Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 248 Martes, 31 de decembro de 2019 Páx. 56235

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 20 de decembro de 2019, da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, polo que se procede a dar publicidade á Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de mobilidade interna voluntaria para o persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria correspondente á categoría de enfermeira/o especialista en saúde mental.

De conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, no Plan de ordenación de recursos humanos do persoal do Servizo Galego de Saúde, con base nos criterios reitores aprobados na Mesa Sectorial de Sanidade, pola administración sanitaria e as organizacións sindicais con representación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde o día 29 de decembro de 2009, así como no Acordo de bases acadado coa Comisión de Centro de Atención Especializada do 19 de xaneiro de 2018, e en uso das atribucións conferidas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e o Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia, o xerente da Área Sanitaria de Vigo

RESOLVE:

Primeiro. Anunciar a convocatoria do procedemento de mobilidade interna voluntaria do persoal estatutario fixo do ámbito de atención hospitalaria da categoría de enfermeira/o especialista en saúde mental.

Segundo. As bases íntegras da citada convocatoria e demais resolucións estarán expostas nos taboleiros de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos da Área Sanitaria de Vigo, así como na intranet da Área Sanitaria de Vigo.

Terceiro. As solicitudes de participación no procedemento de mobilidade interna voluntaria así como o modelo de elección de postos solicitados pola súa orde de preferencia, acompañada, se for o caso, da documentación recollida na convocatoria, deberán presentarse nos rexistros dos centros integrantes da Área Sanitaria de Vigo, ou a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Cuarto. O prazo de presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da data de publicación do presente anuncio na intranet e nos taboleiros de anuncios das oficinas da Dirección de Recursos Humanos da Área Sanitaria de Vigo, e finalizará ás 14.00 horas do día 31 de xaneiro de 2020.

Contra a resolución que se anuncia poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos dos artigos 121 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 20 de decembro de 2019

Julio García Comesaña
Xerente da Área Sanitaria de Vigo