Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Martes, 17 de decembro de 2019 Páx. 53504

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 22 de novembro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se publica a resolución relativa á revisión cartográfica e documental do acordo de concentración parcelaria da zona de Santa María de Nebra (Porto do Son-A Coruña).

Con data do 26 de xuño de 2019, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, coafin de obter a coordinación entre os datos gráficos e os alfanuméricos de diversos predios resultantes do acordo de concentración parcelaria da zona de Santa María de Nebra (Porto do Son-A Coruña), ditou a seguinte resolución:

O acordo de concentración parcelaria da zona de Santa María de Nebra (Porto do Son-A Coruña) foi declarado firme con data do 18 de agosto de 2015 expediuse a acta de reorganización da propiedade con data do 23 de maio de 2016.

Como consecuencia da entrada en vigor da Lei 13/2015, do 24 de xuño, de reforma da Lei hipotecaria e do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, de obrigado cumprimento, e conforme a habilitación recollida na disposición transitoria sexta da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, levouse a cabo a revisión cartográfica e documental do acordo firme da antedita zona de concentración parcelaria.

Resultado desta revisión logo de trámite de audiencia faise necesaria a modificación das superficies de diversos predios e, se é o caso, compensación con terreos do Fondo de Terras como consecuencia da necesaria coordinación entre os seus datos gráficos e os alfanuméricos.

Vistos o informe emitido polo Servizo Provincial de Infraestruturas Agrarias da Coruña, a Lei 13/2015, do 24 de xuño, de reforma da Lei hipotecaria e do texto refundido da Lei do catastro inmobiliario; a disposición transitoria sexta da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia; a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais disposicións de aplicación ao caso, esta dirección xeral, ao amparo da disposición transitoria sexta da antedita Lei 4/2015, do 17 de xuño,

resolve:

1. Facer constar os predios que se relacionan coas seguintes superficies:

Propietario

Predio

Superficie

97

57

24.014

918

963

1.977

662

1308

1.278

1078

1406

573

876

1885

1.028

876

1887

269

838

2243

974

1068

2382

754

1065

461

142

65

842

2.193

855

921

212

241

1035

1.868

685

1117

1.045

1111

1144

1.782

681

1163

2.692

976

1171

6.178

1146

1432

462

1048

1536

480

925

1803

3.559

700

1898

3.972

37

2290

2.988

707

2383

988

626

2166

600

626

2329

2418

Propietario

Nome

Predio

Superficie/m2

1200

Descoñecidos

2

2.953

1200

Descoñecidos

10

395

1200

Descoñecidos

18

394

1200

Descoñecidos

34

11.246

1200

Descoñecidos

49

4.458

1200

Descoñecidos

202

3.868

1200

Descoñecidos

207

1.893

1200

Descoñecidos

226

3.039

1200

Descoñecidos

315

1.461

1200

Descoñecidos

464

1.559

1200

Descoñecidos

490

49

1200

Descoñecidos

544

994

1200

Descoñecidos

673

163

1200

Descoñecidos

729

95

1200

Descoñecidos

851

865

1200

Descoñecidos

928

4.624

1200

Descoñecidos

1042

858

1200

Descoñecidos

1210

2.702

1200

Descoñecidos

1236

1.306

1200

Descoñecidos

1376

172

1200

Descoñecidos

1429

248

1200

Descoñecidos

1528

1.296

1200

Descoñecidos

1529

4.273

1200

Descoñecidos

1583

29

1200

Descoñecidos

1751

1.993

1200

Descoñecidos

1850

1.621

1200

Descoñecidos

1864

481

1200

Descoñecidos

1881

3.592

1200

Descoñecidos

1888

46

1200

Descoñecidos

2310

229

1200

Descoñecidos

2336

164

1200

Descoñecidos

2412-1

2.552

1200

Descoñecidos

2416

365

1200

Descoñecidos

2429

750

1300

Terra sobrante

3

2.407

1300

Terra sobrante

23

431

1300

Terra sobrante

60

3.900

1300

Terra sobrante

64

3.942

1300

Terra sobrante

72

116

1300

Terra sobrante

85

3.134

1300

Terra sobrante

92-2

799

1300

Terra sobrante

95

947

1300

Terra sobrante

103

1.186

1300

Terra sobrante

111

1.640

1300

Terra sobrante

116

1.235

1300

Terra sobrante

122

3.558

1300

Terra sobrante

130

2.032

1300

Terra sobrante

132

3.000

1300

Terra sobrante

134

5.095

1300

Terra sobrante

188

1.043

1300

Terra sobrante

200

2.401

1300

Terra sobrante

215

1.043

1300

Terra sobrante

222

647

1300

Terra sobrante

240

177

1300

Terra sobrante

246

4.325

1300

Terra sobrante

254

829

1300

Terra sobrante

264

374

1300

Terra sobrante

302

1.639

1300

Terra sobrante

304

301

1300

Terra sobrante

319

1.122

1300

Terra sobrante

342

596

1300

Terra sobrante

378

1.255

1300

Terra sobrante

397-2

1.231

1300

Terra sobrante

411

38

1300

Terra sobrante

445-1

334

1300

Terra sobrante

473-2

1.039

1300

Terra sobrante

508

2.546

1300

Terra sobrante

509

1.520

1300

Terra sobrante

529

736

1300

Terra sobrante

536

538

1300

Terra sobrante

543

887

1300

Terra sobrante

555

1.150

1300

Terra sobrante

561

639

1300

Terra sobrante

565

357

1300

Terra sobrante

590

1.077

1300

Terra sobrante

632-2

106

1300

Terra sobrante

638

105

1300

Terra sobrante

648

139

1300

Terra sobrante

679

269

1300

Terra sobrante

769

713

1300

Terra sobrante

771

1.021

1300

Terra sobrante

775

571

1300

Terra sobrante

777

2.170

1300

Terra sobrante

822

526

1300

Terra sobrante

841

413

1300

Terra sobrante

944-4

1.463

1300

Terra sobrante

1033

1.596

1300

Terra sobrante

1038

951

1300

Terra sobrante

1044

952

1300

Terra sobrante

1047

753

1300

Terra sobrante

1055

2.156

1300

Terra sobrante

1081-2

517

1300

Terra sobrante

1084

399

1300

Terra sobrante

1096

563

1300

Terra sobrante

1154

416

1300

Terra sobrante

1160

253

1300

Terra sobrante

1172

251

1300

Terra sobrante

1191

863

1300

Terra sobrante

1208-1

913

1300

Terra sobrante

1217

387

1300

Terra sobrante

1230

204

1300

Terra sobrante

1238

31

1300

Terra sobrante

1283-2

850

1300

Terra sobrante

1331-2

375

1300

Terra sobrante

1408

372

1300

Terra sobrante

1495

422

1300

Terra sobrante

1508

433

1300

Terra sobrante

1509

186

1300

Terra sobrante

1634

667

1300

Terra sobrante

1662

572

1300

Terra sobrante

1678

135

1300

Terra sobrante

1695

854

1300

Terra sobrante

1706

242

1300

Terra sobrante

1729

879

1300

Terra sobrante

1734

510

1300

Terra sobrante

1743

1.327

1300

Terra sobrante

1757

296

1300

Terra sobrante

1762

1.505

1300

Terra sobrante

1775

1.035

1300

Terra sobrante

1780

2.569

1300

Terra sobrante

1782-2

1.672

1300

Terra sobrante

1798

1.524

1300

Terra sobrante

1802-3

1.178

1300

Terra sobrante

1804

384

1300

Terra sobrante

1812

309

1300

Terra sobrante

1853

1.086

1300

Terra sobrante

1859

2.703

1300

Terra sobrante

1912

643

1300

Terra sobrante

1954

1.254

1300

Terra sobrante

1995-2

3.804

1300

Terra sobrante

1997

1.722

1300

Terra sobrante

2063-2

1.424

1300

Terra sobrante

2068

474

1300

Terra sobrante

2077-2

238

1300

Terra sobrante

2103

460

1300

Terra sobrante

2210

734

1300

Terra sobrante

2280

19

2. Adxudícanse aos propietarios que se indican os seguintes predios do Fondo de Terras da zona:

Propietario

Predios

97

64

918

1096

662

846-2

1078

1408

876

1912

876

1912

838

2103

1068

1508

A presente resolución non esgota a vía administrativa e contra ela cabe interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da recepción da notificación.

A Coruña, 22 de novembro de 2019

Mónica López López
Xefa territorial da Coruña