Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Xoves, 12 de decembro de 2019 Páx. 52867

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 3 de decembro de 2019 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado da actuación de mellora da estrada LU-651, treito Folgoso (punto quilométrico 21+600) - Seoane (punto quilométrico 35+670), de clave LU/17/128.01, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

Antecedentes:

A Axencia Galega de Infraestruturas considerou a necesidade de redactar o proxecto de trazado da actuación Mellora da estrada LU-651. Treito: Folgoso (p.q. 21+600) - Seoane (p.q. 35+670), de clave LU/17/128.01.

Este proxecto ten por obxecto a definición das obras que será necesario realizar para a mellora das características da estrada LU-651 (mellora da súa funcionalidade e seguridade viaria); entre os puntos quilométricos (pp.qq.) 21+600 (saída da travesía que atravesa o núcleo de Folgoso do Courel) e 35+670 (en Seoane do Courel).

Deste xeito, as actuacións consideradas no proxecto son rectificacións puntuais das curvas de menor raio e potencialmente máis perigosas, rehabilitación do firme, execución de cunetas de seguridade, instalación de novos sistemas de contención e mellora dos existentes. Levarase a cabo tamén a execución dun aparcadoiro para autobuses nas proximidades da travesía de Seoane, ao final do treito de actuación, así como a mellora do firme na citada travesía.

As actuacións do presente proxecto sitúanse nunha zona de importante valor ambiental, dentro do ámbito da Rede Natura (LIC Ancares-Courel), polo que as actuacións consideradas se desenvolveron tendo como criterio fundamental minimizar o seu impacto no contorno.

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de trazado sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Lugo (ronda da Muralla, 70, 27071 Lugo), na Casa do Concello de Folgoso do Courel (pza. Manuel Fraga Iribarne, 27325 Folgoso do Courel, Lugo). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de trazado.

Santiago Compostela, 3 de decembro de 2019

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de trazado.

Mellora da estrada LU-651. Treito: Folgoso (p.q. 21+600) - Seoane (p.q. 35+670), de clave LU/17/128.01.

Relación de titulares expropiación en pleno dominio

Provincia: Lugo.

Concello: Folgoso do Courel.

Número

de orde

Referencia

catastral

Polígono

catrastral

Parcela

catastral

Tipo solo

Uso

solo

Superficie total

parcela

(m2)

NIF

Titular

Tipo

Tipo

Expro.

Cultivo

recoñecido

S. expr.

(m2)

001

27017A03500239

035

00239

RU

Agrario

1.623

***5971**

Arza Álvarez Elisa

Parcial

Prado

124,32

002

27017A03500240

035

00240

RU

Agrario

1.145

***5948**

Marcos Rodríguez Mercedes

Parcial

Labradío

163,19

003

27017A03500440

035

00440

RU

Agrario

143

***5911**

Fernández Rivera Francisca

Parcial

Matogueira

19,21

004

27017A03200010

032

00010

RU

Agrario

3.178

***5913**

Arza Vergara Ventura

Parcial

Labradío

353,43

005

27017A03500442

035

00442

RU

Agrario

1.139

***1844**

Rodríguez López María del Carmen

Parcial

Froiteiras

37,38

006

27017A03200009

032

00009

RU

Agrario

496

***5720**

González Álvarez Alberto

Parcial

Prado

73,69

007

27017A03200008

032

00008

RU

Agrario

2.692

***5913**

Arza Vergara Ventura

Parcial

Castañal

140,40

008

27017A03200006

032

00006

RU

Agrario

674

***0977**

Touzón Arza Claudio

Parcial

Prado

81,15

009

27017A03200005

032

00005

RU

Agrario

484

***5960**

Arza Méndez Amable

Parcial

Prado

93,60

010

27017A03200004

032

00004

RU

Agrario

566

***5923**

Álvarez Sanmartín Virginia

Parcial

Prado

172,90

011

27017A03200003

032

00003

RU

Agrario

564

***1684**

González Álvarez Dorinda

Parcial

Prado

85,24

012

27017A03500445

035

00445

RU

Agrario

1.045

***1155**

Álvarez Valle María Elvira

Parcial

Prado

476,93

013

27017A03500450

035

00450

RU

Agrario

3.252

***8841**

Zarauza Cela Antonio, herdeiros de

Parcial

Matogueira

93,65

014

27017A03500571

035

00571

RU

Agrario

83.260

*****

MVMC de Folgoso Exp.

Parcial

Matogueira

1.471,24

015

27017A03500446

035

00446

RU

Agrario

489

***1684**

González Álvarez Dorinda

Parcial

Matogueira

488,71

016

27017A03500447

035

00447

RU

Agrario

709

***5972**

López Ramos Eloy, herdeiros de

Parcial

Matogueira

709,27

017

27017A03200583

032

00583

RU

Agrario

861.956

*****

MVMC de Folgoso Exp.

Parcial

Matogueira

9.372,15

018

27017A03500567

035

00567

RU

Agrario

264.891

*****

MVMC de Folgoso Exp.

Parcial

Inculto

12.279,50

019

27017A02700352

027

00352

RU

Agrario

15.635

*****

MVMC de Folgoso Exp.

Parcial

Matogueira

1.279,88

020

27017A03200582

032

00582

RU

Agrario

275.266

*****

MVMC de Sobredo Exp. 22/73

Parcial

Matogueira

5.512,29

021

27017A02800971

028

00971

RU

Agrario

748.109

*****

MVMC de Sobredo Exp. 22/73

Parcial

Matogueira

6.468,04

022

27017A02700351

027

00351

RU

Agrario

333.992

*****

MVMC de Sobredo Exp. 22/73

Parcial

Matogueira

6.201,74

023

27017A02800716

028

00716

RU

Agrario

2.860

***0973**

Álvarez Álvarez Concepción

Parcial

Matogueira

36,95

024

27017A02800717

028

00717

RU

Agrario

669

***0973**

Álvarez Álvarez Manuel

Parcial

Matogueira

111,33

025

27017A02800718

028

00718

RU

Agrario

332

***1684**

Álvarez Álvarez Carmen

Parcial

Matogueira

64,19

026

27017A02801041

028

01041

RU

Agrario

252

***0158**

Mouriz Álvarez María Carmen

Parcial

Prado

90,86

027

27017A02800719

028

00719

RU

Agrario

254

***1401**

Álvarez Álvarez Estrella

Parcial

Matogueira

62,67

028

27017A02700370

027

00370

UR

Ruínas

34

***0000**

Diócese de Lugo

Total

Inculto

34,00

029

27017A02800720

028

00720

RU

Agrario

263

***6007**

Álvarez Álvarez José,

herdeiros de

Parcial

Matogueira

84,15

030

27017A02700329

027

00329

RU

Agrario

926

***0973**

Álvarez Álvarez Manuel

Parcial

Matogueira

618,70

031

27017A02801022

028

01022

RU

Agrario

3.163

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

843,43

032

27017A02700328

027

00328

RU

Agrario

484

***7611**

Mouriz Álvarez Antonia Ángela

Parcial

Matogueira

205,90

033

27017A02800708

028

00708

RU

Agrario

704

***5017**

Álvarez Álvarez Orlando Gregorio

Parcial

Prado

Regadío

79,49

034

27017A02800972

028

00972

RU

Agrario

46.731

*****

MVMC de Sobredo Exp. 22/73

Parcial

Matogueira

2.839,40

035

27017A02800746

028

00746

RU

Agrario

8.344

***0973**

Álvarez Álvarez Concepción

Parcial

Matogueira

1.223,68

036

27017A02800803

028

00803

RU

Agrario

2.514

***0973**

Álvarez Álvarez Concepción

Parcial

Matogueira

646,84

037

27017A02700326

027

00326

RU

Agrario

25.239

*****

Álvarez Álvarez Pedro

Parcial

Castañal

1.617,45

038

27017A02800804

028

00804

RU

Agrario

1.489

***4252**

Álvarez Álvarez Pedro

Parcial

Matogueira

456,95

039

27017A02800805

028

00805

RU

Agrario

2.038

***0973**

Álvarez Álvarez Manuel

Parcial

Matogueira

537,78

040

27017A02700330

027

00330

RU

Agrario

13.575

***0973**

Álvarez Álvarez Concepción

Parcial

Castañal

2.652,99

041

27017A02800799

028

00799

RU

Agrario

6.239

***0170**

Concello de Folgoso do Courel

Parcial

Matogueira

804,43

042

27017A02800806

028

00806

RU

Agrario

2.754

***1401**

Álvarez Álvarez Estrella

Parcial

Matogueira

536,57

043

27017A02800807

028

00807

RU

Agrario

2.394

***1684**

Álvarez Álvarez Carmen

Parcial

Matogueira

444,75

044

27017A02700331

027

00331

RU

Agrario

7.574

***1401**

Álvarez Álvarez Estrella

Parcial

Matogueira

170,05

045

27017A02800808

028

00808

RU

Agrario

2.236

***5017**

Álvarez Álvarez Orlando Gregorio

Parcial

Matogueira

635,13

046

27017A02800797

028

00797

RU

Agrario

25.428

*****

Carballo José

Parcial

Inculto

1.131,56

047

27017A02801039

028

01039

RU

Agrario

1.320

***3808**

Mouriz García Ángel

Parcial

Matogueira

434,66

048

27017A02801007

028

01007

RU

Agrario

108.805

*****

MVMC de Ferreiros Exp.

Parcial

Matogueira

262,13

049

27017A02800800

028

00800

RU

Agrario

17.201

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

741,82

050

27017A02800801

028

00801

RU

Agrario

21.627

***0973**

Álvarez Álvarez Manuel

Parcial

Matogueira

1.466,14

051

27017A02800802

028

00802

RU

Agrario

16.820

*****

MVMC de Ferreiros Exp.

Parcial

Matogueira

159,42

052

27017A02800939

028

00939

RU

Agrario

850

***5957**

Ferreiro Marcos Esperanza e outros

Parcial

Matogueira

253,75

053

27017A02700343

027

00343

RU

Agrario

746.093

*****

MVMC de Sobredo Exp. 22/73

Parcial

Matogueira

9.594,79

054

27017A02801012

028

01012

RU

Agrario

7.996

*****

MVMC de Ferreiros Exp.

Parcial

Matogueira

786,38

055

27017A02800937

028

00937

RU

Agrario

733

***5957**

Ferreiro Marcos Esperanza e outros

Parcial

Prado

84,44

056

27017A02800934

028

00934

RU

Agrario

644

***0222**

Ferreiro Sánchez Pablo e outros

Parcial

Prado

116,16

057

27017A02801013

028

01013

RU

Agrario

1.596

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

101,86

058

27017A02700341

027

00341

RU

Agrario

40.931

***2548**

MVMC de Mercurín Exp. 80/75

Parcial

Matogueira

1.503,01

059

27017A02800929

028

00929

RU

Agrario

1.941

***0976**

López García María Teresa

Parcial

Prado

Regadío

9,86

060

27017A02800930

028

00930

RU

Agrario

431

***5973**

González Vázquez José,

herdeiros de

Parcial

Prado

Regadío

25,44

061

27017A02801018

028

01018

RU

Agrario

2.807

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

1.283,76

062

27017A02800932

028

00932

RU

Agrario

5.417

***0170**

Concello de Folgoso do Courel

Parcial

Prado

Regadío

1.208,96

063

27017A02700338

027

00338

RU

Agrario

189.415

***2548**

MVMC de Mercurín Exp. 80/75

Parcial

Pasteiro

1.134,45

064

27017A02801017

028

01017

RU

Agrario

6.003

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

1.132,82

065

27017A02400393

024

00393

RU

Agrario

170.741

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

7.432,62

066

27017A02800879

028

00879

RU

Agrario

1.969

***6037**

Touzón Fernández Severo, herdeiros de

Parcial

Prado

957,79

067

27017A02800909

028

00909

RU

Agrario

283

***6039**

Touzón Campo José

Parcial

Prado

92,81

068

27017A02800875

028

00875

RU

Agrario

788

***6039**

Touzón Campo José

Parcial

Prado

46,35

069

27017A02800874

028

00874

RU

Agrario

1.554

*****

Descoñecido

Parcial

Prado

295,75

070

27017A02800838

028

00838

RU

Agrario

2.859

***6061**

González Ferreiro Jaime,

herdeiros de

Parcial

Prado

Regadío

1.138,29

071

27017A02801014

028

01014

RU

Agrario

1.029

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

758,00

072

27017A02800923

028

00923

RU

Agrario

1.844

***6639**

Arias Fojo María Élida

Parcial

Prado

130,76

073

27017A02800921

028

00921

RU

Agrario

128

***1152**

Arias Fernández José Manuel

Parcial

Prado

62,22

074

27017A02800922

028

00922

RU

Agrario

186

***6025**

López López Benito, herdeiros de

Parcial

Prado

185,55

075

27017A02800920

028

00920

RU

Agrario

661

***4076**

Sampayo López Amelia e outros

Parcial

Castañal

154,38

076

27017A02800912

028

00912

RU

Agrario

812

***1152**

Arias Fernández José Manuel

Parcial

Labradío

74,13

077

27017A02800924

028

00924

RU

Agrario

2.441

***6025**

López López Benito,

herdeiros de e outros

Parcial

Castañal

548,93

078

27017A02800919

028

00919

RU

Agrario

385

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

173,43

079

27017A02400367

024

00367

RU

Agrario

2.545

***6061**

González Ferreiro Jaime,

herdeiros de

Parcial

Labradío

348,02

080

27017A02800917

028

00917

RU

Agrario

641

***4076**

Sampayo López Amelia e outros

Parcial

Prado

41,44

081

000600700PH52A

00060

07

UR

Residencial

245

***5527**

Sampayo Vila Amelia,

herdeiros de

Parcial

Inculto

35,14

082

27017A02400369

024

00369

RU

Agrario

2.423

***1152**

Arias Fernández José Manuel

Parcial

Matogueira

250,86

083

27017A02400358

024

00358

RU

Agrario

69.578

***1807**

Campo Olmo Carmen e outros

Parcial

Castañal

36,34

084

27017A02400375

024

00375

RU

Agrario

602

*****

Peral Rafael

Parcial

Prado

221,13

085

27017A02400374

024

00374

RU

Agrario

14.634

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

1.727,84

086

27017A02400359

024

00359

RU

Agrario

151.200

***1807**

Campo Olmo Carmen e outros

Parcial

Castañal

483,10

087

27017A02801032

028

01032

RU

Agrario

12.580

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Matogueira

117,13

088

27017A02400391

024

00391

RU

Agrario

167.619

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

5.400,64

089

27017A02500034

025

00034

RU

Agrario

18.932

***6018**

Rodríguez Gómez Irene e outros

Parcial

Pasteiro

1.310,30

090

27017A02400378

024

00378

RU

Agrario

2.889

***1152**

Arias Fernández José Manuel

Parcial

Prado

7,36

091

27017A02400376

024

00376

RU

Agrario

1.803

***5981**

Rodríguez Regueiro Rafael, herdeiros de

Parcial

Labradío

215,24

092

27017A02500033

025

00033

RU

Agrario

6.932

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Castañal

125,46

093

27017A02400377

024

00377

RU

Agrario

997

***6061**

González Ferreiro Jaime,

herdeiros de

Parcial

Labradío

32,90

094

27017A02400382

024

00382

RU

Agrario

1.056

***0968**

Fernández Campo Carmen, herdeiros de

Parcial

Labradío Regadío

48,73

095

27017A02500032

025

00032

RU

Agrario

561

***4308**

Rodríguez Rodríguez Jesús Manuel

Parcial

Matogueira

24,93

096

27017A02400380

024

00380

RU

Agrario

955

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Matogueira

245,37

097

27017A02400381

024

00381

RU

Agrario

829

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Matogueira

364,34

098

27017A02500030

025

00030

RU

Agrario

2.427

***6037**

Touzón Fernández Severo, herdeiros de

Parcial

Matogueira

25,37

099

27017A02400388

024

00388

RU

Agrario

5.153

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

677,07

100

27017A02500028

025

00028

RU

Agrario

4.033

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Labradío Regadío

615,66

101

27017A02500029

025

00029

RU

Agrario

3.663

***1396**

Rodríguez Ferreiro Ofelia,

herdeiros de

Parcial

Prado

99,07

102

27017A01700398

017

00398

RU

Agrario

999

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Parcial

Matogueira

455,97

103

27017A01600078

016

00078

RU

Agrario

45.784

***5726**

López Valín María e outros

Parcial

Castañal

718,85

104

27017A02400387

024

00387

RU

Agrario

2.951

***5726**

López Valín María e outros

Parcial

Castañal

1.326,65

105

27017A01700397

017

00397

RU

Agrario

6.343

*****

Descoñecido

Parcial

Matogueira

117,12

106

27017A01700394

017

00394

RU

Agrario

2.384

*****

López Fernández José

Parcial

Matogueira

394,12

107

27017A01600105

016

00105

RU

Agrario

1.752.145

*****

Monte Comunal de Veciños de Miraz

Parcial

Carballeira

10.210,74

108

27017A01700026

017

00026

RU

Agrario

3.611

***5218**

Jato Brañas José Luis

Parcial

Castañal

469,73

109

27017A01700027

017

00027

RU

Agrario

974

***0170**

Concello de Folgoso do Courel

Parcial

Inculto

275,06

110

27017A01700044

017

00044

RU

Agrario

12.057

***4443**

López García Purificación

Parcial

Inculto

29,12

111

27017A01700028

017

00028

RU

Agrario

24.459

***8474**

Rodríguez Méndez Manuel e outros

Parcial

Castañal

2.290,37

112

27017A01700040

017

00040

RU

Agrario

1.288

***5981**

Parada López José Isauro, herdeiros de

Parcial

Matogueira

904,92

113

27017A01600074

016

00074

RU

Agrario

4.528

***9790**

Gallego López Arsenio

Parcial

Matogueira

606,98

114

27017A01700039

017

00039

RU

Agrario

2.020

***8474**

Rodríguez Méndez Manuel

Parcial

Matogueira

706,05

115

27017A01700392

017

00392

RU

Agrario

2.269

***6067**

Novo Núñez Eduvigis

Parcial

Matogueira

125,61

116

27017A01700038

017

00038

RU

Agrario

1.330

***6067**

Novo Núñez Eduvigis

Parcial

Matogueira

396,82

117

27017A01600116

016

00116

RU

Agrario

1.933

***6062**

Ferreiro Chousa Alejandro, herdeiros de

Parcial

Castañal

350,25

118

27017A01700391

017

00391

RU

Agrario

6.890

*****

Parada López Carmen

Parcial

Matogueira

247,79

119

27017A01700037

017

00037

RU

Agrario

1.729

***0376**

Jato García Jaime, herdeiros de

Parcial

Matogueira

459,58

120

27017A01700035

017

00035

RU

Agrario

885

***6060**

Rodríguez López Irene,

herdeiros de

Parcial

Matogueira

418,96

121

27017A01600070

016

00070

RU

Agrario

914

***1952**

Álvarez Domínguez Manuel, herdeiros de

Parcial

Matogueira

322,05

122

27017A01700033

017

00033

RU

Agrario

1.326

***6067**

Novo Núñez Eduvigis

Parcial

Matogueira

497,79

123

27017A01600069

016

00069

RU

Agrario

1.566

*****

Parada José

Parcial

Matogueira

496,72

124

27017A01700390

017

00390

RU

Agrario

1.087

***4308**

Rodríguez Rodríguez Jesús Manuel

Parcial

Matogueira

110,46

125

27017A01700032

017

00032

RU

Agrario

2.774

***2037**

Rodríguez Rodríguez Ana Belén

Parcial

Castañal

320,01

126

27017A01700030

017

00030

RU

Agrario

2.320

***5495**

Carreira Fernández Arturo e outros

Parcial

Castañal

949,63

127

27017A01700387

017

00387

RU

Agrario

1.599

***0970**

Páez López Carmen

Parcial

Matogueira

86,79

128

27017A01600076

016

00076

RU

Agrario

3.548

***1952**

Álvarez Domínguez Manuel, herdeiros de

Parcial

Prado

189,53

129

27017A00700574

007

00574

RU

Agrario

7.938

*****

Páez José

Parcial

Castañal

815,09

130

27017A01700029

017

00029

RU

Agrario

3.247

***6651**

Parada López Héctor e outros

Parcial

Árbores de ribeira

394,24

131

27017A00700578

007

00578

RU

Agrario

15.274

***0376**

Fontal López Elisa, herdeiros de

Parcial

Castañal

141,75

Relación de titulares en ocupación temporal

Provincia: Lugo.

Concello: Folgoso do Courel.

Número

de orde

Referencia

catastral

Polígono

catastral

Parcela

catastral

Tipo

solo

Uso

solo

Superficie

Total

parcela

(m2)

NIF

Titular

Tipo

Bens afectados

Expro.

Cultivo

reconocido

S. expr. (m2)

T063

27017A02700338

027

00338

RU

Agrario

189.415

***2548**

MVMC de Mercurín Exp. 80/75

Temporal

Pasto

63,971

T065

27017A02400393

024

00393

RU

Agrario

170.741

*****

Descoñecido

Temporal

Matogueira

134,737

T079

27017A02400367

024

00367

RU

Agrario

2.545

***6061**

González Ferreiro Jaime,

herdeiros de

Temporal

Labradío

361,92

T083

27017A02400358

024

00358

RU

Agrario

69.578

***1807**

Campo Olmo Carmen e outros

Temporal

Castañal

5,728

T087

27017A02801032

028

01032

RU

Agrario

12.580

***6075**

Locay Locay José, herdeiros de

Temporal

Matogueira

571,246

T128

27017A01600076

016

00076

RU

Agrario

3.548

***1952**

Álvarez Domínguez Manuel, herdeiros de

Temporal

Prado

302,083

T131

27017A00700578

007

00578

RU

Agrario

15.274

***0376**

Fontal López Elisa, herdeiros de

Temporal

Castañal

440,852