Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Venres, 21 de febreiro de 2020 Páx. 12905

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 6 de febreiro de 2020, da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que se insire a seguir, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES69 0081 5363 2000 0108 2918 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación as persoas interesadas, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Monforte de Lemos, 6 de febreiro de 2020

Ramón Ares Rico
Xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

ANEXO

Suxeito Pasivo

Concepto

Período

Débeda

Shaw --- Jamie Chistopher

Fra. 202050035

13.1.2020

401,94

Oubla --- Adil

Fra. 202050036

13.1.2020

522,99

Quintana Lizarraga Kevin Alexander

Fra. 202050048

13.1.2020

361,59

Trigo Clement

Fra. 202050060

13.1.2020

401,94

Kwon Kim Mariana

Fra. 202050061

13.1.2020

361,59

Kag Anders Christensen

Fra. 202050064

13.1.2020

1.015,57