de caldeiras e cambio mobiliario de 28 cuartos

25.456,54

Gacamar, S.A.

Reacondicionamento parcial de cuartos para facelos accesibles

29.999,42

Carlos Cortés Vaz

Renovación das instalacións en Hotel Villa de Verín

9.237,47

Hotel Bahía de Vigo, S.A.

Renovación e mellora de todos os cuartos dunha planta

28.672,86

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

Mellora da climatización, rótulos e pavimento exterior e parque infantil

26.370,77

Cimasol, S.L.

Renovación instalacións hoteleiras na planta sexta: substitución da actual moqueta por pavimento de madeira, substitución de luminarias de dormitorios, substitución azulexado en baños, renovación portas de paso, instalación armarios encastrados en dormitorios, renovación pintura en dormitorios e zonas comúns

26.970,00

Center Coruña Hoteles, S.L.

Melloras establecemento

28.073,04

Nueva Colina, S.L.

Mellora e modernización

8.015,51

Cristina Torviso Berdeal

Mellora da climatización, embelecemento do contorno e renovación de equipamentos mobles

1.327,62

Francisco Javier Molinos Bermúdez

Mellora do acondicionamento interior, accesibilidade e infraestruturas

17.863,01

Aitor Pita Vázquez

Reforma interior (redución do número de cuartos, recepción con salón de actos, lavandaría e sala de caldeiras)

14.809,75

Juan Carlos Rodríguez López

Mellora do acondicionamento interior, accesibilidade e infraestruturas

29.861,81

Juan Manuel Martínez Pérez

Reformas cuartos

25.214,69

José Manuel Gondar Otero

Recubrimento da fachada con granito moreno tipo país e substitución de ventás

16.509,05

José Luis Otero Rodríguez

Mellora do circuíto de ACS e nova instalación de climatización

19.740,83

Andrade Villar, S.L.

Renovación de cuberta, fachadas e ventás

28.350,00

José Ángel de Dios Álvarez

Mellora accesibilidade no baño, mellora das instalacións de baños e cociña e renovación de colchóns

982,73

Mª José Méndez Domínguez

Mellora infraestrutura

29.982,96