Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Mércores, 5 de febreiro de 2020 Páx. 7546

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.

A Orde do 28 de novembro de 2018, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, estableceu as bases e convocou para o ano 2019 as axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Facer pública a aprobación das axudas que se relacionan como anexo a esta resolución, axustándose aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, para as que a directora xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no desenvolvemento das súas funcións delegadas nas bases reguladoras destas axudas, formulou resolución de concesión no ano 2019:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 28 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2019.

b) Aplicación orzamentaria: 07.03.541B.470.1.

c) Finalidade da axuda: compensación polos danos ocasionados polos ataques do lobo ás reses das explotacións gandeiras.

d) Destinatarios: propietarios de reses de explotacións gandeiras.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2020

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Expediente

Nome do/a beneficiario/a

Importe (€)

Resolución de concesión

CO/2018/0006

Marcos Muíño Souto

305,00

13.5.2019

CO/2018/0052

Gandería López Abella, S.C.

2.076,10

13.5.2019

CO/2018/0054

María Carmen Grille Arias

703,30

13.5.2019

CO/2018/0056

Amelia Sánchez García

2.067,00

13.5.2019

CO/2018/0057

Gandeiría O Río, S.C.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0058

Manuel Paredes Redondo

814,00

13.5.2019

CO/2018/0061

Cooperativa Santabaia, S.C.L.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0063

Manuel Paredes Redondo

579,00

13.5.2019

CO/2018/0066

María José Fraga Fernández

682,43

13.5.2019

CO/2018/0067

Jesús Martínez Pérez

312,00

13.5.2019

CO/2018/0068

Domingo Ignacio Rial

1.199,00

13.5.2019

CO/2018/0071

Santabaia, Sociedade Cooperativa Galega

747,50

13.5.2019

CO/2018/0072

Modesto Senra Trillo

1.245,40

13.5.2019

CO/2018/0073

Adolfo Gómez Fernández

624,00

13.5.2019

CO/2018/0074

Gandeiría O Río, S.C.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0075

Francisco Manuel Penabad Pita

299,00

13.5.2019

CO/2018/0076

Manuel Belarmino Vilela Bogo

174,00

13.5.2019

CO/2018/0079

Comunidade Veciñal Monte de San Antón

720,00

13.5.2019

CO/2018/0080

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Barbanza Enxa Xián

2.970,00

13.5.2019

CO/2018/0081

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

1.558,70

13.5.2019

CO/2018/0082

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

997,10

13.5.2019

CO/2018/0083

Adolfo Gómez Fernández

624,00

13.5.2019

CO/2018/0084

Manuel Paredes Redondo

958,00

13.5.2019

CO/2018/0085

Domingo Ignacio Rial

594,00

13.5.2019

CO/2018/0086

Luis García Buján

396,50

13.5.2019

CO/2018/0087

Domingo Ignacio Rial

594,00

13.5.2019

CO/2018/0088

Fernando Bouzas Ventín

240,00

13.5.2019

CO/2018/0089

Ángel Fernández Zas

312,00

13.5.2019

CO/2018/0090

David López Blanco

624,00

13.5.2019

CO/2018/0091

Manuel Paredes Redondo

579,00

13.5.2019

CO/2018/0092

Ana María Pita Carro

718,00

13.5.2019

CO/2018/0093

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

360,00

13.5.2019

CO/2018/0094

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Barbanza Enxa Xián

198,00

27.11.2018

CO/2018/0096

CMVMC de Baroña

198,00

13.5.2019

CO/2018/0097

Juan José Penabad Salgado

158,00

13.5.2019

CO/2018/0098

Zanca García, S.C.

2.076,10

13.5.2019

CO/2018/0099

Ventura Pérez Cambeiro y Otro, S.C.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0100

Mourelos Valle, S.C.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0101

Adolfo Gómez Fernández

312,00

13.5.2019

CO/2018/0102

Domingo Ignacio Rial

718,00

13.5.2019

CO/2018/0103

Carlos López Bouza

204,00

13.5.2019

CO/2018/0104

José Ramón Mosquera Dafonte

240,00

13.5.2019

CO/2018/0106

Ganados Hermanos Cabaleiro, S.C.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0108

Margarita Baliña Martínez

75,40

13.5.2019

CO/2018/0110

Comunidade Veciñal Monte de San Antón

305,00

13.5.2019

CO/2018/0111

Teixeiro Os Cerqueiros, S.C.L.

312,00

13.5.2019

CO/2018/0112

Finca Midón, S.C.

1.597,00

13.5.2019

CO/2018/0114

Manuel Tojeiro García

305,00

13.5.2019

CO/2018/0118

José Manuel Muñiz Freire

320,00

13.5.2019

CO/2018/0119

Manuel Santos Villaverde

102,00

13.5.2019

CO/2018/0120

Tamara López Bellón

102,00

13.5.2019

CO/2018/0121

David López Blanco

1.142,70

13.5.2019

CO/2018/0123

Juan Carlos Boquete Pena

302,00

13.5.2019

CO/2018/0125

Adolfina Sánchez Sánchez

240,00

13.5.2019

CO/2018/0126

José Antonio Bouza Panceira

316,00

13.5.2019

CO/2018/0127

CMVMC Monte Raño

496,00

13.5.2019

CO/2018/0128

Comunidade Veciñal Monte de San Antón

240,00

13.5.2019

CO/2018/0129

Estefanía Martínez López

125,00

13.5.2019

CO/2018/0131

Adolfo Gómez Fernández

94,90

13.5.2019

CO/2018/0133

Sergio Tubío Laíño

170,10

13.5.2019

CO/2018/0136

CMVMC Santa Mariña de Esteiro

541,00

13.5.2019

CO/2018/0137

José Manuel Carro Boado

26,00

13.5.2019

CO/2018/0138

Antonio Rodríguez Fiaño

33,80

13.5.2019

CO/2018/0139

Mª Carmen Núñez Picallo

26,00

13.5.2019

CO/2018/0140

Pilar Uzal Garabato

154,00

13.5.2019

CO/2018/0141

Jorge López Merelas

200,20

13.5.2019

CO/2018/0143

Eduardo Otero Pena

163,80

13.5.2019

CO/2018/0144

María Varela Blanco

102,00

13.5.2019

CO/2018/0146

Antonio Prado Bermúdez

1.245,40

13.5.2019

CO/2018/0147

Comunidade Veciñal Monte de San Antón

240,00

13.5.2019

CO/2018/0148

José Manuel Romero Figueroa

579,00

13.5.2019

CO/2018/0149

Antonio Rodríguez Fiaño

75,40

13.5.2019

CO/2018/0150

David Bellas García

1.142,70

13.5.2019

CO/2018/0152

David Carro Sánchez

474,00

13.5.2019

CO/2018/0153

María Josefa Añón Pombo

204,00

13.5.2019

CO/2018/0154

Adolfo Gómez Fernández

132,60

13.5.2019

CO/2018/0155

Granxas de Lousada, S.C.

397,80

13.5.2019

CO/2018/0160

Victorina López Canosa

128,00

13.5.2019

CO/2018/0162

Amalia Barrientos Barrientos

208,00

13.5.2019

CO/2018/0163

Félix Martínez Pérez

997,10

13.5.2019

CO/2018/0164

Félix Martínez Pérez

195,00

13.5.2019

CO/2018/0165

María José Fraga Fdez.

335,50

13.5.2019

LU/2018/0127

Sandra Ascariz Espiñeira

366,60

26.6.2019

LU/2018/0128

Manuel Mariño Ascariz

284,30

26.6.2019

LU/2018/0129

Leonides Iglesias Méndez

166,40

26.6.2019

LU/2018/0130

Rosario Celia Rey López

831,60

26.6.2019

LU/2018/0131

Víctor Manuel Seijas Vázquez

644,80

26.6.2019

LU/2018/0132

Sangradoiro, S.C.

783,26

26.6.2019

LU/2018/0133

César Modia Lage

2.131,62

26.6.2019

LU/2018/0134

Mª Teresa Chao Pernas

312,00

26.6.2019

LU/2018/0135

Marta Neira Fernández

183,70

26.6.2019

LU/2018/0137

José Daniel Rodríguez Cajete

396,50

26.6.2019

LU/2018/0138

María Pilar Dopico Seco

257,40

26.6.2019

LU/2018/0139

José Luis Penas Penas

367,06

26.6.2019

LU/2018/0140

Luis Fernández Fernández

1.398,60

26.6.2019

LU/2018/0141

Manuel Rodríguez Pérez

1.142,70

26.6.2019

LU/2018/0142

José Luis Rivas Val

312,00

26.6.2019

LU/2018/0143

Senén Lamela Castiñeira

150,15

26.6.2019

LU/2018/0144

Fernando Arias Tellado

33,80

26.6.2019

LU/2018/0145

SAT Xuga A Capilla

1.199,00

26.6.2019

LU/2018/0146

Ana María Pena Casabella

205,40

26.6.2019

LU/2018/0147

Xavier Paz González

703,30

26.6.2019

LU/2018/0148

Reyes Cabarcos López

205,40

26.6.2019

LU/2018/0149

Hermanas Ramudo Rigueira

312,00

26.6.2019

LU/2018/0151

Sonia María Varela González

396,50

26.6.2019

LU/2018/0152

Reisanto, S.C.

497,90

26.6.2019

LU/2018/0153

María Luz Quiñoy Pampín

624,00

26.6.2019

LU/2018/0154

Isabel Carballido Rodríguez

644,80

26.6.2019

LU/2018/0155

Xabier Paz González

772,20

26.6.2019

LU/2018/0156

Fons Sacra, S.C.

240,00

26.6.2019

LU/2018/0157

José Luis Penas Penas

312,00

26.6.2019

LU/2018/0159

Narciso Trastoy Maseda

312,00

26.6.2019

LU/2018/0160

Ganadería López Arnejo, S.C.

1.558,70

26.6.2019

LU/2018/0161

Eva Carballido Graña

1.271,40

26.6.2019

LU/2018/0162

Manuel García Quintiá

1.150,00

26.6.2019

LU/2018/0163

Adelina Capón Vázquez

624,00

26.6.2019

LU/2018/0164

María Teresa Prado Novo

396,50

26.6.2019

LU/2018/0166

Félix Regueiro Méndez

150,61

26.6.2019

LU/2018/0167

María Teresa Prado Novo

396,50

26.6.2019

LU/2018/0170

María Teresa Prado Novo

396,50

26.6.2019

LU/2018/0171

José Luis Penas Penas

396,50

26.6.2019

LU/2018/0172

María Teresa Prado Novo

1.142,70

26.6.2019

LU/2018/0173

María Isabel Bello Guerreiro

312,00

26.6.2019

LU/2018/0174

María Teresa Prado Novo

1.142,70

26.6.2019

LU/2018/0175

Daniel Martínez López

728,00

26.6.2019

LU/2018/0176

María Dolores Vázquez Carballes

396,50

26.6.2019

LU/2018/0178

José Iván González Rodríguez

752,70

26.6.2019

LU/2018/0179

María Olga Bello Rivas

312,00

26.6.2019

LU/2018/0180

María Teresa Prado Novo

396,50

26.6.2019

LU/2018/0181

Plácido Rodríguez Martínez

1.127,10

26.6.2019

LU/2018/0182

María José Duarte Ramudo

65,00

26.6.2019

LU/2018/0183

Tomás Gómez Cora

644,80

26.6.2019

LU/2018/0186

Celia Rosario Rey López

114,40

26.6.2019

LU/2018/0189

María Concepción Rodríguez Rodríguez

8.800,00

26.6.2019

LU/2018/0190

María Teresa Prado Novo

2.351,70

26.6.2019

LU/2018/0191

José Manuel López Quintas

453,15

26.6.2019

LU/2018/0193

José Pena Veiga

332,00

26.6.2019

LU/2018/0194

José Álvaro Armesto Marcos

204,00

26.6.2019

LU/2018/0195

Ana Álvarez Fernández

335,50

26.6.2019

LU/2018/0196

Rafael Hermida Seoane

1.245,40

26.6.2019

LU/2018/0198

Javier Muíña Fernández

132,60

26.6.2019

LU/2018/0199

Julián Rego Pérez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0200

Vanesa Pérez Lejo

208,00

26.6.2019

LU/2018/0201

Daniel Martínez López

728,00

26.6.2019

LU/2018/0202

María Herminia Graña Rodríguez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0209

Élida Villaverde Carballido

240,00

26.6.2019

LU/2018/0211

María do Pilar Dopico Seco

357,50

26.6.2019

LU/2018/0212

Manuel López López

879,00

26.6.2019

LU/2018/0213

Rafael Fernández Gónzalez

916,00

26.6.2019

LU/2018/0214

Nicolasa Pérez Rigueiro

396,50

26.6.2019

LU/2018/0215

Digna Fernández Rodríguez

306,00

26.6.2019

LU/2018/0218

María Luisa González Cuba

583,70

26.6.2019

LU/2018/0221

Amparo Estrada Trabado

1.318,00

26.6.2019

LU/2018/0224

José Luis Cortiñas Barreira

644,80

26.6.2019

LU/2018/0225

Xabier Paz González

1.029,60

26.6.2019

LU/2018/0226

Manuel Rodríguez Pérez

431,60

26.6.2019

LU/2018/0227

José Alberto López Quiroga

496,00

26.6.2019

LU/2018/0228

Antonio López Rodríguez

396,50

26.6.2019

LU/2018/0229

Manuel Barro Iravedra

772,20

26.6.2019

LU/2018/0230

Carmen Neira Fernández

26,00

26.6.2019

LU/2018/0231

Nazaret Chaín Álvarez

383,00

26.6.2019

LU/2018/0232

Inés López González

396,50

26.6.2019

LU/2018/0233

Carlos Sordo Valle

312,00

26.6.2019

LU/2018/0234

Rafael Casabella Castro

312,00

26.6.2019

LU/2018/0235

María Dolores Vázquez Carballes

312,00

26.6.2019

LU/2018/0236

María Isabel Carballido Insua

772,20

26.6.2019

LU/2018/0237

María Concepción Rodríguez Rodríguez

360,00

26.6.2019

LU/2018/0238

Rafael Casabella Castro

150,80

26.6.2019

LU/2018/0239

Rafael Casabella Castro

166,40

26.6.2019

LU/2018/0240

Mª Carmen Rodríguez Gaute

752,70

26.6.2019

LU/2018/0241

Ganadería Jeal, S.C.

166,40

26.6.2019

LU/2018/0242

Raúl Pérez Alava

240,00

26.6.2019

LU/2018/0243

Xosé Lois García Lombardero

240,00

26.6.2019

LU/2018/0244

Carlos Requeijo Penabad

205,40

26.6.2019

LU/2018/0245

María Nieves Rojo Grandío

772,20

26.6.2019

LU/2018/0246

Verónica Bermúdez Pardiño

312,00

26.6.2019

LU/2018/0247

Lucía Vizoso Paz

205,40

26.6.2019

LU/2018/0249

César Folgueira Vizoso

312,00

26.6.2019

LU/2018/0250

José Luis Rivas Val

312,00

26.6.2019

LU/2018/0251

Sonia Fresco Pita

312,00

26.6.2019

LU/2018/0253

María Luisa López Maceiras

312,00

26.6.2019

LU/2018/0254

Ganadería Matanza, S.C.

305,00

26.6.2019

LU/2018/0255

Jesús Galdo Sánchez

158,00

26.6.2019

LU/2018/0256

Luz Divina Crespo Bellas

462,80

26.6.2019

LU/2018/0260

María del Carmen Seijas Trastoy

396,50

26.6.2019

LU/2018/0261

María Raquel Pernas Viña

396,50

26.6.2019

LU/2018/0262

José Capón Vigo

449,80

26.6.2019

LU/2018/0263

Élida Villaverde Carballido

240,00

26.6.2019

LU/2018/0265

María Nieves Fraga Corbelle

200,00

26.6.2019

LU/2018/0266

Francisco Otero García

312,00

26.6.2019

LU/2018/0267

Manuel Capón Rodríguez

1.366,40

26.6.2019

LU/2018/0268

Xavier Paz González

883,60

26.6.2019

LU/2018/0269

Jesús Galdo Sánchez

158,00

26.6.2019

LU/2018/0270

José Eduardo Arias Ferreiro

312,00

26.6.2019

LU/2018/0271

Plácido Rodríguez Martínez

468,00

26.6.2019

LU/2018/0272

Yáñez e Cuadrado, S.C.

421,30

26.6.2019

LU/2018/0273

Julia Roca López

600,24

26.6.2019

LU/2018/0274

Plácido Rguez. Martínez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0275

Jesús Galdo Sánchez

449,00

26.6.2019

LU/2018/0277

Plácido Rguez. Martínez

933,40

26.6.2019

LU/2018/0278

Jesús Galdo Sánchez

158,00

26.6.2019

LU/2018/0280

María Isabel Vega Patao

102,00

26.6.2019

LU/2018/0282

Plácido Rodríguez Martínez

468,00

26.6.2019

LU/2018/0283

José Vicente Chao Rouco

205,40

26.6.2019

LU/2018/0284

Jesús Galdo Sánchez

198,00

26.6.2019

LU/2018/0285

José Luis Penas Penas

312,00

26.6.2019

LU/2018/0287

Javier Grandío Vizoso

205,40

26.6.2019

LU/2018/0288

Antonio Yáñez Rúa

198,00

26.6.2019

LU/2018/0289

María Isabel Reigosa Castro

772,20

26.6.2019

LU/2018/0290

María Raquel Pernas Viña

205,40

26.6.2019

LU/2018/0293

Manuel Capón Cabada

703,30

26.6.2019

LU/2018/0294

Manuel Capón Cabada

312,00

26.6.2019

LU/2018/0295

Iván Martínez Martínez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0296

José Luis Castro Baamonde

205,40

26.6.2019

LU/2018/0297

Divina Crespo Bellas

221,20

26.6.2019

LU/2018/0298

Manuel Chao Camba

410,80

26.6.2019

LU/2018/0299

Eva Carballido Graña

221,20

26.6.2019

LU/2018/0300

Francisco Javier Fraga Corbelle

335,40

26.6.2019

LU/2018/0301

Gloria Mª Alvo Balsa

205,40

26.6.2019

LU/2018/0302

María Angélica García Paz

312,00

26.6.2019

LU/2018/0303

Rafael Casabella Castro

312,00

26.6.2019

LU/2018/0304

Celia Rey López

514,80

26.6.2019

LU/2018/0305

Alberto Pérez Cuba

312,00

26.6.2019

LU/2018/0306

Elías Rodríguez Veiga

312,00

26.6.2019

LU/2018/0307

Celia Rey López

534,60

26.6.2019

LU/2018/0308

Emilio Pico Lourido

205,40

26.6.2019

LU/2018/0310

Alberto Pena Ares

205,40

26.6.2019

LU/2018/0311

Pazo Coiras, S.C.

396,50

26.6.2019

LU/2018/0312

Xabier Paz González

644,80

26.6.2019

LU/2018/0314

Luz Divina Crespo Bellas

429,00

26.6.2019

LU/2018/0315

Divina Crespo Bellas

257,40

26.6.2019

LU/2018/0316

José Antonio Pérez Puga

128,00

26.6.2019

LU/2018/0317

María Josefa Carracedo Torres

205,40

26.6.2019

LU/2018/0319

Ana Belén Lamas Mosquera

879,00

26.6.2019

LU/2018/0321

Rafael Casabella Castro

240,50

26.6.2019

LU/2018/0322

Antonio Yáñez Rúa

125,79

26.6.2019

LU/2018/0324

Francisco Javier Fraga Corbelle

221,20

26.6.2019

LU/2018/0325

Fermín Santín López

664,30

26.6.2019

LU/2018/0326

Gaudencio Pérez Prieto

312,00

26.6.2019

LU/2018/0327

María Paz Penabad García

312,00

26.6.2019

LU/2018/0328

Purificación Vázquez López

335,40

26.6.2019

LU/2018/0329

Jesús Galdo Sánchez

158,00

26.6.2019

LU/2018/0330

Cabuxanatur, S.C.

128,00

26.6.2019

LU/2018/0331

María Josefina Cillero Chao

205,40

26.6.2019

LU/2018/0332

Rosario Celia Rey López

257,40

26.6.2019

LU/2018/0333

Daniel Fiallega Val

312,00

26.6.2019

LU/2018/0334

Josefa Ramil Rúa

257,40

26.6.2019

LU/2018/0335

José Basanta Fraga

396,50

26.6.2019

LU/2018/0336

María del Carmen López Barro

257,40

26.6.2019

LU/2018/0337

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

26.6.2019

LU/2018/0338

Ganadería Millan, S.C.

728,00

26.6.2019

LU/2018/0339

Azuzena Gil Pernas

312,00

26.6.2019

LU/2018/0340

José Cao Insua

478,60

26.6.2019

LU/2018/0342

Lucía Vizoso Paz

257,40

26.6.2019

LU/2018/0343

Julio Vizoso Trastoy

312,00

26.6.2019

LU/2018/0344

Remedios Primitiva Rego Villares

33,80

26.6.2019

LU/2018/0345

Franciso Javier Fraga Corbelle

497,90

26.6.2019

LU/2018/0346

Francisco Javier Fraga Corbelle

429,00

26.6.2019

LU/2018/0347

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

26.6.2019

LU/2018/0348

María Vázquez García

730,60

26.6.2019

LU/2018/0349

Francisco Javier Fraga Corbelle

257,40

26.6.2019

LU/2018/0350

María del Carmen López Barro

257,40

26.6.2019

LU/2018/0351

Plácido Rodríguez Martínez

396,50

26.6.2019

LU/2018/0352

Mª Carmen López García

205,40

26.6.2019

LU/2018/0355

José Hermida Corbelle

396,50

26.6.2019

LU/2018/0356

Mª Carmen Rodríguez Gaute

273,00

26.6.2019

LU/2018/0358

Javier Blanco Escarcega

132,60

26.6.2019

LU/2018/0359

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

26.6.2019

LU/2018/0360

María Angélica García Paz

312,00

26.6.2019

LU/2018/0361

Eva Carballido Graña

135,85

26.6.2019

LU/2018/0362

María Adoración Vizoso Paz

257,40

26.6.2019

LU/2018/0363

José López Castro

158,00

26.6.2019

LU/2018/0365

Jesús Galdo Sánchez

198,00

26.6.2019

LU/2018/0367

María Olga Rouco Duarte

461,50

26.6.2019

LU/2018/0368

María Ángeles García Paz

312,00

26.6.2019

LU/2018/0369

Felicitas Ramil Rodríguez

114,40

26.6.2019

LU/2018/0370

Dolores Castro López

116,00

26.6.2019

LU/2018/0371

Manuel Barro Iravedra

257,40

26.6.2019

LU/2018/0372

María del Carmen Rivas Seivane

335,40

26.6.2019

LU/2018/0373

Carlos Requeijo Penabad

205,40

26.6.2019

LU/2018/0374

Tarxilia Ferreiro Polo

257,40

26.6.2019

LU/2018/0375

Maximino Vizoso Paz

429,00

26.6.2019

LU/2018/0378

Carlos Miranda Pena

257,40

26.6.2019

LU/2018/0379

MVMC de Carballo

772,20

26.6.2019

LU/2018/0380

María del Carmen Rivas Seivane

514,80

26.6.2019

LU/2018/0381

Jesús Galdo Sánchez

396,00

26.6.2019

LU/2018/0383

Curras Xia, S.C.

2.076,10

26.6.2019

LU/2018/0384

Sonia Fernández López

205,40

26.6.2019

LU/2018/0385

Aurora Gandoy Pérez

102,00

26.6.2019

LU/2018/0386

David Souto Novo

468,00

26.6.2019

LU/2018/0387

María del Mar Tojeiro Otero

396,50

26.6.2019

LU/2018/0389

Ramón Varela Rois

132,60

26.6.2019

LU/2018/0390

Berta del Río Díaz

198,00

26.6.2019

LU/2018/0391

Manuel Blanco Souto

277,20

26.6.2019

LU/2018/0392

Cabuxanatur, S.C.

204,00

26.6.2019

LU/2018/0393

José Antonio Moirón Bouso

374,40

26.6.2019

LU/2018/0394

María Digna Rey García

429,00

26.6.2019

LU/2018/0396

Misael Cuba Cendán

397,80

26.6.2019

LU/2018/0397

Milagros García López

396,50

26.6.2019

LU/2018/0398

Plácido Rodríguez Martínez

894,40

26.6.2019

LU/2018/0399

Berta del Río Díaz

545,00

26.6.2019

LU/2018/0400

Vanesa Díaz Mata

33,80

26.6.2019

LU/2018/0401

Euromel, S.C.

306,00

26.6.2019

LU/2018/0403

Francisco Javier Fraga Corbelle

335,40

26.6.2019

LU/2018/0404

Elsa Rodríguez Freire

179,19

26.6.2019

LU/2018/0405

Josefa Ramil Rúa

670,80

26.6.2019

LU/2018/0406

Francisco Javier Fraga Corbelle

514,80

26.6.2019

LU/2018/0407

María del Carmen Rivas Seivane

514,80

26.6.2019

LU/2018/0408

Francisco Javier Fraga Corbelle

335,40

26.6.2019

LU/2018/0410

Divina Crespo Bellas

644,80

26.6.2019

LU/2018/0411

Jesús Insua Gómez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0412

Maximino Vizoso Paz

429,00

26.6.2019

LU/2018/0413

Remedios Primitiva Rego Villares

109,20

26.6.2019

LU/2018/0415

Ana María Fernández Martínez

130,00

26.6.2019

LU/2018/0418

Amable Fernández González

201,66

26.6.2019

LU/2018/0420

José Antonio Rodríguez Fernández

166,40

26.6.2019

LU/2018/0421

Casa Carreiras, S.C.

312,00

26.6.2019

LU/2018/0422

Elvira Pena Rodríguez

713,35

26.6.2019

LU/2018/0423

Celia Rey López

312,00

26.6.2019

LU/2018/0424

Celia Rey López

670,80

26.6.2019

LU/2018/0425

Elvira Pena Rodríguez

257,40

26.6.2019

LU/2018/0426

Elvira Pena Rodríguez

462,00

26.6.2019

LU/2018/0427

Laura Rodríguez Fra

288,00

26.6.2019

LU/2018/0428

Elvira Pena Rodríguez

429,00

26.6.2019

LU/2018/0429

Elvira Pena Rodríguez

250,25

26.6.2019

LU/2018/0431

Gananorte Montouto, S.C.

419,90

26.6.2019

LU/2018/0432

Víctor Orosa Fernández

205,40

26.6.2019

LU/2018/0433

María Josefina Cillero Chao

514,80

26.6.2019

LU/2018/0434

Luz Divina Crespo Bellas

644,80

26.6.2019

LU/2018/0435

Fulgencio Valentín Fraga Fraga

75,40

26.6.2019

LU/2018/0436

Josefa Ramil Rúa

514,80

26.6.2019

LU/2018/0437

Maximino Vizoso Paz

429,00

26.6.2019

LU/2018/0438

Víctor Orosa Fernández

644,80

26.6.2019

LU/2018/0439

Elvira Pena Rodríguez

644,80

26.6.2019

LU/2018/0440

Encarnación Roca Coira

58,00

26.6.2019

LU/2018/0441

Monte Veciñal en Man Común de Carballo

335,40

26.6.2019

LU/2018/0445

SAT Xuga A Capilla

240,00

26.6.2019

LU/2018/0446

Luis Castro Lamas

166,40

26.6.2019

LU/2018/0447

Purificación Vázquez López

335,40

26.6.2019

LU/2018/0448

Divina Crespo Bellas

429,00

26.6.2019

LU/2018/0449

José Luis Rivas Val

644,80

26.6.2019

LU/2018/0452

Manuel Barro Iravedra

772,20

26.6.2019

LU/2018/0454

Manuel Barro Eiravedra

257,40

26.6.2019

LU/2018/0455

María Angélica García Paz

752,70

26.6.2019

LU/2018/0456

María Raquel Pernas Viña

429,00

26.6.2019

LU/2018/0457

Antonio Anxo Ares Pardo

33,80

26.6.2019

LU/2018/0458

María Teresa Chao Pernas

325,00

26.6.2019

LU/2018/0459

María Raquel Pernas Viñas

644,80

26.6.2019

LU/2018/0460

María Raquel Pernas Viña

1.289,60

26.6.2019

LU/2018/0461

Josefa Ramil Rúa

514,80

26.6.2019

LU/2018/0463

Carlos Varela Fernández

492,00

26.6.2019

LU/2018/0464

María Isabel Carballido Insua

257,40

26.6.2019

LU/2018/0465

Plácido Rodríguez Martínez

468,00

26.6.2019

LU/2018/0466

Javier Ramudo Camba

173,80

26.6.2019

LU/2018/0468

Divina Crespo Bellas

703,30

26.6.2019

LU/2018/0470

Dolores Castro Vázquez

150,00

26.6.2019

LU/2018/0472

Elvira Pena Rodríguez

644,80

26.6.2019

LU/2018/0473

Lucía Vizoso Paz

429,00

26.6.2019

LU/2018/0474

María Luisa García Reigosa

514,80

26.6.2019

LU/2018/0475

Ana María Fernández Martínez

644,80

26.6.2019

LU/2018/0476

Luis García Rouco

208,00

26.6.2019

LU/2018/0477

Ganadería Conde y Lozano, S.C.

396,50

26.6.2019

LU/2018/0479

Tarsilia Ferreiro Polo

257,40

26.6.2019

LU/2018/0481

Adalia Fraga Fraga

351,00

26.6.2019

LU/2018/0482

María Elva Jartin Salgado

234,00

26.6.2019

LU/2018/0483

Gananorte Montouto, S.C.

396,50

26.6.2019

LU/2018/0485

Antonia Palmeiro García

104,00

26.6.2019

LU/2018/0486

José Expósito Núñez

346,89

26.6.2019

LU/2018/0488

Eva Carballido Graña

450,71

26.6.2019

LU/2018/0489

Lino Camba López

205,40

26.6.2019

LU/2018/0490

María José Vázquez Rodríguez

752,70

26.6.2019

LU/2018/0491

José Basanta Fraga

312,00

26.6.2019

LU/2018/0492

María Grandio Fernández

132,60

26.6.2019

LU/2018/0494

José Hermida Corbelle

429,00

26.6.2019

LU/2018/0496

Berta del Río Díaz

240,00

26.6.2019

LU/2018/0497

Abel Camba Reigosa

257,40

26.6.2019

LU/2018/0498

Azuzena Gil Pernas

104,00

26.6.2019

LU/2018/0499

Ana María Fernández Martínez

396,50

26.6.2019

LU/2018/0500

Ángel Rodríguez Arias

102,00

26.6.2019

LU/2018/0501

Mª Carmen Núñez Amigo

132,60

26.6.2019

LU/2018/0502

Carmen Núñez Amigo

132,60

26.6.2019

LU/2018/0504

Lino Camba López

221,20

26.6.2019

LU/2018/0505

José Carballal Camba

257,40

26.6.2019

LU/2018/0506

Eva Carballido Graña

125,84

26.6.2019

LU/2018/0508

Antonio Permuy García

312,00

26.6.2019

LU/2018/0509

José Luis Rivas Val

312,00

26.6.2019

LU/2018/0511

José Trastoy Reigosa

335,40

26.6.2019

LU/2018/0512

Carlos Fernández Serantes

969,80

26.6.2019

LU/2018/0513

Vicente Carballido Fernández

257,40

26.6.2019

LU/2018/0514

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

26.6.2019

LU/2018/0515

Germán Ramil Souto

497,90

26.6.2019

LU/2018/0516

SAT Xuga A Capilla

240,00

26.6.2019

LU/2018/0517

María Ángeles Ferreiro García

218,00

26.6.2019

LU/2018/0518

M. Carmen Salgueiro Balsa

258,00

26.6.2019

LU/2018/0519

Maximimo Vizoso Paz

130,00

26.6.2019

LU/2018/0520

Tarsilia Ferreiro Polo

494,00

26.6.2019

LU/2018/0522

María Angélica García Paz

312,00

26.6.2019

LU/2018/0523

Rafael Casabella Castro

468,00

26.6.2019

LU/2018/0526

Ana María Pena Casabella

410,80

26.6.2019

LU/2018/0527

Soñara, S.C.

240,00

26.6.2019

LU/2018/0528

Manuel Castelo García

142,80

26.6.2019

LU/2018/0530

Prado dos Becerros, S.C.

312,00

26.6.2019

LU/2018/0531

María del Carmen Seijas Trastoy

924,00

26.6.2019

LU/2018/0532

Angélica Ramil Trastoy

396,50

26.6.2019

LU/2018/0534

María Herminia Graña Rodríguez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0535

María Josefa Candía Ramudo

257,40

26.6.2019

LU/2018/0537

Manuel Capón Cabada

924,00

26.6.2019

LU/2018/0538

Jesús Regueira Sacido

821,20

26.6.2019

LU/2018/0540

Rafael Gómez Coira

1.289,60

26.6.2019

LU/2018/0541

Antonio Rodríguez Arias

879,00

26.6.2019

LU/2018/0542

Julia Corral Cabado

312,00

26.6.2019

LU/2018/0543

María Salomé Fraga Hermida

497,90

26.6.2019

LU/2018/0544

Orencio Puente Iglesia

420,42

26.6.2019

LU/2018/0545

Francisco Javier Fraga Corbelle

772,20

26.6.2019

LU/2018/0547

José Manuel Rivas Martínez

312,00

26.6.2019

LU/2018/0549

SAT Xuga A Capilla

240,00

26.6.2019

LU/2018/0550

Luis García Rouco

132,60

26.6.2019

LU/2018/0551

María Josefina Cillero Chao

257,40

26.6.2019

LU/2018/0552

Jesús Galdo Sánchez

158,00

26.6.2019

LU/2018/0553

Josefa Ramil Rúa

772,20

26.6.2019

LU/2018/0555

José Grandas Vázquez

128,00

26.6.2019

LU/2018/0556

Divina Crespo Bellas

583,70

26.6.2019

LU/2018/0557

José Daniel Rodríguez Cajete

362,00

26.6.2019

LU/2018/0559

Ángel Cobas Abeledo

640,00

26.6.2019

LU/2018/0560

Manuel Barro Iravedra

364,00

26.6.2019

LU/2018/0561

Javier Vázquez Picos

205,40

26.6.2019

LU/2018/0562

Manuel Capón Cabada

462,00

26.6.2019

LU/2018/0563

Manuel Capón Cabada

462,00

26.6.2019

LU/2018/0564

María Paz Penabad García

396,50

26.6.2019

LU/2018/0565

Javier Vázquez Picos

396,50

26.6.2019

LU/2018/0566

Cabuxanatur, S.C.

918,00

26.6.2019

LU/2018/0567

María Raquel Pernas Viña

823,50

26.6.2019

LU/2018/0568

Ángel Rodríguez Arias

102,00

26.6.2019

LU/2018/0569

Plácido Rodríguez Martínez

390,00

26.6.2019

LU/2018/0570

Fatima Pérez Rivera

442,00

26.6.2019

LU/2018/0571

José Hermida Corbelle

644,80

26.6.2019

LU/2018/0573

Refol, S.C.

396,50

26.6.2019

LU/2018/0576

Mª Raquel Pernas Viña

780,78

26.6.2019

LU/2018/0577

Álvaro Anido Teijeiro

166,40

26.6.2019

LU/2018/0578

Mª Fe Lamas Novo

33,80

26.6.2019

LU/2018/0580

María Angélica García Paz

312,00

26.6.2019

LU/2018/0581

Isabel Prieto Prieto

130,00

26.6.2019

LU/2018/0583

Liz Darriba, S.C.

752,70

26.6.2019

LU/2018/0586

Ganadería Nicolau, S.C.

1.618,99

26.6.2019

LU/2018/0587

SAT Xuga A Capilla

240,00

26.6.2019

LU/2018/0588

Manuel Roca Sanjurjo

406,44

26.6.2019

LU/2018/0589

Casa Louzao, S.C.

383,00

26.6.2019

LU/2018/0590

María Rosario Prieto Prieto

106,88

26.6.2019

LU/2018/0592

María Rosario Prieto Prieto

132,60

26.6.2019

LU/2018/0593

Xabier Paz González

257,40

26.6.2019

LU/2018/0594

María Pena Polo

1.245,40

26.6.2019

OU/2018/0128

Manuel Cid Álvarez

102,00

28.10.2019

OU/2018/0129

Sergio Basalo Gómez

2.338,70

28.10.2019

OU/2018/0130

Elpidio y Eduardo Álvarez, S.C.

364,00

28.10.2019

OU/2018/0131

Curvaceira, S.L.

1.127,10

28.10.2019

OU/2018/0133

Ricardo Jardón Santos

1.558,70

28.10.2019

OU/2018/0134

Javier Barja Blanco

102,00

28.10.2019

OU/2018/0136

Cacheniñas, S.L.

1.127,10

28.10.2019

OU/2018/0137

José González Carballo

468,00

28.10.2019

OU/2018/0138

Sergio Basalo Gómez

396,50

28.10.2019

OU/2018/0139

José Antonio Lordi Nogueiras

33,80

28.10.2019

OU/2018/0140

Ricardo Jardón Santos

936,00

28.10.2019

OU/2018/0142

María Luisa da Aira Fernández

132,60

28.10.2019

OU/2018/0144

Cristina Glez. Méndez

312,00

28.10.2019

OU/2018/0145

María Elvira Diéguez Díaz

468,00

28.10.2019

OU/2018/0146

Jorge Prada Ares

2.037,00

28.10.2019

OU/2018/0148

Carmen Fernández Fernández

431,60

28.10.2019

OU/2018/0149

Elba Gómez Rodríguez

360,00

28.10.2019

OU/2018/0151

Sergio Basalo Gómez

936,00

28.10.2019

OU/2018/0156

Manuel de Jesús Donil Carrio

160,00

28.10.2019

OU/2018/0158

María Josefa Casado Couto

336,00

28.10.2019

OU/2018/0159

Ganados A Barreira, S.C.

240,00

28.10.2019

OU/2018/0160

María Elena Gómez Fernández

396,50

28.10.2019

OU/2018/0161

José Ángel Prieto Luis

360,00

28.10.2019

OU/2018/0162

María Pereiro González

2.000,65

28.10.2019

OU/2018/0163

José Antonio Lordi Nogueiras

33,80

28.10.2019

OU/2018/0164

Jorge Prada Ares

305,00

28.10.2019

OU/2018/0165

Ganadería Ladeira, S.C.

312,00

28.10.2019

OU/2018/0167

Manuel Pérez Villar

240,00

28.10.2019

OU/2018/0168

Pedro Fernández Losada

934,00

28.10.2019

OU/2018/0169

María Luisa da Aira Fernández

132,60

28.10.2019

OU/2018/0170

Jorge Bizarro Fernández

240,00

28.10.2019

OU/2018/0171

Graciano Guerra Cortes

102,00

28.10.2019

OU/2018/0172

Miguel Fernández Ruiz

128,00

28.10.2019

OU/2018/0173

Avelina Corderí Docampo

361,40

28.10.2019

OU/2018/0174

Elba Gómez Rodríguez

497,90

28.10.2019

OU/2018/0177

Eloy Núñez Rodríguez

26,00

28.10.2019

OU/2018/0179

Otilia Galante Salgado

340,60

28.10.2019

OU/2018/0180

José Ángel Prieto Luis

756,00

28.10.2019

OU/2018/0181

Gumersindo Alonso Prieto

240,00

28.10.2019

OU/2018/0182

Graciano Guerra Cortes

384,00

28.10.2019

OU/2018/0184

Carmen Fernández Fernández

132,60

28.10.2019

OU/2018/0185

Iván Justo Montenegro

52,00

28.10.2019

OU/2018/0186

Rosario Fernández Rodríguez

492,00

28.10.2019

OU/2018/0189

Carmen Fernández Rivas

169,00

28.10.2019

OU/2018/0191

CMVMC Seoane

595,40

28.10.2019

OU/2018/0192

María Luisa da Aira Fernández

132,60

28.10.2019

OU/2018/0193

Eduardo Pazos Calvar

247,00

28.10.2019

OU/2018/0194

Miguel Ángel Fernández López

1.150,00

28.10.2019

OU/2018/0195

José Guerra Blanco

102,00

28.10.2019

OU/2018/0196

Inés Guerra Blanco

128,00

28.10.2019

OU/2018/0198

Isabel Rodríguez Pérez

868,00

28.10.2019

OU/2018/0199

María Elena Quiñones Rodríguez

312,00

28.10.2019

OU/2018/0200

Carmen Basteiro Coutado

166,40

28.10.2019

OU/2018/0201

José Manuel González Nieto

26,00

28.10.2019

OU/2018/0202

Alfonso Fernández Díaz

396,50

28.10.2019

OU/2018/0203

Esperanza Fernández Vicente

397,80

28.10.2019

OU/2018/0204

José Salgado Blanco

200,20

28.10.2019

OU/2018/0205

Luis Narciso González Salgado

132,60

28.10.2019

OU/2018/0207

José Francisco Fernández Gulín

235,65

28.10.2019

OU/2018/0208

Avelina Rodríguez García

665,60

28.10.2019

OU/2018/0211

María Luisa Díaz Fidalgo

132,60

28.10.2019

OU/2018/0212

María del Carmen Prieto Álvarez

208,00

28.10.2019

OU/2018/0213

Juan Antonio Magallais Rodríguez

132,60

28.10.2019

OU/2018/0214

Ana Castro Méndez

169,00

28.10.2019

OU/2018/0215

Ignacio Vázquez Lamela

1.199,00

28.10.2019

OU/2018/0216

María Luisa da Aira Fernández

605,80

28.10.2019

OU/2018/0217

Purificación Álvarez Borges

867,00

28.10.2019

OU/2018/0221

María Luisa da Aira Fernández

625,30

28.10.2019

OU/2018/0222

Esperanza Fernández Vicente

33,80

28.10.2019

OU/2018/0223

Diego Testa Vázquez

204,00

28.10.2019

PO/2018/0035

Josefa Fernández López

1.504,00

2.5.2019

PO/2018/0037

Manuel Castro Vázquez

728,00

2.5.2019

PO/2018/0039

María Ermitas Otero Tabaoda

132,60

30.3.2019

PO/2018/0041

Argimira Pereira Fernández

772,20

30.3.2019

PO/2018/0042

Chotoiba, S.C.

480,00

30.3.2019

PO/2018/0046

Antonio Bugallo Taboada

132,60

30.3.2019

PO/2018/0047

Carlos Castro Costal

205,40

30.3.2019

PO/2018/0051

Albino Alvariño Piñeiro

1.495,00

30.3.2019

PO/2018/0052

Darío Rey Moreira

94,90

30.3.2019

PO/2018/0056

Rubén Carrillo Vidal

541,00

30.3.2019

PO/2018/0058

María Placeres Barros Bugallo

260,00

30.3.2019

PO/2018/0059

Esteban Outeda Rey

541,00

30.3.2019

PO/2018/0060

Rocío Domínguez Vales

397,80

30.3.2019

PO/2018/0061

Estevan Outeda Rey

1.082,00

30.3.2019

PO/2018/0062

Rubén Carrillo Vidal

198,00

30.3.2019

PO/2018/0063

Filomena Varela Dapena

713,70

30.3.2019

PO/2018/0064

Argentina Abollo Rivas

182,00

30.3.2019

PO/2018/0065

Gandeiría Conde da Xesteira, S.L.

166,40

30.3.2019

PO/2018/0067

María Pilar López Muras

67,60

30.3.2019

PO/2018/0068

Capelle, S.C.

132,60

30.3.2019

PO/2018/0069

Rubén Carrillo Vidal

330,00

30.3.2019

PO/2018/0071

Miguel Ángel Carbajal Porto

226,20

30.3.2019

PO/2018/0072

Manuel Lorenzo Silva

132,60

30.3.2019

PO/2018/0073

Irineo Daparte Daparte

579,00

30.3.2019

PO/2018/0074

Maximino Manuel Rodríguez Rodríguez

166,40

30.3.2019

PO/2018/0075

Olga Rodríguez Gamallo

33,80

30.3.2019

PO/2018/0077

Paz Troitiño López

102,00

30.3.2019

PO/2018/0078

Claudia Muras Bugallo

132,60

30.3.2019

PO/2018/0079

José Constenla Gestoso

265,20

30.3.2019

PO/2018/0081

Ana Belén Rodríguez Fernández

265,20

30.3.2019

PO/2018/0082

Manuel Gregorio Amoedo

1.480,70

30.3.2019

PO/2018/0083

María Jesús Loureiro Fernández

132,60

30.3.2019

PO/2018/0084

Josefina Villamor Fuentes

663,00

30.3.2019