Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Mércores, 26 de febreiro de 2020 Páx. 13433

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se modifica o anexo da Resolución do 27 de maio de 2019 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 26 do anexo I da Orde do 17 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas encamiñadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (IN519B), procedeuse por medio da Resolución da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, do 27 de maio de 2019, á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde (DOG núm. 107, do 7 de xuño).

Mediante Resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 10.5.2019, resolveuse a orde de convocatoria e constituíuse unha lista de agarda cos expedientes que non resultaron beneficiarios. A data límite do período de vixencia da dita lista, establecida pola antedita resolución, foi o 30.9.2019.

Antes do peche da lista de agarda, recibíronse renuncias por parte de concellos beneficiarios ás axudas concedidas, o que implicou a existencia de crédito dispoñible co que se atenderon as solicitudes que estaban na lista de agarda de acordo co establecido no artigo 15.2 das bases reguladoras e cos requisitos establecidos na epígrafe Condicións xerais para os expedientes que conforman a lista de agarda da Resolución do 10.5.2019.

Procédese por medio desta resolución, á publicación dos beneficiarios definitivos das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 17 de decembro de 2018. No anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas. A lista inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2020

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas:

Solicitante

NIF

Expediente

Finalidade

Contía da axuda (€)

Concello de Allariz

P3200200H

IN519B 2019/33-0

Mellora de infraestrutura viaria (vía principal) no parque empresarial de Chorente (SUI 1-Roiriz).

96.000,00 €

Concello de Ames

P1500200I

IN519B 2019/41-0

Mellora da vía de acceso ao polígono do Milladoiro.

68.593,43 €

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

IN519B 2019/18-0

Tratamento de augas pluviais e emisario de residuais no parque empresarial da Raña.

120.000,00 €

Concello de Becerreá

P2700600F

IN519B 2019/05-0

Mellora de infraestruturas viarias no parque empresarial de Becerreá.

81.798,21 €

Concello de Begonte

P2700700D

IN519B 2019/36-0

Mellora das infraestruturas viarias de acceso ao parque empresarial de Begonte.

114.170,90 €

Concello de Bergondo

P1500800F

IN519B 2019/16-0

Pavimentación do acceso ao polígono de Bergondo desde a estrada N-VI e reparación das zonas de servizos.

120.000,00 €

Concello de Betanzos

P1500900D

IN519B 2019/32-0

Reforma do bombeo de augas residuais no polígono de Piadela.

27.278,94 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2019/46-0

Ampliación do sistema de videovixilancia para controlar os accesos e puntos sensibles dentro do parque empresarial.

49.426,74 €

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2019/45-0

Mellora de vía na fase II do polígono industrial de Espiñeira.

93.045,17 €

Concello de Boqueixón

P1501200H

IN519B 2019/27-0

Renovación de beirarrúas interiores no polígono de Sergude.

94.029,00 €

Concello de Bueu

P3600400J

IN519B 2019/75-0

Mellora de beirarrúas do polígono industrial de Castiñeiras.

74.296,86 €

Concello de Cambados

P3600600E

IN519B 2019/62-0

Dotación de infraestruturas no polígono industrial do Salnés.

70.095,98 €

Concello da Cañiza

P3600900I

IN519B 2019/34-0

Instalación de hidrantes no polígono industrial de Ribadil.

21.827,61 €

Concello da Cañiza

P3600900I

IN519B 2019/17-0

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial da Uceira.

26.705,58 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2019/82-0

Mellora e ampliación da instalación de CCTV da área empresarial do Carballiño.

38.718,34 €

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2019/81-0

Instalación de sistema contra o roubo de cable na área empresarial do Carballiño.

3.462,54 €

Concello de Carballo

P1501900C

IN519B 2019/57-0

Mellora de infraestruturas viarias no enlace AC-552-polígono industrial de Bértoa.

91.588,64 €

Concello de Catoira

P3601000G

IN519B 2019/21-0

Mellora da seguridade viaria no acceso norte do polígono industrial.

85.510,39 €

Concello de Cee

P1502300E

IN519B 2019/84-0

Sistema contra o roubo de cable no parque empresarial de Cee.

16.172,67 €

Concello de Celanova

P3202500I

IN519B 2019/68-0

Mellora da sinalización vertical e horizontal do parque empresarial de Celanova.

9.539,50 €

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2019/58-0

Mellora da sinalización do polígono industrial do Acevedo.

95.200,02 €

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2019/60-0

Mellora da xestión de residuos no polígono empresarial O Acevedo.

38.659,61 €

Concello de Cervo

P2701300B

IN519B 2019/42-0

Beirarrúas e zona de aparcadoiro na área de acceso ao polígono industrial de Cuíña.

103.788,81 €

Concello de Coirós

P1502700F

IN519B 2019/22-0

Infraestrutura viaria de acceso ao parque empresarial de Coirós.

60.874,12 €

Concello de Cortegada

P3202800C

IN519B 2019/50-0

Infraestrutura viaria no parque empresarial de Cortegada-polígono 1.

117.834,19 €

Concello de Cospeito

P2701500G

IN519B 2019/83-0

Ampliación acceso sueste ao polígono de Muimenta.

34.398,10 €

Concello de Dodro

P1503300D

IN519B 2019/79-0

Mellora da rede de saneamento do polígono empresarial de Dodro.

31.592,19 €

Concello de Dozón

P3601600D

IN519B 2019/74-0

Habilitación e mellora de infraestruturas básicas no polígono industrial de Dozón.

118.257,99 €

Concello de Friol

P2702000G

IN519B 2019/10-0

Sistema de videovixilancia no polígono industrial de Friol.

34.494,68 €

Concello da Gudiña

P3203500H

IN519B 2019/01-0

Mellora do saneamento.

81.664,81 €

Concello da Lama

P3602500E

IN519B 2019/23-0

Mellora das infraestruturas viarias no parque empresarial de Racelo.

38.655,06 €

Concello da Laracha

P1504200E

IN519B 2019/38-0

Instalación de sistema de videovixilancia e sistema de seguridade.

95.983,74 €

Concello de Narón

P1505500G

IN519B 2019/65-0

Reposición de rodadura nas avenidas Gonzalo Navarro e Bernardo Romero.

93.823,58 €

Concello de Noia

P1505800A

IN519B 2019/78-0

Mellora das infraestruturas viarias no polígono industrial Augalevada.

68.247,88 €

Concello de Oleiros

P1505900I

IN519B 2019/48-0

Mellora nas infraestruturas viarias do polígono industrial de Iñás.

120.000,00 €

Concello de Ordes

P1506000G

IN519B 2019/29-0

Mellora de infraestruturas viarias no polígono industrial de Merelle.

93.399,87 €

Concello de Oroso

P1506100E

IN519B 2019/19-0

Mellora do pavimento nas rúas Otero Pedrayo e Curros Enríquez.

120.000,00 €

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

IN519B 2019/44-0

Mellora da circulación viaria no parque empresarial de Outeiro de Rei.

113.845,89 €

Concello da Pastoriza

P2704400G

IN519B 2019/53-0

Renovación de firme nas vías do parque empresarial da Pastoriza.

74.026,54 €

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2019/12-0

Mellora do sistema de videovixilancia do parque empresarial do Pereiro de Aguiar.

36.621,57 €

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2019/11-0

Instalación de sistemas contra o roubo de cable dentro do parque empresarial do Pereiro de Aguiar.

212,87 €

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

IN519B 2019/14-0

Mellora das infraestruturas.

4.848,43 €

Concello de Pontedeume

P1507000F

IN519B 2019/25-0

Mellora no pavimento no viario de acceso ao polígono do Vidreiro.

120.000,00 €

Concello de Pontedeva

P3206500E

IN519B 2019/63-0

Vía de acceso ao polígono.

93.814,74 €

Concello de Portomarín

P2704900F

IN519B 2019/07-0

Mellora na infraestrutura viaria de acceso ao polígono industrial de Portomarín.

86.504,08 €

Concello de Rábade

P2705600A

IN519B 2019/35-0

Pavimentación das vías de acceso ao polígono industrial desde a avenida Bos Aires.

68.626,12 €

Concello de Ribadumia

P3604600A

IN519B 2019/62-0

Dotación de infraestruturas no polígono industrial do Salnés.

40.304,02 €

Concello de Ribeira

P1507400H

IN519B 2019/37-0

Renovación do pavimento de beirarrúas e calzada nun tramo da avenida Ramiro Carregal Rey.

95.680,06 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2019/03-0

Reparación de vías no polígono industrial Barreiros.

83.787,86 €

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2019/04-0

Reparación de vías no polígono industrial San Cibrao das Viñas-David Ferrer.

83.701,09 €

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2019/28-0

Planta de depuración de augas no polígono industrial de San Cristovo de Cea.

120.000,00 €

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2019/30-0

Infraestrutura viaria no polígono industrial de San Cristovo de Cea.

112.269,76 €

Concello de Santa Comba

P1507800I

IN519B 2019/08-0

Mellora de infraestrutura de saneamento do parque empresarial de Santa Comba.

119.799,68 €

Concello do Saviñao

P2705800G

IN519B 2019/15-0

Acondicionamento dos accesos e melloras no parque empresarial do Peago.

40.893,16 €

Concello de Taboada

P2706000C

IN519B 2019/64-0

Pavimentación e servizos da vía 50 entre os p.q. 0,048 e 0,103.

58.036,47 €

Concello de Valga

P3605600J

IN519B 2019/13-0

Acondicionamento e mellora das infraestruturas viarias do parque empresarial de Campaña.

92.831,21 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

IN519B 2019/51-0

Instalación de sistema de seguridade e vixilancia.

39.566,08 €

Concello de Xinzo de Limia

P3203300C

IN519B 2019/24-0

Asfaltado de vías no parque empresarial.

101.893,66 €

Concello de Zas

P1509400F

IN519B 2019/20-0

Melloras na rede de saneamento e instalacións do polígono industrial do Allo.

17.381,78 €