Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Martes, 3 de decembro de 2019 Páx. 51573

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 da Coruña

EDICTO (PO 329/2017-MA).

Eu, Rosana Corral García, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 da Coruña, dou fe e certifico que neste xulgado se seguen autos número 329/2017 por instancia de Guillermo Reimúndez Patiño contra Técnicas y Sistemas de Aplicación de Resinas, S.L., sobre ordinario, nos cales se ditou sentenza o 5 de novembro de 2019 que, copiada nos particulares necesarios, di así:

Resolución:

Estímase a demanda formulada por Guillermo Reimúndez Patiño fronte á empresa Técnicas y Sistemas de Aplicación de Resinas, S.L. e, en consecuencia, condénase a empresa Técnicas y Sistemas de Aplicación de Resinas, S.L. a aboar a Guillermo Reimúndez Patiño a cantidade de tres mil catrocentos noventa e nove euros con oitenta e tres céntimos de euro (3.499,86), devindicando os conceptos salariais o xuro moratorio do 10 %.

Notifíquese a presente resolución ás partes

Contra esta resolución cabe recurso de suplicación ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o cal deberá anunciarse neste xulgado no prazo dos cinco días seguintes á notificación desta resolución, abondando a manifestación da parte ou do seu avogado, graduado social colexiado ou representante dentro do indicado prazo.

Se o recorrente non goza do beneficio de xustiza gratuíta deberá, no momento de anunciar o recurso, ter consignado a cantidade obxecto de condena, así como o depósito de 300 euros na conta de depósitos e consignacións que ten aberta este xulgado facendo constar no ingreso o número de procedemento.

Así o acorda, manda e asina, Nicolás E. Pita Lloveres, maxistrado do Xulgado do Social número 4 da Coruña.

E para que conste, para os efectos da súa publicación no Diario Oficial de Galicia co fin de que sirva de notificación en forma á empresa Técnicas y Sistemas de Aplicación de Resinas, S.L., expido e asino a presente.

A Coruña, 13 de novembro de 2019

A letrada da Administración de xustiza