Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 40 Venres, 28 de febreiro de 2020 Páx. 13974

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2020, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 4 de abril de 2018 (DOG número 68, do 9 de abril), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 27 de febreiro de 2020, o tribunal nomeado pola Orde do 12 de xullo de 2019 (DOG núm. 137, do 19 de xullo), modificado pola Orde do 23 de xullo de 2019 (DOG núm. 144, do 31 de xullo), para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional do persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en prazas reservadas para seren cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual, convocado pola Orde do 4 de abril de 2018 (DOG núm. 68, do 9 de abril),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co establecido na base 4.2 da convocatoria, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentaren a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira das persoas aspirantes que figuran nela.

Terceiro. De conformidade co disposto na base 3.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2020

Constantino Piñeiro Cajete
Presidente do tribunal

ANEXO

Núm.

DNI

Apelidos e nome

Nota 1º exercicio

Nota 2º exercicio

Total

1

***1702**

Barcia Rodríguez, Daniel

85,50

10,00

95,50

2

***9010**

Álvarez Gutierrez, Jorge

85,50

10,00

95,50

3

***7835**

Abril Álvarez, Beatriz

81,00

10,00

91,00

4

***0877**

Orozco Garrote, Ángel

81,00

10,00

91,00

5

***9009**

Pulido Barba, Camilo

81,00

10,00

91,00

6

***8396**

Roca Lemos, Felix

81,00

10,00

91,00

7

***1601**

Alende Quiñoy, Gonzalo

81,00

10,00

91,00

8

***6389**

García García, Débora

81,00

10,00

91,00

9

***5924**

Ballon Cue, Ángel

81,00

10,00

91,00

10

***5910**

Bispo Torres, Kamakshi-Shantia

81,00

10,00

91,00

11

***9252**

Sastre Quintela, Patricia

81,00

8,00

89,00

12

***4768**

Martínez González, Óscar Antonio

76,50

10,00

86,50

13

***7575**

López González, Adrián

76,50

10,00

86,50

14

***1469**

Taboada Díaz, Laura Manuela

76,50

10,00

86,50

15

***3817**

Osorio Pelaez, Pablo

76,50

10,00

86,50

16

***3661**

Vizoso Marcos, Sofía

76,50

10,00

86,50

17

***0884**

Blasco López, Antón

76,50

10,00

86,50

18

***4951**

Dans García, Fernando

76,50

10,00

86,50

19

***7518**

López Gómez, Valeria

72,00

10,00

82,00

20

***3559**

Porto Armesto, Juan José

72,00

10,00

82,00

21

***4565**

Rivera Miras, Lucía

72,00

10,00

82,00

22

***3030**

Santos Sánchez, Adrián

72,00

10,00

82,00

23

***0111**

Perezzan Menor, Rodrigo

72,00

10,00

82,00

24

***7500**

Rodríguez Álvarez, Clara

72,00

10,00

82,00