Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Xoves, 27 de febreiro de 2020 Páx. 13848

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 12 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puideron efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo as comunicacións de inicio ou as resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegaren o que consideren conveniente e presentaren a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderán interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda, perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditado, na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 12 de febreiro de 2020

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a

Data da infracción

Acto que se notifica

Concello

78808489R

27.8.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

35446808J

19.6.2019

Inicio de procedemento sancionador

Cambados

39456991P

5.2.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

37875754A

3.1.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

36139223J

4.1.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

X7822882F

15.1.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

54918636H

12.2.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

53174440G

20.2.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

77014447M

6.2.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

01844880G

10.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

36115246W

6.2.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

35465541R

28.8.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

53196707F

12.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

35480957F

18.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

53820644T

18.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

53190140H

12.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

36150603P

10.10.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

78739749P

24.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Cangas

36123846T

23.9.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo

35483415G

2.10.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

36093708S

7.10.2019

Inicio de procedemento sancionador

Vigo