Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Venres, 22 de novembro de 2019 Páx. 49747

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da Comisión Avaliadora do concurso de traslados entre persoal funcionario docente.

Logo de realizado o sorteo para a composición da Comisión Avaliadora a que fai referencia a Orde do 8 de outubro de 2019 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (Diario Oficial de Galicia núm. 200, do 21 de outubro), de acordo co que establece a súa disposición vixésimo quinta, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

DISPÓN:

Primeiro. Constituirase a comisión que figura no anexo desta resolución.

Segundo. Actuará como secretario ou secretaria da comisión o/a vogal con menor antigüidade na función pública docente como persoal funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Terceiro. A Comisión Avaliadora poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

Cuarto. Os membros da comisión terán dereito a percibir asistencias de acordo co previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xuño), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño) e conforme as clasificacións que recolle, esta comisión considérase incluída na categoría primeira.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2019

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Comisión de Avaliación

Orde do 8 de outubro de 2019 (DOG núm. 200, do 21 de outubro)

Posto

DNI

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

Presidente titular

***4352**

Fernández

Fraga

Fernando

Vogal titular 1

***0953**

Armada

Vigo

Marina

Vogal titular 2

***8625**

Martín

Iglesias

José Luis

Vogal titular 3

***6503**

Benmessaoud

Lareo

Celine Izabel Anna

Vogal titular 4

***9126**

Carou

Horta

Jorge

Vogal titular 5

***5681**

Rodríguez

Suárez

María Guadalupe

Vogal titular 6

***1756**

Quintas

Carreira

José Luis

Vogal titular 7

***3784**

González

Penas

Elisa María

Vogal titular 8

***9067**

García

Carlín

Juan Luis

Vogal titular 9

***5982**

Varela

Vila

Marta

Presidente suplente

***5824**

Guerra

Fernández

Manuel

Vogal suplente 1

***9251**

Ares

Casal

María del Carmen

Vogal suplente 2

***3477**

Ávila

Durán

Pedro

Vogal suplente 3

***1829**

López

Ulloa

María Socorro

Vogal suplente 4

***1747**

Fieira

Noya

Jenaro

Vogal suplente 5

***9975**

Paz

López

Raquel

Vogal suplente 6

***7150**

Martínez Risco

Ulloa

Antonio Eduardo

Vogal suplente 7

***1842**

Viñas

González-Zaera

María Concepción

Vogal suplente 8

***2659**

del Río

Bolón

Rafael

Vogal suplente 9

***6532**

Álvarez

Díaz

Eva