Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 20 Xoves, 30 de xaneiro de 2020 Páx. 6042

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Estas axudas foron concedidas coas solicitudes presentadas ata o 1 de setembro de 2019, de acordo co artigo 11.3 da citada orde.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2019, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como anticipado de gasto (DOG núm. 24, do 4 de febreiro de 2019).

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2020

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 201600293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas de solicitudes presentadas ata o 1 de setembro de 2019:

Expediente

NIF

Entidade beneficiaria

Anualidade

2019

Anualidade 2020

Total

PE209B_2019_027

G36013712

Confraría de pescadores de Bueu

12.225.50 €

 

12.225.50 €

PE209B_2019_028

V36016962

Confraría de pescadores de Pontevedra

15.265,00 €

 

15.265,00 €

PE209B_2019_030

G15032642

Confraría de pescadores de  Rianxo

44.733,75 €

 

44.733,75 €

PE209B_2019_031

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas

 

17.917,32 €

17.917,32 €

PE209B_2019_032

G15035108

Confraría de pescadores de  Mugardos

 

80.000,01 €

80.000,01 €

PE209B_2019_033

G15035108

Confraría de pescadores de Mugardos

 

47.420,59 €

47.420,59 €