Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2020 Páx. 15614

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 28 de febrero de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se regula o réxime de subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 17, do 24 de xaneiro).

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia dispón: «os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención».

De acordo co exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias:

09.40.324A.481.6. Programa I: axudas para o desenvolvemento das actividades ordinarias das organizacións sindicais durante o ano 2019.

09.40.324A.481.7. Programa II: axudas para a creación e/ou o funcionamento de gabinetes técnicos das organizacións sindicais e para plans de formación de cadros e delegadas e delegados sindicais.

Crédito orzamentario: 1.099.800 €, que se distribúen en:

Programa I: 780.200 €.

Programa II: 319.600 €.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2020

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.6 Programa I

Entidad

NIF

Subvención concedida

Unión Sindical Obreira (USO Galicia)

G15380033

22.177,31 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

233.597,53 €

Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (FETICO)

G15312424

17.920,53 €

Sindicato Nacional de CC.OO. en Galicia (CC.OO.)

G15103112

209.843,63 €

Anpe Sindicato Independiente (ANPE)

G78248630

1.471,48 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

3.994,02 €

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

241.480,47 €

Sindicato dos Traballadores da Limpeza (STL)

G70171459

1.156,16 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

32.530,23 €

Federación de Sindicatos Independentes de Ensinanza de Galicia (FSIE-Galicia)

G32119075

11.666,74 €

Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE)

G49105620

893,40 €

Colectivo Independiente de Trabajadores de Prevención y Salud (CITPS)

G66580994

52,56 €

Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA)

G28804292

3.415,94 €

Aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.7 Programa II

Entidad

NIF

Subvención concedida

Unión Sindical Obreira (USO Galicia)

G15380033

9.531,53 €

Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT-Galicia)

G15383011

100.397,31 €

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

103.785,30 €

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F)

G79514378

13.981,10 €

Unión Sindical de Traballadores de Galicia (USTG)

G15829583

1.716,58 €