Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 17 de decembro de 2019 Páx. 53361

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 2 de decembro de 2019 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de novembro 2019 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Cultura e Turismo.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Cultura e Turismo xustifícase como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Procede a publicación de toda a relación de postos de traballo da Consellería de Cultura e Turismo polo cambio de código dos postos con motivo da aprobación da nova estrutura orgánica regulada polo Decreto 163/2018, do 13 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura e Turismo (DOG núm. 243, do 21 de decembro).

Esta publicación non modifica a aplicación dos criterios dos postos de traballo que foron clasificados de libre designación mediante o Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de maio de 2013 polo que se aproba a relación de postos de traballo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 93, do 16 de maio).

En consecuencia, por proposta da Consellería de Cultura e Turismo, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 28 de novembro de 2019, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a relación de postos de traballo da Consellería de Cultura e Turismo, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o Acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 28 de novembro de 2019, relativo á aprobación da relación de postos de traballo da Consellería de Cultura e Turismo, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2019

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.7.2013)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMAS DE PROVISIÓN

C

CONCURSO.

CE

CONCURSO ESPECÍFICO.

LD

LIBRE DESIGNACIÓN.

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS TITULACIÓNS ACADÉMICAS

2062

LIC./GRAO DEREITO.

2071

LIC./GRAO LINGUA E LITERATURA GALEGAS.

2077

LIC./GRAO LINGUA E LITERATURA MODERNAS (ROMÁNICAS).

2079

LIC./GRAO FILOLOXÍA HISPÁNICA (GALAICO-PORTUGUESA).

2206

LIC. BELAS ARTES (ESP. CONSERV. E RESTAUR. DE BENS CULTURAIS), OU EQUIVAL.

3305

TÍTULO DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS OU EQUIVALENTE.

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS

030

COÑECEMENTOS DE INGLÉS (MÉRITO).

034

COÑECEMENTO DE IDIOMAS (MÉRITO).

102

CAPACIDADE ORGANIZACIÓN EXPOSICIÓNS CULTURAIS (MÉRITO).

161

EXPERIENCIA EN POLÍTICAS COMUNITARIAS (MÉRITO).

460

FILOLOXÍA GALEGA (MÉRITO).

461

FILOLOXÍA HISPÁNICA (GALAICO-PORTUGUESA) (MÉRITO).

462

MESTRE (COA HABILITACIÓN DE LINGUA GALEGA, ORDE DO 25.11.1997, DOG NÚM. 246) (MÉRITO).

463

FRANCÉS - NIVEL B1 INTERMEDIO SEGUNDO O MECRL (MÉRITO).

465

INGLÉS - NIVEL B1 INTERMEDIO SEGUNDO O MECRL (MÉRITO).

640

PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.).

641

PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE INICIACIÓN DE GALEGO (R.I.).

811

COÑECEMENTOS DE PROTOCOLO E COMUNICACIÓN (MÉRITO).

812

CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (MÉRITO).

813

FORMACIÓN ACREDITADA EN RR.LL. E XESTIÓN OU DIREC. DE PERSOAL LABORAL (MÉRITO).

814

EXPERIENCIA MANEXO E XESTIÓN FONDOS PÚBLICOS (MÉRITO).

815

EXPERIENCIA COORDINACIÓN, TRATAMENTO INFORMÁTICO E DESEÑO PÚBLICACIÓNS (MÉRITO).

816

EXPERIENCIA EN TRABALLOS TRADUCIÓN PARA O GALEGO (MÉRITO).

817

EXPERIENCIA ACREDITADA PROGRAMACIÓN/DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS (MÉRITO).

818

EXPERIENCIA MONTAXE EXPOSICIÓNS, PRODUCIÓN PROGRAMAS E ORGANIZACIÓN VIAXES (MÉRITO).

819

MÍNIMO SEIS CURSOS ESCOLA SUPERIOR DE DANZA (MÉRITO).

820

EXPERIENCIA RECADACIÓN BILLETEIRAS (MÉRITO).

821

EXPERIENCIA ACREDITADA CONTRATACIÓN LABORAL E ESPECIAL ARTISTAS (MÉRITO).

822

EXPERIENCIA TRAMITACIÓN NÓMINAS, XESTIÓN DA SS.SS. E MANEXO BASES DE COTIZACIÓN (MÉRITO).

824

EXPERIENCIA INSTRUMENTAL EN CONXUNTOS FOLCLÓRICOS GALEGOS (MÉRITO).

825

EXPERIENCIA EN XASTRARÍA ARTÍSTICA (MÉRITO).

828

COÑECEMENTOS TRATAMENTO DE TEXTOS (MÉRITO).

829

EXPERIENCIA XESTIÓN ORZAMENTARIA E CONTABILIDADE FINANCEIRA (MÉRITO).

830

EXPERIENCIA CONTINXENCIAS FISCAIS NO ÁMBITO DAS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS (MÉRITO).

835

EXPERIENCIA NA PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS (MÉRITO).

954

PERMISO CONDUCIR B (R.I.).

964

RESTAURADOR/A, ESPECIALIDADE ARQUEOLOXÍA (R.I.).

965

RESTAURADOR/A, ESPECIALIDADE PAPEL (R.I.).

966

RESTAURADOR/A, ESPECIALIDADE DAS ARTES (PINTURA E ESCULTURA) (R.I.).

967

RESTAURADOR/A, ESPECIALIDADE DAS ARTES (PINTURA) (R.I.).

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS CORPOS/ESCALAS

EMA

ESPECIAL (ESC. ARQUITECTOS TÉCNICOS).

EMB

ESPECIAL (ESC. AXUD. DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS).

EMB1

ESPECIAL (ESC. AXUD. DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. ARQUIVOS).

EMB2

ESPECIAL (ESC. AXUD. DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. BIBLIOTECAS).

EMB3

ESPECIAL (ESC. AXUD. DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. MUSEOS).

EME2

ESPECIAL (ESC. ENXEÑEIROS TÉCNICOS - ESP. ENX. TÉCNICA INDUSTRIAL).

ESA

ESPECIAL (ESC. ARQUITECTOS).

ESAL

ESPECIAL (ESC. ARQUEÓLOGOS).

ESB

ESPECIAL (ESC. FACULT. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS).

ESB1

ESPECIAL (ESC. FACULT. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. ARQUIVOS).

ESB2

ESPECIAL (ESC. FACULT. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. BIBLIOTECAS).

ESB3

ESPECIAL (ESC. FACULT. ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEOS - ESP. MUSEOS).

XSL

XERAL (ESCALA LETRADOS).

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

A11

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA.

A12

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E ADMINISTRACIÓN LOCAL.

A17

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E PERSOAL DOCENTE CON DESTINO
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

A20(4)

ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA., PERSOAL DOCENTE CON DESTINO
NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E ADMINISTRACIÓN LOCAL.

AXG

ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

  CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS ÁREAS FUNCIONAIS

CON

CONTRATACIÓN.

ECO

ECONÓMICA-ORZAMENTARIA.

INS

INSPECCIÓN.

PER

PERSOAL.

XUR

TÉCNICO-XURÍDICA.

 CÓDIGO - DESCRICIÓN DOS COMPLEMENTOS SALARIAIS

B10

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PERIGOSIDADE.

B11

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR TOXICIDADE.

B12

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE DE RESPONSABILIDADE.

B14

COMPLEMENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE DE ESPECIAL DEDICACIÓN.

B18

COMPLEM ENTO SALARIAL DE SINGULARIDADE POR PENOSIDADE.