Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 8 Martes, 14 de xaneiro de 2020 Páx. 1804

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

CÉDULA do 16 de decembro de 2019, da Área Provincial de Turismo de Ourense, pola que se notifica a resolución do expediente sancionador OU-S-8/2019, por infracción leve en materia de turismo.

Pola presente, e de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE nº 236, de 2 de outubro) notifícanselle á persoa que no anexo se relaciona, a resolución do expediente sancionador nº OU-S-8/2019, do xefe de Área Provincial de Turismo de Ourense, xa que, intentada polos medios habituais, non se poido practicar.

O interesado poderá recoller a resolución mediante comparecencia na dependencia da Área Provincial de Turismo, rúa Curros Enríquez, 1, 3º andar, de Ourense.

Contra a dita resolución, que non esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso de alzada perante a directora da Axencia Turismo de Galicia, no prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, todo iso, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro que considere oportuno.

De non presentar recurso no devandito prazo, a sanción devirá firme, debendo aboar os importes das multas no seguinte prazo: a) publicación entre os días 1 e 15 de cada mes, desde a data da publicación ata o día 5 do mes seguinte ou inmediatamente hábil posterior, b) publicación entre os días 16 e último de cada mes, desde a data de publicación ata o día 20 do mes seguinte ou hábil inmediatamente posterior, por transferencia bancaria mediante os impresos formalizados que lle serán facilitados nas dependencias do Servizo de Turismo de Ourense. De non efectuarse o ingreso no citado prazo, procederase a súa exacción por vía constrinximento, segundo o disposto pola Orde do 23 de novembro de 2001 pola que se regula o procedemento de recadación voluntaria e executiva das multas e sancións, da Consellería de Facenda (DOG nº 235, do 5 de decembro).

Ourense, 16 de novembro de 2019

Cecilio Santalices de la Escosura Mourille
Xefe da Área Provincial de Turismo de Ourense

ANEXO

Expediente: OU-S-8/2019.

Titular sancionado: Aarón Iglesias Cadaya.

Establecemento: Catedra.

Domicilio: Ervedelo, 9.

Localidade: Ourense.

Resolución: 30 de abril de 2019.

Tipificación da infracción: artigos 109.2.a) e 109.2.b) da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia.

Sanción: trescentos (300) euros.