Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Martes, 21 de xaneiro de 2020 Páx. 2976

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

Advertido erro na dita lei, publicada no Diario Oficial de Galicia número 2, do venres 3 de xaneiro de 2020, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 159, antes do Título I: Disposicións xerais, débese engadir o seguinte:

«Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia».