Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2020 Páx. 14469

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2019 (DOG núm. 39, do 25 de febreiro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Castro García, Uxía

***7584**

57

Fernández López, Julia

***6875**

57

González Calvete, Sara

***4638**

57

Méndez Díaz, Andrea

***8220**

57

Novo Bouza, Sonia

***1797**

57

Olivera Álvarez, Patricia Andrea

***4900**

57

Oliveros Yanes, Berta

***9456**

57

Quinteiro Latas, Begoña

***4902**

57

Rodríguez Carro, María Jesús

***9637**

85

Rodríguez González, María Esperanza

***4703**

96

Rosón Alfonsín, Alba María

***8025**

96

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abalo Carballido, María Teresa

***9152**

85

Blanco Alejandre, Santiago

***3188**

85

Cardoso Cruvinel, Jamily

***5851**

85

Castro Casanova, Ana Isabel

***6046**

85, 86, 87

Castro Domínguez, Digna Karen

***9497**

85, 86, 87

Devesa Neira, Alejo

***0737**

85

Díaz Botana, Numberto

***3128**

85

Domínguez Estévez, María Milagros

***1551**

85

Fernández Pérez, Cristina Magdalena

***9597**

85, 86, 87

Ferreira Camiña, María del Carmen

***9624**

84, 85

Figueira Alvela, Domingo

***6082**

85

Gómez Fernández, María Jesús

***1934**

85

Gómez Romeo, María Begoña

***9440**

85

González Armesto, Honoris

***2370**

85

Iglesias Costas, José

***8202**

85, 86, 87

Jurjo Rodríguez, Basilisa

***9293**

85

Lires Calo, Javier

***0902**

85

Manzano Fraile, Itziar

***9097**

85, 86, 87

Martínez Outeda, Ana María

***0541**

85, 86, 87

Pena García, Rocí

***5897**

10

Pérez Luaces, Diego

***9636**

85

Pérez Rodríguez, Moisés Alberto

***9717**

85

Pisón da Silva, Óscar Aitor

***0955**

85

Romaus Blanco, Silvia María

***1875**

85

Sartal Solla, María del Carmen

***0860**

85

Urtaza Pazos, María Elena

***2396**

85, 86, 87

Vázquez Rey, Natividad Elva

***7990**

85

Acceso libre

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Aguión Carro, María Dolores

***8235**

21

Abad Vilas, María del Carmen

***6410**

84

Abalo Sánchez, María Teresa

***5042**

83

Aboal de Castro, Marcos

***0748**

86

Acevedo Pérez, María Josefa

***7145**

43

Allo Aragunde, María del Carmen

***7621**

87

Alonso Rojo, Yolanda

***8287**

83

Álvarez González, María Eugenia

***4840**

86

Aradas Castro, José

***9124**

83, 86, 87

Aradas López, Sabela

***1511**

83, 86, 87

Arias Parga, Lina Dadid

***4275**

21

Babarro Pérez, Susana

***7653**

86

Baltar Castillo, Rosa

***2625**

86, 87

Barral Lorenzo, Olalla

***7610**

83

Blanco Carracedo, Noé

***1955**

43

Blanco Domínguez, Bettina

***1387**

86, 87

Blanco Ferreiro, Andrea

***5939**

86

Blanco Miñan, María Vanessa

***0050**

86

Carballal Díaz, Manuela

***3248**

83

Castrelo Romay, María Andrea

***4885**

86, 87

Collazo Domínguez, Yolanda

***1392**

86, 87

Conde Fuentes, Pilar

***1902**

86, 87

Conde Seoane, María Jesús

***4316**

86, 87

Costa Otero, Eva

***1000**

86, 87

De la Torre Gastañaduy, Concepción

***7867**

86, 87

Díaz Hermelo, Isabel

***1988**

86

Estébanez Rodríguez, Cristina

***2675**

86, 87

Fernández Aneiros, Susana

***3523**

83

Fernández Dovale, Natalia

***9648**

83

Fernández Durán, María del Pilar

***1151**

86, 87

Fernández Estévez, Montserrat

***1970**

86, 87

Ferro López, María Cristina

***6863**

86, 87

Fidalgo Jardón, Esperanza

***8661**

86, 87

Fidalgo Martínez, Sonia

***5635**

86, 87

García Iglesias, Estefanía

***7717**

86, 87

García Ramos, María Victoria

***8315**

86

García Rodríguez, Erika

***6891**

86, 87

Gestal Queijas, Sarah

***0357**

83

Gil Rodríguez, Anabella

***1499**

84, 86, 87

Gil Vázquez, Andrea

***1053**

86, 87

González Díaz, Silvia

***1241**

87

González Ferreira, Concepción

***0104**

86, 87

González Franco, Patricia

***3106**

86, 87

González Parada, Noemí

***8795**

86, 87

González Rodríguez, Carlos Javier

***0974**

85

Goti Torres, Carla

***1727**

83

Guitián Montelo, Ánxela

***5708**

86, 87

Labraña Piñón, Lidia

***8439**

86

Lantes Suárez, Carmen María

***0452**

86, 87

López Belón, Olalla

***4600**

86, 87

López Casares, Tania

***4244**

86, 87

Losada Castro, María Isabel

***3526**

86

Losada Gómez, Andrea

***6384**

86

Losada Pérez, Nuria

***5665**

86, 87

Lozano Coello, Sandra

***9022**

86, 87

Martínez Aguiar, Jorge Eduardo

***2540**

86, 87

Martínez Calvar, Nuria Azucena

***9530**

86

Martínez Nion, Juan Manuel

***0989**

86

Moreira Montes, María del Carmen

***0545**

86, 87

Nogueira González, Isabel

***5394**

86, 87

Núñez Ares, Jacobo

***4373**

67

Otero Rial, Sabela

***8019**

86

Páez Iglesias, María Blanca

***8250**

22

Pampín Martínez, Ana María

***6315**

86

Pardiñas Pedrosa, Sandra María

***2951**

83

Pena Paz, Laura

***1688**

86, 87

Pérez Ferraz, Rosalía

***4036**

86

Portas Blanco, Alicia

***3909**

10

Portela Sánchez, Elena

***3404**

22, 86, 87

Quintas Mojón, Isaura

***4876**

83

Rey González, María Trinidad

***4568**

86

Ríos Verde, Olga

***6589**

83

Rodríguez Díaz, Ana Belén

***6957**

86, 87

Rodríguez Iglesias, María Luz

***0142**

83

Rodríguez López, Tania

***8218**

66, 67

Rodríguez Sampedro, Marta María

***9551**

83

Romar Lema, Silvia

***0509**

86, 87

Saavedra Méndez, Adriana

***2824**

86, 87

Sanmartín Aguete, Julia

***1131**

21

Sención Monero, Glenny

***0846**

86

Suarez Rabuñal, Sara

***0088**

43

Vila Mouro, Josefina

***8868**

83

Villar da Vila, María Olga

***9542**

86, 87

Villegas Goraguer, Elodie

***8155**

87

Yolanda Diéguez, Mouriño

***9300**

86, 87

Yribarren Mansito, María Angélica

***4864**

87

Cód.

Causa de exclusión

10

Instancia fóra de prazo

21

Importe de taxas ingresadas inferior ao estipulado

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

57

Non pertencer ao corpo ou escala do grupo correspondente

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

96

Non ser persoal laboral fixo