Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2020 Páx. 14127

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería do Medio Rural

DECRETO 41/2020, do 27 de febreiro, polo que se dispón que cese Silvestre José Balseiros Guinarte como director xeral do Fondo Galego de Garantía Agraria.

Segundo o establecido no artigo 26.2 do Decreto 7/2014, do 16 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria, a persoa titular da Dirección do Fogga é nomeada e separada por decreto do Consello da Xunta de Galicia entre as que teñan a condición de titular dun órgano de dirección da consellería competente en materia de medio rural.

Na súa virtude e consonte o establecido no artigo 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro do Medio Rural, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e sete de febreiro de dous mil vinte,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia e con efectos do día dous de marzo, Silvestre José Balseiros Guinarte como director xeral do Fondo Galego de Garantía Agraria, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e sete de febreiro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural