Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Mércores, 11 de marzo de 2020 Páx. 15789

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 2 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e logo de intentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícanselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir, publícase o presente anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador, outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que consideren oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador, a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderase interpor, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous (2) meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 2 de marzo de 2020

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Interesado/a

Data da infracción

Acto que se notifica

Concello

39498396J

1.3.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53187266L

20.2.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

48893452Y

13.2.2018

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

76994092M

14.3.2019

Resolución de procedemento sancionador

Redondela

52887949R

22.3.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

39458302P

8.3.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53190140H

20.3.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

71666739G

19.2.2019

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

39469908E

22.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

34631334G

9.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

78731213M

6.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

35281282H

29.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Lalín

35469929L

15.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

49706031H

14.12.2018

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

39464411E

12.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Redondela

X3617213A

22.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

73240465R

15.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

X9499812F

26.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Redondela

36167846R

3.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

X8081480Q

3.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

35489617L

28.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cambados

53195998B

10.6.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

77400825Y

5.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

71342277A

10.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

34877202W

22.4.2019

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

39460888H

12.6.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

34903787E

10.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Redondela

77012403P

13.6.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

44091237F

10.6.2019

Resolución de procedemento sancionador

Lalín

35556884B

29.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

O Porriño

53189959K

13.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53650124W

12.6.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

Y5920383J

9.7.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

54321515T

22.5.2019

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

76870440R

10.7.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cambados

39462278M

25.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

X0638224C

9.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Tui

39465557H

12.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36172264A

4.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35488887W

30.8.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

36141889B

4.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36148908S

13.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35460136R

2.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

36111074Q

11.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

78808489R

4.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35457919S

2.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

52498738L

29.8.2019

Resolución de procedemento sancionador

Cangas

77000026M

25.9.2019

Resolución de procedemento sancionador

Vigo