Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Venres, 14 de febreiro de 2020 Páx. 10485

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 30 de xaneiro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-536, treitos As Vendas (puntos quilométricos 11+890-12+810) e Santa Baia (puntos quilométricos 9+100-11+120), de clave OU/16/274.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

Antecedentes:

Mediante a resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 2 de outubro de 2019 aprobouse provisionalmente o proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-536, treitos As Vendas (pp.qq. 11+890-12+810) e Santa Baia (pp.qq 9+100-11+120) , de clave OU/16/274.06.

A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, determina, no seu artigo 6.2, que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta Galicia elaborou a Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados, que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados con esta iniciativa son, entre outros, a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 2 de novembro de 2017, a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou, con base na Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, o documento Estratexia en materia de mobilidade alternativa na comarca de Ourense e concellos limítrofes onde se propón, entre outros, a creación de dous itinerarios peonís e ciclistas na OU-536, que agora se desenvolven mediante o proxecto construtivo de fomento da mobilidade sustentable. Senda na OU-536, treitos As Vendas (pp.qq. 11+890-12+810) e Santa Baia (pp.qq 9+100-11+120), de clave: OU/16/274.06.

As actuacións que se recollen no proxecto son as seguintes:

• Creación de dous itinerarios mixtos peonís e ciclistas na OU-536, de largo mínimo 1,8 m e formigón coloreado:

– Itinerario 1: pola marxe esquerda da OU-536, desde o p.q (punto quilométrico) 9+100 (glorieta de Camiño da Venda, no municipio da Baña) ata o p.q. 11+120.

– Itinerario 2: pola marxe esquerda da OU-536, desde o p.q. 11+890 (no municipio das Vendas, no límite entre os concellos dO Pereiro de Aguiar e Esgos) ata o p.q. 12+810.

• Outras actuacións complementarias:

– Realización da drenaxe lonxitudinal da senda.

– Reposición da sinalización horizontal e vertical afectada polas actuacións.

– Adecuación de tres paradas de autobús anexas á senda proxectada.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior, e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese a información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32071 Ourense), na Casa do Concello dO Pereiro de Aguiar (pza. do Concello, 1, 32710 O Pereiro de Aguiar, Ourense) e Casa do Concello de Esgos (pza. Souteira, s/n, 32720 Esgos, Ourense). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 30 de xaneiro de 2020

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción de fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-536, treitos As Vendas (pp.qq. 11+890-12+810) e Santa Baia (pp.qq. 9+100-11+120), de clave OU/16/274.06.

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Paraxe

Propietario

DNI

Sup. (m2)

Clase

Uso do solo

Ben afectado

Lonx. (m)

1

32059A093001120000OJ

93

112

Cs O Roupeiro Senra. O Pereiro de Aguiar

Veciños de San Martin

466

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

19,95

2 Froiteiras

2

32059A093001460000OS

93

146

O Roupeiro. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez José

---

30

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

41,15

Porta garaxe metálica

3

32059A093001470000OZ

93

147

O Roupeiro. O Pereiro de Aguiar

En investigación,

art. 47 da

Lei 33/2003

225

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

5,75

Muro de fábrica para valado de parcela

18,50

4

32059A093001440000OJ

93

144

O Roupeiro. O Pereiro de Aguiar

Cristobo Pérez

Concepción

***4607**

229

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

34,70

Porta garaxe metálica

Muro de fábrica para valado de parcela

30,00

5

DG0201200PG08E0001LU

-

-

Cs O Roupeiro 12 32792 O Pereiro de Aguiar

Pérez Castro Isabel

***8446**

20

Urbano

Residencial

Muro de fábrica para valado de parcela

30,00

6

32059A071000090000OE

71

9

Piñeiro. O Pereiro de Aguiar

Fernández

Rodríguez José Manuel

***9094**

1377

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

35,00

7

32059A071000100000OI

71

10

Piñeiro. O Pereiro de Aguiar

Telefónica de España, S.A.

***0184**

37

Rústico

Agrario

8

32059A071000120000OE

71

12

Piñeiro. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez Rubín María de los Ángeles

***8454**

84

Rústico

Agrario

Rodríguez

Fernández Ramona

***2257**

Rodríguez

Fernández María

***6431**

Rodríguez

Fernández María Dolores Benita

***6431**

9

32059A071000220000OB

71

22

Piñeiro. O Pereiro de Aguiar

Diócese de Ourense

***0000**

60

Rústico

Agrario

10

32059A071000240000OG

71

24

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

En investigación,

art. 47 da

Lei 33/2003

152

Rústico

Agrario

11

32059A071000280000OT

71

28

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Gil Martínez Josefa

***1521**

53

Rústico

Agrario

12

32059A071000290000OF

71

29

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez Quintas José

***6380**

27

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

5,25

13

32059A071000300000OL

71

30

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez Quintas José

***6380**

35

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

8,60

14

32059A071000310000OT

71

31

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Cid Gómez José Antonio

***9331**

48

Rústico

Agrario

15

32059A071000320000OF

71

32

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Pérez Lorenzo Abelardo

***7815**

119

Rústico

Agrario

16

32059A071000330000OM

71

33

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Cid Cid Antonio (hros. de)

***5001**

19

Rústico

Agrario

17

32059A071000340000OO

71

34

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Iglesias González María

----

14

Rústico

Agrario

18

32059A071000350000OK

71

35

Cortiña. O Pereiro de Aguiar

Iglesias Carballo Enrique

***2662**

56

Rústico

Agrario

19

32059A071000450000OS

71

45

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Iglesias Gómez María Concepción

***5411**

89

Rústico

Agrario

20

32059A071000430000OJ

71

43

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Dopazo Dopazo Pacita

***0424**

14

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

20,00

21

32059A071000460000OZ

71

46

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Cid Gómez Marina

----

14

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con verja modular

11,50

Porta garaxe metálica

22

32059A071000470000OU

71

47

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Garrido Freire Josefa

***4450**

50

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

17,00

Porta garaxe metálica simple

23

32059A071000490000OW

72

49

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Falcón Freire Emilio

***2203**

137

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

43,70

Porta acceso a parcela metálica

24

32059A071000520000OW

71

52

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Fernández González Aurora

***8725**

50

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

24,70

25

32059A071000530000OA

71

53

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Fernández González José Manuel

***7818**

9

Rústico

Agrario

26

32059A071000540000OB

71

54

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Fernández Ortea Josefa

***5837**

54

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

2,30

27

32059A071000550000OY

71

55

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Pérez Lorenzo Abelardo

***7815**

73

Rústico

Agrario

28

32059A071000570000OQ

71

57

Aramio. O Pereiro de Aguiar

González Pérez Ángela

***5406**

42

Rústico

Agrario

29

32059A071000610000OP

71

61

San Roque. O Pereiro de Aguiar

García Fernández José

-----

175

Rústico

Agrario

30

32059A071000650000OM

71

65

San Roque. O Pereiro de Aguiar

González Fernández Benito

***9670**

199

Rústico

Agrario

31

32059A071000620000OL

71

62

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Garrido Freire Josefa

***4450**

162

Rústico

Agrario

32

32059A071000720000OD

71

72

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Fernández

Fernández Antonio

***1728**

127

Rústico

Agrario

33

32059A071000760000OE

71

76

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Vilar Rodríguez Raúl

***7983**

299

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

20,95

Porta acceso a parcela metálica

34

32059A071000780000OZ

71

78

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Fernández Benjamín

***7397**

422

Rústico

Agrario

35

DG0302700PG08E0001JU

O Pereiro de Aguiar

Álvarez Cabo Elvira

***5059**

365

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

4,50

Vázquez Álvarez Natalia

***4991**

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

5,20

Vázquez Álvarez Susana

***4503**

Porta acceso a parcela metálica

36

DG0304000PG08E0001AU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

61

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

37

DG0303900PG08E0001YU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

66

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

38

DG0303800PG08E0001BU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

71

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

39

DG0303700PG08E0001AU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

84

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

40

DG0303600PG08E0001WU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

104

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

41

DG0303500PG08E0001HU

O Pereiro de Aguiar

López Penín

Francisco

***1383**

82

Urbano

Solo sen edif.

Calvo Martínez Olimpia

***1589**

42

DG0303400PG08E0001UU

O Pereiro de Aguiar

Fernández Vázquez Luciano

***8619**

72

Urbano

Residencial

Suárez Pardo Pilar

***8286**

43

32059A071000800000OS

71

80

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Deben Cantón Luis

***7529**

235

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

31,85

44

32059A071000810000OZ

71

81

San Roque. O Pereiro de Aguiar

Deben Cantón Luis

***7529**

356

Rústico

Agrario

45

32059A071001330000OR

71

133

Cruz. O Pereiro de Aguiar

Pernas González Amable

------

458

Rústico

Agrario

46

32059A071001430000OZ

71

143

Saramba. O

Pereiro de Aguiar

Blanco Fernández Antonio (hros. de)

***1270**

18

Rústico

Agrario

47

32059A071004530000OR

71

453

Cruz. O Pereiro de Aguiar

Veciños de Santa Baia

108

Rústico

Agrario

48

32059A031000040000OZ

31

4

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Ángela

***9329**

64

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

7,50

49

32059A031000030000OS

31

3

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Garrido Freire Josefa

***4450**

81

Rústico

Agrario

50

32059A031000020000OE

31

2

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Conde González Delfina

***9157**

21

Rústico

Agrario

51

32059A031000010000OJ

31

1

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Cantón Fernández Celia

***8679**

78

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

4,00

52

DG0402300PG08E0001OU

O Pereiro de Aguiar

Vallejo Blanco María Isabel

***8658**

1

Urbano

Residencial

Pérez Fernández Isaac

***6721**

53

32059A031000320000OI

31

32

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Pérez Fernández Isaac (hros. de)

***6721**

17

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

5,05

54

32059A031000330000OJ

31

33

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Gómez Torres Josefa

***7531**

19

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

5,50

55

32059A031000310000OX

31

31

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Cid Isaura

***9382**

9

Rústico

Agrario

56

32059A031000300000OD

31

30

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

González Varela María

***6711**

33

Rústico

Agrario

González Varela Camilo

***2873**

57

32059A031000290000OI

31

29

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Antonia

-----

6

Rústico

Agrario

58

32059A031000180000OT

31

18

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Delmiro

***7005**

21

Rústico

Agrario

59

32059A031000220000OF

31

22

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Cid Lorenzo José Benito (hros. de)

***8224**

89

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

15,60

Porta acceso a parcela metálica

60

32059A031000340000OE

31

34

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Benjamín (hros. de)

***7531**

125

Rústico

Agrario

61

32059A031000350000OS

31

35

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Gómez Torres Josefa

***7531**

63

Rústico

Agrario

62

32059A031000360000OZ

31

36

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Benjamín (hros. de)

***7531**

81

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

7,80

63

32059A031000380000OH

31

38

Santa Baia. O

Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Benjamín (hros. de)

***7531**

25

Rústico

Agrario

64

32059A031000390000OW

31

39

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Ángela

***9329**

66

Rústico

Agrario

65

32059A031000400000OU

31

40

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Delmiro

***7005**

34

Rústico

Agrario

66

DG0402500PG08E0001RU

O Pereiro de Aguiar

González Prieto María Blanca

***0976**

77

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

25,30

67

32059A031004470001PK

31

447

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

González Pérez María Amparo

***6793**

29

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

15,70

Porta acceso a parcela metálica

68

32059A031000440000OB

31

44

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Gómez Torres Josefa

***7531**

40

Rústico

Agrario

69

32059A031000450000OY

31

45

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Morganti Flavio

***4255**

61

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

9,80

Prado Arcos

Joaquina

***4490**

Porta acceso a parcela metálica

70

DG0403100PG08E0001IU

O Pereiro de Aguiar

Morganti Flavio

***4255**

108

Urbano

Ocio

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

18,00

Prado Arcos

Joaquina

***4490**

Silvani Edy

***2775**

Porta acceso a parcela metálica

71

32059A031000500000OQ

31

50

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Losada Santorum Aurora (hros. de)

***7549**

167

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

60,50

72

32059A031000500001PW

31

50

Santa Baia.

O Pereiro de Aguiar

Losada Santorum Aurora (hros. de)

***7549**

57

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

37,30

Porta acceso a parcela metálica

73

32059A031000510000OP

31

51

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

González Fernández Benito

***9670**

173

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

54,90

74

32059A031000530000OT

31

53

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro José

***4881**

69

Rústico

Agrario

75

DG0403300PG08E0001EU

O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro José

***4881**

80

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

31,40

Pérez Pérez

Purificación

***8639**

Porta acceso a parcela metálica

76

32059A031000540000OF

31

54

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Manuel

***7526**

115

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

40,00

Porta acceso a parcela metálica

77

DG0403200PG08E0001JU

Pereiro de Aguiar

Fernández Tesouro Manuel

***7526**

126

Urbano

Residencial

Blanco Doval María Teresa

***7005**

78

DG0403400PG08E0001SU

Pereiro de Aguiar

Bouzo Vázquez Manuel

***1709**

125

Urbano

Residencial

79

32059A031000550000OM

31

55

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

Bouzo Vázquez Manuel

-----

58

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

30,80

Porta acceso a parcela metálica

80

32059A031000560000OO

31

56

Santa Baia. O Pereiro de Aguiar

López Álvarez Luis

***1705**

61

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

12,75

81

001800100PG08E0001HU

Esgos

Fanjul Fernández Graciela

***2254**

81

Urbano

Residencial

Muro de fábrica para valado de parcela

25,90

Dasilva Rodríguez Carlos

***7147**

82

32032A015000240000JB

15

24

Tapada da Forca. Esgos

Fidalgo Seara Joaquín

***2791**

107

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

27,40

Torres Cid Marina

***5948**

83

32032A015000230000JA

15

23

Tapada da Forca. Esgos

En investigación,

art. 47 da

Lei 33/2003

212

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

40,00

84

32032A015000220000JW

15

22

Tapada da Forca. Esgos

Pérez Álvarez José (hros. de)

***8401**

255

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

62,55

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

20,80

Porta acceso a parcela metálica

85

32032A015000210000JH

15

21

Tapada da Forca. Esgos

Pérez Álvarez José (hros. de)

***8401**

153

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

33,55

86

32032A015000370000JK

15

37

Pozas. Esgos

Ramos Fernández Óscar

***9041**

107

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

22,00

87

32032A015000200000JU

15

20

Horta da Bouza do Fe. Esgos

Fernández

Rodríguez Miguel

***8898**

77

Rústico

Agrario

88

32032A015000180000JH

15

18

Tapada da Forca. Esgos

Saa Vila José

***1052**

105

Rústico

Agrario

89

32032A015000190000JW

15

19

Tapada da Forca. Esgos

Pérez Carballo Emilio

***4311**

133

Rústico

Agrario

90

32032A015000170000JU

15

17

Tapada da Forca. Esgos

Rodríguez Álvarez Antonio

***8630**

37

Rústico

Agrario

91

32032A015000270000JQ

15

27

Tapada da Forca. Esgos

González Folgoso Servando

***1784**

21

Rústico

Agrario

92

32032A015001170000JA

15

117

Pozas. Esgos

Pérez Carballo Emilio

***4311**

132

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

19,55

93

32032A015001190000JY

15

199

Pozas. Esgos

González Álvarez Blas

***3574**

180

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

30,90

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

16,90

94

32032A015001210000JB

16

121

Pozas. Esgos

González Álvarez Nicanor (hros. de)

***7916**

82

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

15,90

Porta acceso a parcela metálica

95

32032A015001220000JY

15

122

Pozas. Esgos

Blanco Argudín Ramón

***8573**

292

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

52,00

96

32032A015001650000JO

15

165

Pozas. Esgos

Quintela Martínez Óscar

***7787**

192

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

36,30

Pato Fernández María de los Ángeles

***8503**

Porta acceso a parcela metálica

97

32032A015001250000JP

15

125

Pozas. Esgos

Seara González Filomena

***8260**

53

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

9,50

98

32032A015001260000JL

15

126

Pozas. Esgos

Romasanta Blanco José Manuel

***4629**

56

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

9,60

99

32032A015001270000JT

15

127

Pozas. Esgos

Fernández Blanco Delia

***9439**

76

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

20,55

100

32032A015001290000JM

15

129

A Peza. Esgos

Puga Formoso Isaura

***6645**

133

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

31,65

101

32032A015001610000JL

15

161

Pozas. Esgos

Blanco Pérez Manuel

***1858**

102

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

30,60

Muro de fábrica para valado de parcela

18,40

Porta acceso a parcela metálica

102

32032A015001300000JT

15

130

Pozas. Esgos

Blanco Pérez María Alicia

***4013**

68

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias e valo modular

19,30

Porta acceso a parcela metálica