Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 10 de decembro de 2019 Páx. 52403

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 26 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifican as resolucións de expedientes sancionadores por infracción na orde social 76717942Q/22/07/2019/2.1.E e catro máis.

Intentadas as notificacións das resolucións ditadas polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, polas que se acordan as resolucións dos expedientes sancionadores arriba referenciados, e non sendo posible a súa práctica, por medio da presente cédula e segundo o disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, procédese a efectuar as notificacións por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), quedando condicionada a súa eficacia á publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así mesmo, fáiselles saber que as ditas resolucións poñen fin á vía administrativa e que contra elas cabe interpoñer recurso ante os órganos xurisdicionais da orde social, logo de reclamación ante esta xefatura territorial, dentro do prazo dos trinta (30) días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publicase no Diario Oficial de Galicia.

Os interesados, durante este prazo, poderán presentarse ante a oficina de emprego do Carballiño, situada na rúa Otero Pedrayo, nº 20, baixo, do Carballiño, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñecer integramente o contido das resolucións ditadas polo xefe territorial.

Advírteselles aos interesados que, se non interpoñen o recurso en tempo e forma, as resolucións adquirirán firmeza.

Ourense, 26 de novembro de 2019

Santiago Álvarez González
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Expediente: 76717942Q/22/07/2019/2.1.E.

Persoa interesada: 76717942Q.

Concello: Boborás.

Precepto infrinxido: non manter a inscrición como demandante de emprego.

Contido da resolución: confirmar a proposta de resolución e impoñer a sanción de perda dun mes da prestación/subsidio de desemprego recoñecida.

Expediente: X3331494J/30/07/2019/2.1.E.

Persoa interesada: X3331494J.

Concello: San Cristovo de Cea.

Precepto infrinxido: non manter a inscrición como demandante de emprego.

Contido da resolución: confirmar a proposta de resolución e impoñer a sanción de perda dun mes da prestación/subsidio de desemprego recoñecida.

Expediente: X9018686H/15/07/2019/2.1.E.

Persoa interesada: X9018686H.

Concello: O Irixo.

Precepto infrinxido: non manter a inscrición como demandante de emprego.

Contido da resolución: confirmar a proposta de resolución e impoñer a sanción de perda dun mes da prestación/subsidio de desemprego recoñecida.

Expediente: 34977478K/26/07/2019/2.1.C.

Persoa interesada: 34977478K.

Concello: O Carballliño.

Precepto infrinxido: non cumprir coas exixencias do compromiso de actividade.

Contido da resolución: confirmar a proposta de resolución e impoñer a sanción de perda dun mes da prestación/subsidio de desemprego recoñecida.

Expediente: 44663326V/18/09/2019/2.1.E.

Persoa interesada: 44663326V.

Concello: Boborás.

Precepto infrinxido: non manter a inscrición como demandante de emprego.

Contido da resolución: confirmar a proposta de resolución e impoñer a sanción de perda dun mes da prestación/subsidio de desemprego recoñecida.