Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Venres, 17 de abril de 2020 Páx. 18496

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 6 de marzo de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Ferrol, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso voluntario e en período executivo polos servizos prestados neste centro.

Mediante esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insere, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas personas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES8600815363200001082709 do Banco Sabadell, nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producira o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimiento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedimiento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ferrol, 6 de marzo de 2020

Ángel Facio Villanueva
Xerente da Área Sanitaria de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda (€)

Patru---Claudiu Valentín

Fra. 201800257

31.1.2018

401,94

Berruezo Palencia Santiago

Fra. 201902365

16.8.2019

268,34

Med Assist S.A.C.

Fra. 201902578

29.8.2019

150,00

Fontao Fernández José Manuel

Fra. 201902820

17.9.2019

268,34

Fraguela Jiménez Irma

Fra. 201902821

17.9.2019

3.885,30

L

32656927D

Fra. 201902826

17.9.2019

256,87

María Alonso Luaces

Fra. 201902827

17.9.2019

268,34

Sicker --- Markus Stefan

Fra. 201902829

17.9.2019

268,34

Bupa Global Dac

Fra. 201902993

26.9.2019

569,96

Continental Assist

Fra. 201903387

14.10.2019

361,59

Fronebner --- Victoria

Fra. 201903437

30.10.2019

401,94

Shaw --- Kristen Elise

Fra. 201903441

30.10.2019

256,87

Y01305481S

Fra. 201903442

30.10.2019

419,96

AXA Travel Insurance CIPT

Fra. 201903443

30.10.2019

2.099,16

32676223P

Fra. 201903825

28.11.2019

361,59

Y00470049N

Fra. 201903826

28.11.2019

401,94

32711690D

Fra. 201903829

28.11.2019

361,59