Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 47 Martes, 10 de marzo de 2020 Páx. 15602

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en virtude da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019 (código de procedemento TR852A).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 25.6 da Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria no exercicio de 2019, procédese á publicación das subvencións concedidas en virtude da devandita orde para o ano 2019.

Obxecto da axuda: as axudas teñen como obxecto subvencionar as accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia recollidas no artigo 3 da orde de referencia que establece como actuacións subvencionables as seguintes:

Na liña 1: cun importe total de 800.000 euros, accións formativas e actividades de asesoramento e sensibilización en relación coa normativa de prevención de riscos laborais por parte dos gabinetes técnico de seguridade e saúde laboral, de carácter intersectorial.

Na liña 2: cun importe total de 690.000 euros, cursos de formación sectoriais e a realización de xornadas de sensibilización de carácter sectorial, así como estudos de carácter tamén sectorial.

Norma reguladora: Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 19, do 28 de xaneiro).

Crédito orzamentario: 1.490.0000 € (un millón catrocentos noventa mil euros) recollido na aplicación orzamentaria 09.40.324A.481.1 código de proxecto 2015 00507, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Santiago de Compostela, 28 de febreiro de 2020

Covadonga Toca Carús
Secretaria xeral de Emprego

ANEXO

Beneficiarias liña 1

Nº expte.

Entidade

NIF

Importe

concedido (€)

1/2019

Asociación de Empresarios Polígono de San Cibrao

G32008765

12.979,84

10/2019

UGT Galicia

G15383011

161.500

14/2019

Sindicato Nacional de CC.OO.

G15103112

62.930,77

16/2019

Confederación Intersindical Galega (CIG)

G36706927

143.250

17/2019

Federación Galega de Parques Empresariais-Fegape

V15650369

28.000

26/2019

Asociación Empresarial de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (cegasal)

G15616287

2.880

28/2019

Asociación de Empresarios de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra (AEMPE)

G36011278

8.400

31/2019

CSIF-GALICIA

G79514378

15.300

36/2019

Asociación de Empresarios de Deza

G36187169

3.184

38/2019

Confederación de Empresarios de Galicia-CEG

G15080476

399.200

Total

837.624,61

Beneficiarias liña 2

Nº expte.

Entidade

NIF

Importe

concedido (€)

2/2019

Federación Gallega de Comercio

G27170158

30.000

3/2019

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo-Apec Lugo

G27010081

15.000

4/2019

Asociación Galega de Áridos-Arigal

G36345718

1.500

5/2019

Centro Empresarial do Barbanza

G15799604

5.600

7/2019

Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Ourense-ACO Ourense

G32015828

30.000

8/2019

Unións Agrarias-UPA

G15115322

24.000

9/2019

Asociación de Empresarios de Electricidad y Telecomunicaciones de Pontevedra-Instalectra

G36640845

6.400

11/2019

Asociación Mulleres Autónomas Rurais de Galicia

G770507488

27.400

12/2019

UGT-FICA Galicia

G87582524

15.615

13/2019

Asociación Provincial de Empresarios da 1ª Transformación da Madeira de Lugo

G27030915

14.615

14/2019

Sindicato Nacional de CC.OO.

G15103112

3.750

15/2019

Federación Nacional de Servizos, Mobilidade e Consumo de UGT Galicia

G87589909

30.000

16/2019

Confederación Intersindical Galega-CIG

G36706927

30.000

18/2019

Sindicato Labrego Galego

G27023951

30.000

20/2019

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

G32012742

29.997,54

23/2019

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

G27021005

17.696

24/2019

Asociación de Empresas e Expertos de Seguridade de Galicia (Aesga)

G36748093

10.000

25/2019

Fundación para la Pesca y Marsiqueo-Fundamar

G27745397

30.000

27/2019

Confederación de Empresarios de A Coruña-CEC

G15029960

22.400

30/2019

Compostela Monumental

G15382468

13.556,40

31/2019

CSIF-Galicia

G79514378

20.800

32/2019

Federación Galega de Transportes de Mercancías -Fegatramer

G15086358

6.000

33/2019

FESP UGT Galicia

G78085149

14.000

34/2019

Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar-Transgacar

G15640808

6.000

37/2019

Federación Galega de Empresas de Formación-CECAP Galicia

G15299027

6.000

38/2019

Confederación de Empresarios de Galicia-CEG

G15080476

29.848,22

39/2019

Asociación de Empresarios de Ferrolterra

G15366693

2.150

40/2019

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia-Asime

G36614774

6.400

41/2019

Federación Galega de Transportes-Fegatráns

G32400293

24.000

42/2019

Clúster del Granito

G36644961

4.280

43/2019

Asociación Intersectorial e Interterritorial de Autónomos e Pequenas Empresas-APE Galicia

G36550630

29.920

44/2019

Fundación Laboral de la Construcción

G80468416

30.000

45/2019

Asociación de Clubs Náuticos de Galicia-Asnauga

G15916547

27.172

Total

594.100,16