Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Venres, 20 de decembro de 2019 Páx. 54235

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Pastoriza

ANUNCIO de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e para dar máis seguridade xurídica aos responsables de xestión da biomasa, polo presente anuncio ponse de manifesto o posible incumprimento polas persoas responsables, que a continuación se indican e que xa foron notificadas por correo postal, da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Ref. catastral

Parroquia

Lugar

Polígono

Parcela

Liquidación provisional dos traballos de xestión da biomasa

Persoa responsable

(NIF semioculto por LOPD)

27044M02000129

A Regueira (San Vicente)

Fontes, As

020

00129

535,38 €

***4947** - Rivas Vidal Carmen

27044M40000051

A Regueira (San Vicente)

Córneas

400

00051

334,11 €

***3793** - Prieto Nogueira María Samarita

27044M02000032

A Regueira (San Vicente)

Outeiro, O

020

00032

4.297,38 €

***5035** - González Paz Jesús

27044A02800199

A Regueira (San Vicente)

Córneas

028

00199

3.302,79 €

***2681** - MVMC de Mudia Exp. 42/78

27044M00200168

A Regueira (San Vicente)

Éstoa

002

00168

240,33 €

***4302** - Otero Rodríguez Manuel

27044M00410013

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

10013

476,53 €

***5554** - Fraga Iglesia Carlos

27044M01010002

A Regueira (San Vicente)

Marquide

010

10002

1.279,33 €

***7183** - Saavedra Novo María Josefa

27044M00300084

A Regueira (San Vicente)

Adromar

003

00084

4.164,81 €

***5484** - López Río Digna

27044M40000008

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

400

00008

116,6 €

Paz Gayos Francisco

27044M40010056

A Regueira (San Vicente)

Córneas

400

10056

1.150,5 €

***5053** - Varela Braña Cándido

27044M00300028

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00028

700,59 €

***5481** - Saavedra Iglesia Antonio Luis

27044M01000026

A Regueira (San Vicente)

Marquide

010

00026

430,45 €

Ferreiro López Manuela

27044M40010067

A Regueira (San Vicente)

Vilar, O

400

10067

238,66 €

***5053** - Varela Braña Cándido

27044M00200107

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

002

00107

1.028,54 €

***6277** - Anllo Eiras María

27044M40000055

A Regueira (San Vicente)

Córneas

400

00055

655,91 €

***3793** - Prieto Nogueira María Samarita

27044M04000168

A Regueira (San Vicente)

Maciñeiras, As

040

00168

1.458,74 €

***8267** - Álvarez Cornide María Cándida

27044M00200230

A Regueira (San Vicente)

Adromar

002

00230

447,22 €

López Fernández Miguel

27044M02000015

A Regueira (San Vicente)

San Vicente

020

00015

2.171,09 €

***5042** - Sandamil Cabana Luís

27044M02000015

A Regueira (San Vicente)

San Vicente

020

00015

2.171,09 €

***7215** - Sandamil Cabana Manuel

27044M01000025

A Regueira (San Vicente)

Marquide

010

00025

359,72 €

***5555** - Ferreiro García Manuel

27044M01000025

A Regueira (San Vicente)

Marquide

010

00025

359,72 €

***5109** - García Martínez Anunciación

27044M02000026

A Regueira (San Vicente)

Outeiro, O

020

00026

625,09 €

***5300** - Sixto Iglesia Dolores

27044M00300129

A Regueira (San Vicente)

Adromar

003

00129

3.588,67 €

***4951** - Iglesia Nieto Graciano

27044M02000043

A Regueira (San Vicente)

Outeiro, O

020

00043

1.249,72 €

***2598** - González López Felipe

27044M00300018

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00018

935,18 €

López Fernández Carmen

27044M02000035

A Regueira (San Vicente)

Outeiro, O

020

00035

1.073,08 €

***5017** - Fernández Otero Angélica

27044M02000034

A Regueira (San Vicente)

Outeiro, O

020

00034

96,47 €

***5017** - Fernández Veiga María Josefa Carmen

27044M00300085

A Regueira (San Vicente)

Adromar

003

00085

1.232,95 €

***3547** - Nogueira Val Antonio

27044M00400011

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

00011

578,42 €

***5487** - Fraga Goyos José

27044M02000046

A Regueira (San Vicente)

Seixos, Os

020

00046

816,26 €

***2385** - Vidal Coido María Luz

27044M00200102

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

002

00102

107,95 €

***5481** - Saavedra Iglesia Antonio Luis

27044M00300016

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00016

350,1 €

***5026** - Teijeiro López Atilano

27044M40000050

A Regueira (San Vicente)

Córneas

400

00050

483,42 €

Paz Gayos Francisco

27044M00200104

A Regueira (San Vicente)

Adromar

002

00104

136,14 €

***5023** - Saavedra Iglesia María Sara

27044M00200142

A Regueira (San Vicente)

Seixos, Os

002

00142

120,79 €

***5017** - Sandamil Gesto Eusebio

27044M00400016

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

00016

376,54 €

***6559** - Cabaneiro Santomé María Carmen

27044M00300015

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00015

2.824,93 €

***7452** - López Varela Arturo

27044M02010157

A Regueira (San Vicente)

Regomozo, O

020

10157

2.129,45 €

Rodríguez Iglesias Nieves

27044M00300017

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00017

302,37 €

***4294** - Teijeiro Alonso Alfonso

27044M00300099

A Regueira (San Vicente)

Adromar

003

00099

1.690,76 €

Iglesia Folgueira María Josefa

27044M40000047

A Regueira (San Vicente)

Córneas

400

00047

1.471,86 €

Prieto López María

27044M00400004

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

00004

4.547,75 €

***7921** - Seco Alvite Carlos Alberto

27044M00400004

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

00004

4.547,75 €

***5318** - Cabaneiro López Cándido

27044M40000028

A Regueira (San Vicente)

Curuxeiras, As

400

00028

77,82 €

***5022** - Paz Goyos Francisco

27044M02000157

A Regueira (San Vicente)

Regomozo, O

020

00157

2.611,97 €

Rodríguez Iglesias Nieves

27044M00300100

A Regueira (San Vicente)

Adromar

003

00100

3.067,13 €

***5352** - Iglesia López María Antonia

27044M04000062

A Regueira (San Vicente)

Vilar, O

040

00062

1.765,92 €

***5036** - Iglesia Folgueira Germán

27044M40000017

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

400

00017

1.219,53 €

***5481** - Andión Cabaneiro Ángel

27044M00300024

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00024

1.353,73 €

***5032** - Nieto Otero Porfirio

27044M00300024

A Regueira (San Vicente)

Estreito, O

003

00024

1.353,73 €

***5485** - Nieto Otero Obdulia

27044M00100116

A Regueira (San Vicente)

Éstoa

001

00116

1.417,99 €

***5015** - Seco Nieto Manuel

27044M40000039

A Regueira (San Vicente)

Curuxeiras, As

400

00039

3.503,12 €

***6559** - Cabaneiro Santomé María Carmen

27044M04000063

A Regueira (San Vicente)

Vilar, O

040

00063

848,14 €

***5036** - Iglesia Folgueira Germán

Así mesmo, de conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e dado que os titulares dos bens que se relacionan a continuación son descoñecidos e resulta imposible a súa notificación, comunícase ás persoas responsables a súa obriga legal de xestión da biomasa, e retirada de especies arbóreas prohibidas nas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Ref. catastral

Parroquia

Lugar

Polígono

Parcela

Liquidación provisional dos traballos de xestión biomasa

Persoa responsable

27044M01000008

A Regueira (San Vicente)

Marquide

010

00008

2.267,05 €

Descoñecida

27044M00400014

A Regueira (San Vicente)

Castelo, O

004

00014

44,06 €

Descoñecida

1º. En virtude do que antecede, as persoas responsables dispoñen dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da publicación do presente anuncio ou da data da notificación por correo postal no caso de que a devandita notificación se fixese efectiva con posterioridade á data de publicación do presente anuncio.

2º. Dado que se trata de parcelas incluídas en parroquias priorizadas, entenderase cumprida voluntariamente a obriga de xestión da biomasa no caso de que, con anterioridade á finalización do devandito prazo, a persoa responsable subscriba o contrato de xestión da biomasa no marco do sistema público de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas nas redes de faixas secundarias de xestión de biomasa, recollido no anexo III do convenio de colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias (DOG nº 156, do 17 de agosto de 2018).

3º. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, o concello a través do convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias (DOG nº 156, do 17 de agosto de 2018) procederá sen máis trámites á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, se é o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. A persoa titular do terreo ou do dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos de xestión de biomasa e retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

4º. En caso de persistencia no incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellaría con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellaría con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellaría competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellaría que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves ou moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter .

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2 g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no artigo 22.2 da Lei 3/2007.

5º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do concello actuante.

A Pastoriza, 9 decembro de 2019

O alcalde
P.D. (Resolución do 2.7.2019)
Elva Carrera González
Tenente de alcalde