Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2020 Páx. 14124

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 38/2020, do 27 de febreiro, polo que se dispón que cese Borja Verea Fraiz como secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e sete de febreiro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia e con efectos do día dous de marzo, Borja Verea Fraiz como secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e sete de febreiro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria