Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Mércores, 11 de decembro de 2019 Páx. 52454

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019 (Diario Oficial de Galicia número 30, do 12 de febreiro).

O artigo 9.10 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas que se relacionan no anexo desta resolución, ao abeiro da Orde do 10 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro), con cargo ás aplicacións orzamentarias 09.41.322A.460.4 e 09.41.322A.481.1, código de proxecto 2015 00524, correspondente a fondos finalistas recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal.

Santiago de Compostela, 28 de novembro de 2019

Pablo Casal Espido
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

TR331A Orientación laboral 2019

Nº de expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Importe 2019

TR331A/2019-0053

Concello de Betanzos

09.41.322A.460.4

21.000,00 €

TR331A/2019-0009

Concello de Curtis

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0034

Concello do Pereiro de Aguiar

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0084

Concello de Ribadavia

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0089

Concello de Bande

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0090

Concello de Boqueixón

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0096

Concello de Agolada

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0099

Concello de Irixoa

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0101

Concello de Cervo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0107

Concello de Quiroga

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0110

Concello de Santiso

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0130

Concello de Porqueira

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0137

Concello de Allariz

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0079

Concello de Láncara

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0103

Concello de Ortigueria

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0028

Concello da Baña

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0042

Concello de Melide

09.41.322A.460.4

19.788,84 €

TR331A/2019-0043

Concello de Cuntis

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0045

Concello de Outes

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0076

Concello de Camariñas

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0083

Concello de Laxe

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0112

Concello de Dodro

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0062

Concello de Cervantes

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0022

Concello de Monterrei

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0073

Concello de Cualedro

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0064

Concello de Celanova

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0040

Concello de Sober

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0075

Concello de Ribeira de Piquín

09.41.322A.460.4

22.000,00 €

TR331A/2019-0113

Concello de Abegondo

09.41.322A.460.4

23.898,25 €

TR331A/2019-0133

Concello de Mondariz

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0111

Concello de Cerceda

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0125

Concello da Cañiza

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0126

Concello de Ponteceso

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0085

Concello da Coruña

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0109

Concello de Ferrol

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0035

Concello de Arteixo

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0011

Concello de Parada de Sil

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0088

Concello de Carnota

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0104

Concello de Carballedo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0132

Concello de Cabanas

09.41.322A.460.4

21.247,92 €

TR331A/2019-0138

Concello de Viana do Bolo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0017

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0065

Concello de Narón

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0105

Concello de Carballo

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0038

Concello de Sada

09.41.322A.460.4

23.500,00 €

TR331A/2019-0066

Concello de Oleiros

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0094

Concello de Santiago de Compostela

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0007

Concello de Vilagarcía de Arousa

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0012

Mancomunidade I. V. do Ribeiro

09.41.322A.460.4

19.000,00 €

TR331A/2019-0023

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

09.41.322A.460.4

23.331,66 €

TR331A/2019-0071

Concello de Ponteareas

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0086

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0092

Mancomunidade Terra de Celanova

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0002

Concello de Viveiro

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0006

Concello de Porto do Son

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0014

Concello de Cambre

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0024

Concello de Culleredo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0025

Concello de Ames

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0050

Concello de Ribeira

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0054

Concello de Nigrán

09.41.322A.460.4

23.577,72 €

TR331A/2019-0061

Concello de Moaña

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0063

Concello das Pontes de García Rodríguez

09.41.322A.460.4

24.300,18 €

TR331A/2019-0072

Concello de Padrón

09.41.322A.460.4

22.330,22 €

TR331A/2019-0074

Concello do Grove

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0080

Concello de Boiro

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0116

Concello de Negreira

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0135

Concello de Mos

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0010

Concello de Teo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0013

Concello de Lalín

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0036

Concello de Cambados

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0039

Concello de Ourense

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0055

Concello de Ribadeo

09.41.322A.460.4

24.000,00 €

TR331A/2019-0078

Concello de Vilalba

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0018

Concello de Fene

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0082

Concello de Burela

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0140

Concello de Sanxenxo

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0005

Concello de Vilanova de Arousa

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0049

Concello de Sarria

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0100

Concello do Carballiño

09.41.322A.460.4

75.000,00 €

TR331A/2019-0044

Concello de Noia

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0095

Concello de Salceda de Caselas

09.41.322A.460.4

23.806,68 €

TR331A/2019-0030

Concello de Santa Comba

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0129

Concello de Valga

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0019

Concello de Lugo

09.41.322A.460.4

50.000,00 €

TR331A/2019-0097

Concello de Poio

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0081

Concello da Laracha

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0134

Concello de Foz

09.41.322A.460.4

23.564,40 €

TR331A/2019-0139

Concello de Monforte de Lemos

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0037

Concello de Cee

09.41.322A.460.4

22.161,48 €

TR331A/2019-0069

Concello de Cangas

09.41.322A.460.4

23.390,14 €

TR331A/2019-0102

Concello de Ponte Caldelas

09.41.322A.460.4

22.176,60 €

TR331A/2019-0114

Concello de Rianxo

09.41.322A.460.4

24.182,40 €

TR331A/2019-0128

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

TR331A/2019-0091

Concello da Estrada

09.41.322A.460.4

25.000,00 €

Total 09.41.322A.460.4 (2015 00524)

2.582.256,49 €

TR331A/2019-0106

Asociación Bata

09.41.322A.481.1

25.205,44 €

TR331A/2019-0032

Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade)

09.41.322A.481.1

701.463,02 €

TR331A/2019-0087

Saúde Mental Feafes Galicia

09.41.322A.481.1

392.000,00 €

TR331A/2019-0108

Fundación Laboral de la Construcción

09.41.322A.481.1

250.000,00 €

TR331A/2019-0120

Asociación de Empresas de Transporte de Mercadorías por Estrada-Apetamcor

09.41.322A.481.1

79.900,00 €

TR331A/2019-0131

Asociación Amicos

09.41.322A.481.1

66.750,00 €

TR331A/2019-0058

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (Faxpg)

09.41.322A.481.1

167.823,28 €

TR331A/2019-0060

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra

09.41.322A.481.1

24.000,00 €

TR331A/2019-0098

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

09.41.322A.481.1

82.000,00 €

TR331A/2019-0016

Fademga Plena Inclusión Galicia

09.41.322A.481.1

292.678,20 €

TR331A/2019-0046

Asociación Inserta Innovación

09.41.322A.481.1

134.254,40 €

TR331A/2019-0051

Ecos do Sur

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0067

Federación Aspace Galicia

09.41.322A.481.1

54.158,68 €

TR331A/2019-0115

Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime)

09.41.322A.481.1

69.000,00 €

TR331A/2019-0021

Forga

09.41.322A.481.1

237.500,00 €

TR331A/2019-0020

Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga Alborada

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0059

Acopros

09.41.322A.481.1

28.000,00 €

TR331A/2019-0029

Confederación Empresarial de Ourense

09.41.322A.481.1

56.250,00 €

TR331A/2019-0001

Federación Provincial Empresarios de Hostelería de Pontevedra

09.41.322A.481.1

17.966,72 €

TR331A/2019-0052

Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Aditivas-Utaca-Luis Miguel Morás

09.41.322A.481.1

20.380,51 €

TR331A/2019-0003

Fundación Érguete-Integración

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0070

Asociación de Centros Homologados

09.41.322A.481.1

87.500,00 €

TR331A/2019-0027

Asociación de Dano Cerebral de Compostela Sarela

09.41.322A.481.1

26.300,00 €

TR331A/2019-0057

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

09.41.322A.481.1

550.000,00 €

TR331A/2019-0118

Confederación de Empresarios de Galicia

09.41.322A.481.1

41.390,00 €

TR331A/2019-0056

Confederación de Empresarios da Provincia de Lugo

09.41.322A.481.1

50.000,00 €

TR331A/2019-0026

Fundación Lar Pro Salud Mental

09.41.322A.481.1

26.320,00 €

TR331A/2019-0033

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

09.41.322A.481.1

9.875,00 €

TR331A/2019-0048

Asociación de Empresarios de Mos

09.41.322A.481.1

19.750,00 €

TR331A/2019-0047

Asociación Empresarial de Valdeorras

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0123

Valoresc Innovation

09.41.322A.481.1

47.000,00 €

TR331A/2019-0031

Fundación Amigos de Galicia

09.41.322A.481.1

175.000,00 €

TR331A/2019-0142

Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional

09.41.322A.481.1

23.234,97 €

TR331A/2019-0041

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca)

09.41.322A.481.1

24.800,00 €

TR331A/2019-0068

Asociación Plataforma polo Emprego

09.41.322A.481.1

12.500,00 €

TR331A/2019-0004

Alar Galicia

09.41.322A.481.1

24.650,00 €

TR331A/2019-0117

Asociación para a Prevención e a Educación Social

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0121

Asociación de Empresarios de Deza

09.41.322A.481.1

25.000,00 €

TR331A/2019-0122

Asociación Xarela Formación-Animación

09.41.322A.481.1

20.000,00 €

Total 09.41.322A.481.1 (2015 00524)

3.987.650,22 €