Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2020 Páx. 15620

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Cota específica base I.1.1

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Agra Quintás, María del Carmen

***8985**

85

Allegue Ríos, Paula

***1356**

85

Alonso Ruíz, Ricardo Alfonso

***6676**

85

Álvarez Caamaño, Jessica

***8568**

85

Álvarez Feijoo, Néstor

***4814**

85

Álvarez Rivera, Manuel

***9464**

85

Alvariño Folgueira, Moisés

***4285**

85

Amado Manso, Álvaro

***1020**

85

Amorós Guillén, Carlos

***9564**

83, 85

Araujo Bouzo, Clemente

***7885**

85

Barrán Fernández, Alba

***6440**

85

Barros Manteiga, José Antonio

***1128**

85

Baña Agrafojo, Pablo

***2704**

85

Baña Mayo, Miguel Ángel

***9065**

85

Bechiki Pérez, Said Carlos

***4321**

85

Búa Rodal, María Beatriz

***5440**

85

Buela Tasende, Margarita

***0861**

85

Carballo Budiño, María Luisa

***5467**

83

Carro Souto, Gabriel

***1445**

85

Casal Puentes, Manuela

***0338**

65

Castro García, Antonio

***2037**

85

Cendón Peleteiro, José

***6177**

10, 85

Cernadas Romero, Francisco José

***7754**

85

Chorén Vázquez, José Luis

***2852**

85

Cid Rodríguez, Juan Carlos

***1681**

65

Cobas Fernández, Ana María

***7678**

10, 85

Conde Gallego, Ana María

***6938**

85

Cortizo Rodríguez, Sandra

***6964**

85, 86, 87

Cruz Carrera, Sergio

***5366**

85

Cuesta Fariña, Juan Carlos

***8031**

85

Da Silva Leiva, María Teresa

***2570**

85

Díaz Castro, Jesús

***5634**

85

Díaz Díaz, María Ángeles

***9644**

85

Díaz Gancedo, Rosario

***6047**

85

Digon Salgado, Emiliano

***8568**

85, 86

Domínguez Borines, Gabriel

***6811**

85

Domínguez Castro, Juan Carlos

***1331**

85, 86, 87

Dono Díaz, Brian Tomás

***8294**

85

Feal Jiménez, Noela

***3638**

85

Fernández Álvarez, Manuel

***2347**

85

Fernández Castiñeiras, María Ángeles

***8771**

85

Fernández Chao, María del Mar

***4870**

10

Fernández Cutrín, José María

***0677**

85

Fernández Fuenteseca, Daniel

***5852**

85

Fernández Leira, Alberto

***9420**

85, 86, 87

Fernández Pacios, José Ignacio

***0696**

85

Ferro López, Jesús Manuel

***9667**

85

Filgueira Barbeira, Marcos

***7560**

85

Fondevila Mato, Laura

***4757**

85

Franco Movilla, Óscar

***5180**

85, 86, 87

Gantes Mariño, Santiago José

***2573**

84, 85

García Carnota, Rosa María

***1461**

85

García Rodríguez, Yolanda

***6029**

85

Garrido de los Santos, Yago

***2128**

85

Generelo Esteban, David

***3692**

65

Gómez Gómez, Rocío

***3698**

85

González Durán, Sergio

***8354**

83, 85, 86

González López, María Pilar

***6231**

85

González-Arias Fernández, Lucía Alejandra

***6161**

85

Iglesias Costas, José

***8202**

85, 86, 87

Infanzón Vázquez, Olga Colette

***7720**

10

Lloret Sánchez, Candela

***0514**

85

Lojo Vázquez, Sebastián

***6629**

85, 86

Lorenzo Silva, Rubén Antonio

***2770**

85

Manzano Rovira, Adolfo

***9781**

85

Martínez Buján, Montserrat

***3277**

85

Martínez Fernández, Roberto

***0022**

85

Martínez Martínez de Vega, Claudio

***3044**

85

Martínez-Puga Quiroga, Ángel José

***5738**

85

Meilán Moscoso, Nonito

***8496**

85, 86, 87

Mella Torres, María Begoña

***5991**

65

Menéndez Redondo, Carla

***3738**

85

Meno Peña, Cesáreo José

***2256**

85

Mondelo Rodríguez, Rosana

***2362**

85

Moreira Reija, María Dolores

***4100**

85

Morín Martínez, Santiago

***1725**

65, 67

Naveiro Bueno, Carmen María

***0043**

10

Nogueiras Cabrera, Vanessa

***2726**

85, 86

Núñez Estévez, Tomás

***2429**

85

Ortiz Hurtado, Rafa

***0641**

85

Pando Calvo, María Antonia

***3970**

85, 86, 87

Patiño Salorio, Francisco

***1522**

85

Pena Besteiro, Aniceto Domingo

***4865**

85

Penedo Pérez, Pablo

***6445**

85

Pérez Álvarez, Adolfo

***7806**

85

Pérez Diéguez, Miguel

***9522**

85

Pérez Montes, Antonio

***7971**

85

Pérez Rey, Olaia

***6832**

85, 86, 87

Porto Arcay, Víctor Manuel

***1092**

85

Prieto Estévez, Luis

***1563**

85

Puerto Fernández, Luciano

***3920**

85

Rama del Río, María

***7926**

85

Rama González, Ricardo

***2705**

85, 86, 87

Ramos Alonso, José Antonio

***5475**

65

Revalderia Río, Francisco Javier

***7798**

85

Rey López, José Miguel

***2322**

85

Sánchez Corral, David

***0591**

86, 87

Sánchez López, Martín

***4930**

85

Sánchez Rodríguez, Santiago

***0749**

84, 85

Sende Mosquera, Pablo Fernando

***9388**

85

Seoane González, María

***7131**

85, 86, 87

Taboada Doval, José

***7715**

85

Tato Ojea, Ana Belén

***0844**

85

Teijeiro García, Luis

***4678**

85

Varela Collazo, Gonzalo

***7687**

10

Vázquez Eytor, Alberto

***9888**

85

Vázquez Liste, Héctor

***6347**

85

Vázquez Vázquez, Adrián

***7446**

10, 85

Vieito Pan, Lucía

***1773**

85

Villaverde Núñez, María del Carmen

***7698**

85

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Abal Lueiro, Eva

***0895**

84, 86, 87

Abelleira Villanueva, Luis Javier

***3589**

83

Abuín Rial, María José

***1629**

22

Acea Freire, María del Mar

***4885**

83, 86, 87

Agis Pintos, Luisa

***8480**

22

Alemán Abeleira, Silvia Herminia

***5617**

87

Alonso Domínguez, David

***6391**

86, 87

Alonso Mallo, Sara

***7826**

87

Álvarez Rodríguez, Giovanni

***4079**

63

Álvarez Rodríguez, María José

***6891**

43

Aragunde Cores, Nélida

***6922**

86, 87

Ares Reboredo, Rocío

***6310**

87

Arias Campos, Sabela

***7793**

83

Arosa González, Ana

***6212**

22

Arosa González, Natalia

***6325**

22

Barreiro Carballude, Almudena

***8144**

86, 87

Barreiro Gen, David

***1962**

86, 87

Barros Valeiras, Jacoo

***3053**

86, 87

Bautista Rodríguez, Ruth

***4311**

67

Becerra López, Ángel David

***5720**

86, 87

Bellido Fonseca, Elena

***2835**

83

Benavides Prada, Ramón

***5763**

86, 87

Bermejo García, Ana

***5085**

86

Bermúdez Lema, Tania María

***0134**

86, 87

Bernárdez Piñeiro, Araceli

***2159**

86

Borrajo González, Brais

***6158**

86, 87

Braña Alonso, Natalia

***9750**

86, 87

Buceta Pereira, María Nerea

***8529**

84

Buide González, David

***5095**

22

Buitrón García, Marta

***2729**

86

Calzada Barreiro, María Isabel

***3778**

86, 87

Campos Búa, Iván

***4634**

83

Cancelas García, María Celeste

***6795**

67

Castro Couselo, José Manuel

***8900**

22

Cendón Aballe, Carmen

***2726**

86, 87

Ces Rioboo, Francisco Javier

***6768**

10

Chenlo Barreiro, Yolanda

***7358**

83

Cid Fidalgo, Manuela

***2583**

86, 87

Cid Rodríguez, Sara María

***2856**

86, 87

Clavo Iglesias, María José

***4934**

22

Conde González, María Jesús

***9789**

87

Cordeiro Magdaleno, Alba

***0222**

86, 87

Costas Freire, Pilar

***5538**

86, 87

Cuéllar Trasorras, Joaquín José

***5149**

86, 87

Da Ponte Tarrío, María del Pilar

***6697**

86, 87

Dacosta García, Iria

***2339**

86

Davila Alonso, María Teresa

***7169**

66, 67

De la Torre Villanueva, Diana

***6778**

86, 87

Deus Caamaño, Verónica

***5114**

67

Díaz López, Silvia

***5979**

86, 87

Diz Suárez, Carlos

***7614**

66, 67

Doel Carreira, Alba

***8291**

83

Domínguez Lorenzo, Ana

***1174**

83

Domínguez Monjas, Ana María

***1062**

86, 87

Domínguez Otero, Susana

***7023**

86, 87

Domínguez Rivas, Vanessa

***0018**

87

Duarte Abollo, Laura

***7565**

83

El Idrissi Benaissi, Kaoutar

***7085**

86

Erquicia Salvador, Celia

***4847**

66

Expósito Ferreras, Brian Alexander

***7922**

86, 87

Fandiño Reissmann, Francisco Guillermo

***0556**

86, 87

Fente Méndez, Marcos

***4109**

86, 87

Fernández Boo, María del Carmen

***5190**

86, 87

Fernández Caamaño, María

***3541**

67

Fernández Cerqueiro, María Pilar

***2786**

83, 86, 87

Fernández Estévez, Jesús

***4852**

86, 87

Fernández Frias, Victor José

***6481**

10, 66, 67

Fernández Gil, David

***4787**

84

Fernández López, Cristina

***2283**

86

Fernández Pavón, María Purificación

***3278**

87

Fernández Pereira, Daniel

***9368**

86

Fernández Varela, Sonia

***9084**

86, 87

Fernández Vázquez, María

***2741**

83

Filgueira Pérez, Natalia

***7967**

86, 87

Fontenla Cadavid, María Jovita

***0105**

86, 87

Fraga Neira, Adrián

***1017**

84, 86, 87

Franco Gómez, María Concepción

***0953**

86, 87

Freire Castello, María del Pilar

***5799**

83

Freire Gato, Guadalupe

***6506**

86, 87

García del Río, José Ramón

***2719**

86, 87

García Freire, Alejandro

***0109**

66, 67

García Patiño, Isabel

***1404**

86

García-Piccoli Pérez, Paloma

***0954**

86

Gil Mosquera, Vanessa

***4328**

66

González Álvarez, Francisco Javier

***7507**

86

González Hortas, Alba María

***5619**

83

González Hortas, Jesús

***5619**

83

González Miguélez, Lucía

***7538**

86, 87

González Touriño, Tania

***3049**

86

González Valverde, Paula

***9591**

67

González Vilanova, María de los Ángeles

***0536**

85

González Zatica, Ana María

***7228**

86, 87

Graña Fandiño, Lino

***3489**

22

Guldrís Pérez, Sandra

***1760**

86, 87

Gutiérrez López, María Azucena

***1326**

87

Iglesias Barreiro, Lucía

***3317**

86

Iglesias Sangiao, Mónica

***7164**

85, 86, 87

Iñiguez Quintela, Mercedes

***6321**

66, 67

Lama Rodríguez, María Esperanza

***3082**

86, 87

Landesa Vázquez, Iris

***5597**

86, 87

Leco Rodríguez, Sara

***7982**

86, 87

Lema Santos, María de los Ángeles

***8359**

22

Lista Velo, Xoán Carlos

***6740**

87

Lomba Lorenzo, María Teresa

***4236**

84

Lombao Pérez, Rafael

***8413**

84

López Agra, Adrián

***3279**

86, 87

López Leira, Sara

***1720**

86, 87

López Martínez, María Julia

***8217**

86

López Moldes, Álvaro

***8252**

83

López Rodríguez, Estela

***6495**

66

López Sánchez, Andrea

***8276**

83

Lorenzo Santos, Javier

***2732**

22

Losada Álvarez, Alberto

***3787**

86, 87

Losada Vidal, Álvaro

***8828**

86, 87

Loucano, Georges Batista

***1699**

86, 87

Loureiro Fraga, Jesús

***1136**

66, 67

Lozano López, Javier

***1886**

66, 67

Mandianes Polo, María Dolores

***0230**

22

Marcos Vázquez, Cristina

***3532**

86

Mariño Gómez, María Begoña

***7511**

83, 87

Martín Pandelo, Alberto

***2130**

86, 87

Martínez, Bruno

***8924**

83

Martínez Castro, Daniel

***0288**

86, 87

Martínez Gómez, Juan

***9146**

86

Martínez Gundín, Miguel

***2660**

84

Martínez Hevia, Noa

***5790**

86

Martínez Martínez, María Yobana

***4071**

86, 87

Martínez Pérez, Manuel

***7482**

86, 87

Martínez Zabala, Manuel

***8597**

86, 87

Maseda Rodríguez, Juan José

***9215**

85

Maña González, Elisabel

***7373**

84, 86, 87

Medina Pinto, Paola Andrea

***0804**

86, 87

Meizoso Rodríguez, María

***6845**

67

Mesa Goyo, Adolfina

***7848**

87

Millán del Oro, Rocío

***7728**

86

Modroño Nodar, Ivana

***0567**

83

Morado Fernández, Montserrat

***5122**

10

Morais Almeida, Yago

***3715**

83

Morais de Melo, Armando Miguel

***6698**

83, 85

Moscoso Varela, María Paula

***9889**

87

Moya Queimaño, María Jesús

***9471**

87

Neo Vidal, Alberto

***7329**

22

Novo Cobelas, David

***3255**

86, 87

Núñez Cousido, Dolores

***8113**

86, 87

Núñez Fernández, José Jesús

***8867**

86, 87

Oitavén Míguez, Eduardo José

***5936**

66, 67

Olalla Fontán, Beatriz

***6239**

86, 87

Oliveira Camean, María Goretti

***6605**

84

Otero Quesado, Ana María

***0268**

10

Otero Rodríguez, María Begoña

***8345**

83, 86, 87

Paleo Fraga, Estela

***3524**

86, 87

Parada González, Alfonso

***4196**

86

Patricia Luaces, Ulfe

***0540**

86

Paz Lobeiras, Salvador

***5560**

86, 87

Pazos Ces, Antonio Gabriel

***5214**

86, 87

Pazos Gómez, María Rosario

***2519**

83

Pedreira Varela, Xoán Carlos

***0222**

83

Pego Alonso, José Ramón

***5117**

86, 87

Pensado Argibay, Dania

***4121**

87

Pereira Fernández, Estívaliz

***0928**

86, 87

Pereira Saques, María del Carmen

***1096**

86, 87

Pérez Bello, Javier

***6074**

83

Pérez Comesaña, Nicolás

***9321**

83

Pérez Eijo, Diego

***7783**

86, 87

Pérez García, Xoán Xosé

***0808**

83

Pérez Pais, Juan Antonio

***4874**

86, 87

Pérez Piñeiro, David

***1870**

86, 87

Pérez Piñeiro, Óscar

***1877**

86, 87

Pérez Prieto, María Sonia

***9719**

83

Pérez Romay, María del Mar Visitación

***8325**

83, 86, 87

Pérez Solleiro, María Celia

***6387**

86

Pérez Vázquez, Marina

***1815**

83

Pintos Señoráns, Noelia

***9804**

86, 87

Piñeiro Chapela, Manuel Francisco

***2246**

84, 86, 87

Piñeiro Couto, José Manuel

***5061**

87

Piñeiro Criado, Iván

***7620**

86

Portas Escariz, Silvia

***8414**

22

Porto Villamor, Rocío

***3120**

22

Pose Posse, Brais

***5465**

83

Poza Fontán, Ana María

***5708**

83, 86, 87

Prada Franco, María de los Ángeles

***0348**

86

Piñeiro Simil, Cristina

***6968**

86

Queiruga Castro, Pablo

***9824**

83

Raña Sánchez, Ignacio

***0096**

83, 87

Regueira Reyes, María Soraya

***1604**

10

Rey Vieites, Álvaro

***9515**

83

Rivadeneira Torres, Gregorio

***0200**

66

Rivas Prado, Susana

***6075**

84

Rodil Pérez, Verónica

***4740**

83

Rodríguez Alonso, Alberto

***8294**

85, 86

Rodríguez Baña, Marlene

***3032**

86

Rodríguez Bernárdez, Alba

***4288**

86, 87

Rodríguez Casais, Diego

***0066**

66

Rodríguez Fernández, Ana Isabel

***5545**

87

Rodríguez Gil, Mafalda

***9604**

86

Rodríguez Paz, Ivana

***5092**

86, 87

Rodríguez Retorta, Saúl

***3388**

67

Rodríguez Rodríguez, Jaime

***8392**

22

Rodríguez Torres, Yago

***1275**

86

Rodríguez Venegas, Mª Dolores

***2527**

66, 67

Romero Tobio, Fabián

***7150**

86

Sada Neira, Fernando

***5935**

86, 87

Sales Agra, Fernando José

***1684**

22

Sampaño Aldrey, Mª Carmen

***0680**

86, 87

San Juan Martínez, Ánder

***0595**

84

Sánchez Velásquez, Yolimar Coromoto

***7556**

86, 87

Santamaría Búa, Iria

***6599**

83

Santamariña Quintián, María

***9154**

86, 87

Santiago López, Ana Isabel

***4339**

86

Santos Laranga, María Mercedes

***3746**

86, 87

Segade Vinagre, Elena

***2215**

86, 87

Serra Medina, Pía

***4569**

67

Sestayo Rama, María del Carmen

***8460**

10, 22

Sieira Noceda, Diana María

***3393**

86, 87

Silva Ribeiro, María José

***2286**

84

Simón Rascado, Cristina

***0967**

86, 87

Sisto Ramos, Margarita

***8015**

87

Sotelo Hernández, Montserrat

***9661**

83, 87

Soto Vázquez, María Remedios

***0576**

66

Suárez Omil, Miguel

***9286**

86, 87

Suárez Silva, Paulina

***2363**

85

Suárez Vidal, Adrián

***7392**

84

Susana Iglesias, García

***7642**

86

Táboas Antonio, Ana Isabel

***8777**

86, 87

Tarrío Becerra, Carlos

***6070**

83

Utrera Pelayo, María del Rocío

***4816**

86

Val Fernandez, Patricia

***5538**

86

Vallenilla Lira, Vanesa Carolina

***2030**

86, 87

Varela Fernández, Myriam

***3642**

86, 87

Varela Gómez, Lucía

***3288**

83

Vargas Vizoso, Alejandro

***7411**

84

Vargas Vizoso, Andrés

***7411**

84

Vargas Vizoso, Arturo

***3594**

84

Vázquez Albo, María José

***9635**

86, 87

Vázquez Díez, Olalla

***3242**

86, 87

Vázquez Martínez, María

***7290**

10, 43

Vázquez Núñez, Pablo

***7605**

86, 87

Vázquez Rendal, Laura

***1548**

22

Vázquez Rendal, Vanessa

***1548**

22

Vázquez Valiña, María Jesús

***2084**

67

Veira Moreno, Alberto

***8846**

22

Vidal Ordóñez, José Manuel

***8052**

86, 87

Vidal Sanmartín, José Antonio

***7051**

86, 87

Vilaboy Vilaboy, María Manuela

***4986**

86, 87

Villar Lemos, María de los Ángeles

***6719**

22

Villar Rial, Paula

***7050**

67

Villarino Espino, Julio Eulogio

***9065**

66, 67

Villaverde Malvar, Lucía

***5967**

86, 87

Cód.

Descrición

10

Instancia fóra de prazo

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

63

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de familia numerosa xeral

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego