Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 87 Xoves, 7 de maio de 2020 Páx. 19178

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2019, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005 pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración e atribúen, así mesmo, á comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada con data do 16 de abril de 2020 pola referida comisión de avaliación e seguimento dos deportistas galegos de alto nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de novembro de 2019, esta secretaría xeral.

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e gozan dos beneficios que para tal consideración se lles atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias), así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer un recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2019

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Abuín Ares

Uxío

***3519**

Tríatlon e péntatlon moderno

2

Agudo Torrado

Sócrates

***2799**

Karate e D.A.

3

Alonso Aradas

Camila Beatriz

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

4

Alonso Pérez

Noa

***6401**

Patinaxe

5

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, baloncesto en cadeira de rodas

6

Álvarez Leira

Tomás

***2649**

Salvamento e socorrismo

7

Álvarez Vázquez

Carlos

***8697**

Piragüismo

8

Álvarez Vázquez

Alejandro

***5371**

Tríatlon e péntatlon moderno

9

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

10

Alves Domínguez

Samuel

***8966**

Taekwondo

11

Amiama Costas

Xoaquín

***1314**

Kungfú

12

Balboa López

María

***1721**

Patinaxe

13

Barros Castro

Mª Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

14

Basanta Fouz

Esteban

***7836**

Tríatlon e péntatlon moderno

15

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

16

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

17

Boullosa Zarraquiños

Ira

***2909**

Patinaxe

18

Bouza Pregal

José Luis

***7518**

Piragüismo

19

Calviño Rabón

Roi

***4528**

Hípica

20

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

21

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

22

Carrera Amandi

Óscar

***7365**

Piragüismo

23

Cascallar Giadás

Marcos

***5556**

Piragüismo

24

Castedo Potente

Esther

***5341**

Baloncesto

25

Castro Nogueira

María Saleta

***1786**

Tríatlon e péntatlon moderno

26

Castro Pena

Mónica

***8484**

Remo

27

Castro Sas

Catarina

***0645**

Patinaxe

28

Cerviño Ruiz

Celia

***8291**

Tenis

29

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

30

Crespo Penas

Pablo

***1945**

Piragüismo

31

Da Rocha Gómez

David

***0962**

Piragüismo

32

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

33

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

34

Feijoo Alberte

Iván

***9904**

Ciclismo

35

Fernández Eiras

Pablo

***6255**

Taekwondo

36

Fernández Labarta

Luis Emiliano

***3730**

Tenis

37

Fernández López

María del Carmen

***0855**

Tiro con arco

38

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

39

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

40

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

41

González Muíños

Nadia

***5074**

Salvamento e socorrismo

42

González Muíños

Alejandro

***5074**

Salvamento e socorrismo

43

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

44

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

45

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

46

Hurtado Sanjurjo

Manuel

***4978**

Atletismo

47

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Paraatletismo

48

Jácome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

49

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

50

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

51

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

52

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

53

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo

54

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

55

Loureiro Serrano

Noelia

***2534**

Salvamento e socorrismo

56

Marti Roura

Albert

***7435**

Piragüismo

57

Martínez Castillo

Júnior

***4412**

Taekwondo

58

Monteagudo Moraña

Iago

***0059**

Piragüismo

59

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo discap.

60

Muíños González

Roberto

***3400**

Salvamento e socorrismo

61

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

62

Pardo Pernas

Martín

***6166**

Natación

63

Paz Albores

Alejandro

***9867**

Taekwondo

64

Paz Bobadilla

Nathalia Andrea

***5686**

Halterofilia

65

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

66

Pereira Millos

Sergio

***0717**

Motonáutica

67

Pérez Alonso

Marta

***1969**

Patinaxe

68

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

69

Rodríguez García-Paz

Nicolás

***6579**

Vela

70

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

71

Salas Cid

María

***6583**

Ximnasia

72

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

73

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, discap. visual

74

Sanromán Hermida

Silvia

***9440**

Patinaxe

75

Sieiro Barreiro

Adrián

***2033**

Piragüismo

76

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

77

Toro Prieto-Puga

Sofía

***0253**

Vela

78

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

79

Torviso Berdeal

José Antonio

***9564**

Orientación

80

Turcan

Ion

***1332**

Loita e D.A.

81

Vallejo Esperón

Sergio

***6660**

Piragüismo

82

Vieiro Pérez

Roberto

***6138**

Atletismo

83

Vilas Vidal

María

***8715**

Natación

84

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

ANEXO II

Deportistas non recoñecidos/as

A. Por non cumprir o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para o recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

1

Ayude Pallás

Cora

***0036**

Kickboxing

2

Bardelas Riveira

Alex

***6505**

Pesca

3

Castrelo Novo

Paula

***9770**

Karate e D.A.

4

Castro Barcala

María Cristina

***4310**

Tiro con arco

5

Díez García

Borja

***0764**

Salvamento e socorrismo

6

Domínguez Portas

Antonio

***9456**

Orientación

7

Duro Pichel

Jaime

***6024**

Piragüismo

8

Fernández Blanco

Lucía

***5130**

Baile deportivo

9

Fernández Fraga

Eduardo

***0046**

Pádel

10

Fernández Sánchez

Pablo

***8383**

Orientación

11

Fernández Torres

Carla

***5988**

Ciclismo

12

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

13

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación

14

García Bernárdez

Paola

***1545**

Remo

15

García Rodríguez

Lucas

***2820**

Piragüismo

16

González Fernández

Carmen Victoria

***8316**

Atletismo

17

González Gil

Carlota

***6087**

Remo

18

Gundín Pérez

Isabel

***2689**

Surf

19

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

20

Isidro Tejedor

Javier

***6711**

Vela

21

López García

Luis

***5426**

Fútbol sala

22

López González

Javier

***3648**

Orientación

23

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

24

Luengo Rodríguez

Alberto

***1503**

Pesca

25

Marcos Doval

Jesús

***1573**

Baile deportivo

26

Morales del Castillo

Juan Manuel

***8485**

Atletismo

27

Ordóñez Muñiz

Javier

***9760**

Piragüismo

28

Ortega Cadavid

Mª Margarita

***3800**

Kickboxing

29

Ouviña Vilaso

Paula

***2606**

Karate e D.A.

30

Pardavila Lorenzo

Samuel

***1421**

Piragüismo

31

Pereiro Pérez

Xoana Berenguela

***9371**

Patinaxe

32

Pérez Fernández

Alex

***2493**

Karate e D.A.

33

Pérez Oliveira

Jorge

***7050**

Automobilismo

34

Piñeiro Miras

Luis

***8815**

Pesca

35

Quiroga Ramos

Noel

***4126**

Salvamento e socorrismo

36

Rivadas Maroño

Antía

***9287**

Patinaxe

37

Rodríguez Alonso

Manuel

***7509**

Ciclismo

38

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

39

Romero Rey

Iria

***1242**

Piragüismo

40

Romero Rey

Iago

***1242**

Piragüismo

41

Sánchez Sánchez

Carlota

***1738**

Fútbol

42

Sanmiguel Villar

Alfonso

***5827**

Pesca

43

Santiso Prado

Ana María

***5938**

Tríatlon e péntatlon moderno

44

Vázquez Bueno

Pedro

***6810**

Atletismo

45

Vázquez Mesías

Ángela

***3061**

Remo

46

Vigo López

Edgar

***9126**

Automobilismo

47

Villar Sánchez

Paula

***2691**

Kickboxing

B. Por non ter presentada a documentación no prazo requirido

Apelidos

Nome

NIF

1

Hernández López-Sors

María Pilar

***8342**

2

Izquierdo Gómez

Elena

***1429**

3

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

4

Guimarey Longo

Laura María

***9842**

C. Por ser deportista galego de alto nivel, DGAN

Apelidos

Nome

NIF

1

Davite Aguiar

David

***5111**

2

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

3

Puente Dood Álvarez

Noa

***6257**

D. Por non cumprir o requisito de idade

Apelidos

Nome

NIF

1

Davila Boo

Andrea

***9820**

2

Mariño Gómez

Yeray

***2436**

3

Martínez Peña

Marco

***2745**

4

Santamaría Gude

Noa

***2579**

5

Teira Alvite

Marta

***2405**

E. Por non presentar a documentación no prazo requirido nin polo mérito achegado.

Apelidos

Nome

NIF

1

Castro Campos

Ainhoa

***8899**

2

Montero López

Alejandro

***7407**

3

Otero Santiago

Antía

***6490**

4

Pardal Reboiras

Ainara

***8960**

5

Romano Gude

Beatriz

***9816**

6

Sánchez Piñeiro

Adrián

***8485**

7

Toubes Opazo

Ana

***4534**

8

Trillo Valeiro

Sergio

***2099**

9

Varela Muñoz

Iago

***0920**

F. Por non ter a condición de persoa beneficiaria

Apelidos

Nome

NIF

Comesaña Pereira

Celso

***8697**

G. Por presentación da solicitude fóra de prazo

Apelidos

Nome

NIF

García Area

Nicolás

***6209**

ANEXO III

Deportistas galegos/as de alto nivel recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

Vixencia.DGAN

1

Abelleira Dueñas

Teresa

***8054**

Fútbol

5.4.2022

2

Abilleira Martínez

Sara

***6234**

Piragüismo

5.4.2022

3

Abuín Pena

Antonio

***5871**

Kickboxing

15.9.2020

4

Acuña Abreu

Sara

***9178**

Loita e D.A.

26.1.2021

5

Adarraga Gómez

José Luis

***7069**

Golf

11.4.2021

6

Alamancos Lamas

Nerea

***5158**

Taekwondo

23.7.2021

7

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

5.4.2022

8

Alonso Aradas

Melina

***2387**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

9

Alonso Carballo

Susana

***9955**

Ciclismo

5.4.2022

10

Alonso de Castro

Carmen

***9825**

Vela

26.1.2021

11

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

5.4.2022

12

Alonso López

Daniel

***2293**

Birlos

14.3.2021

13

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

15.9.2020

14

Álvarez Folgueira

Sara

***5447**

Judo e D.A.

23.10.2022

15

Álvarez Rodríguez

Rafael

***8200**

Loita e D.A.

26.1.2021

16

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

27.9.2021

17

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

14.3.2021

18

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

14.3.2021

19

Andrade Budiño

Gaspar

***9767**

Natación

14.3.2021

20

Andreu Smart

Elena

***5203**

Bádminton

23.7.2021

21

Antón Costas

Joel

***6581**

Motociclismo

14.3.2021

22

Araújo Francisco

José Manuel

***1278**

Orientación

14.3.2021

23

Araújo Lazare

Gonzalo

***8620**

Vela

11.4.2021

24

Araújo Pérez

Lía

***9902**

Taekwondo

26.1.2021

25

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

26.1.2021

26

Ares Roel

Rubén Iván

***2115**

Automobilismo

27.9.2021

27

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

14.3.2021

28

Astray Gómez

Arón

***5917**

Squash

22.7.2022

29

Ayude Pallás

Arón

***0037**

Loita e D.A.

23.10.2022

30

Ayude Pallás

Cora

***0036**

Kickboxing

15.9.2020

31

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

26.1.2021

32

Barbado Fernández

Miguel

***4716**

Bádminton

23.7.2021

33

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Ciclismo

5.4.2022

34

Barreiro Hermeldo

David

***1329**

Piragüismo

5.4.2022

35

Barreiro Zas

Mauro

***1394**

Automobilismo

5.4.2022

36

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

5.4.2022

37

Bastero Comesaña

Alejandro

***9468**

Judo e D.A.

23.10.2022

38

Baulde Sumay

Ángela

***8822**

Piragüismo

14.3.2021

39

Becerril Álvarez

Olaia Gisela

***7336**

Atletismo

14.3.2021

40

Bermúdez de Castro Rey

Roberto

***3354**

Vela

11.4.2021

41

Bernabeu Avomo

María

***2166**

Judo e D.A.

23.7.2021

42

Bernárdez González

Alex

***8493**

Piragüismo

14.3.2021

43

Bernárdez Lamas

Alejandro

***0864**

Ximnasia

11.4.2021

44

Blach Núñez

Roberto

***0463**

Automobilismo

23.10.2022

45

Blanco Filgueira

Antía

***0861**

Kickboxing

14.3.2021

46

Blanco López

Jessica

***6619**

Taekwondo

15.9.2020

47

Blanco Lorenzo

Walter

***0834**

Kickboxing

15.9.2020

48

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing

15.9.2020

49

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

23.7.2021

50

Bonilla González

Raquel

***0242**

Tenis de mesa

22.7.2022

51

Bouzas Maneiro

Jéssica

***9105**

Tenis

5.4.2022

52

Bouzas Rey

Martín

***2924**

Ciclismo

5.4.2022

53

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

5.4.2022

54

Buján Puentes

Breixo

***0827**

Piragüismo

5.4.2022

55

Busto Ramos

Javier

***3340**

Ciclismo

5.4.2022

56

Cadilla Acevedo

Tecla María

***9087**

Judo e D.A.

14.3.2021

57

Cajade Frías

Juan Manuel

***9515**

Esgrima

23.10.2022

58

Calvar Martínez

Katia

***1932**

Taekwondo

14.3.2021

59

Campo Pavón

Gabriel

***7195**

Piragüismo

26.1.2021

60

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

5.4.2022

61

Campos Varela

Sergio

***2742**

Natación

23.7.2021

62

Canal Blanco

Carlos

***4231**

Ciclismo

5.4.2022

63

Cao Pardal

David

***2865**

Tenis

5.4.2022

64

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

23.7.2021

65

Cardeiro Regueiro

Cristina

***1262**

Kickboxing

11.4.2021

66

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

14.3.2021

67

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

5.4.2022

68

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

23.7.2021

69

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

5.4.2022

70

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

14.3.2021

71

Casal Vidal

Jenifer

***6303**

Piragüismo

14.3.2021

72

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

5.4.2022

73

Casañas Hernández

Frank

***0988**

Atletismo

23.7.2021

74

Casás Fernández

Brais

***3945**

Piragüismo

5.4.2022

75

Castaño García

Inés

***1309**

Tríatlon e péntatlon moderno

26.1.2021

76

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

14.3.2021

77

Castiñeira Etchevarría

Tania

***5796**

Taekwondo

26.1.2021

78

Castiñeira Figueroa

Alberto

***0819**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

79

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

23.7.2021

80

Castro Mariño

Carlos

***1557**

Halterofilia

14.3.2021

81

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

23.7.2021

82

Castro Rodríguez

Alexandre

***9560**

Piragüismo

15.9.2020

83

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.10.2022

84

Cernadas González

Laura

***2175**

Patinaxe

15.9.2020

85

Cerqueira Mella

Carla

***9358**

Piragüismo

15.9.2020

86

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

15.9.2020

87

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

11.4.2021

88

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

27.9.2021

89

Conde Santos

Javier

***8639**

Piragüismo

5.4.2022

90

Cons Gestido

Águeda Beatriz

***2113**

Natación

15.9.2020

91

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

5.4.2022

92

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

23.7.2021

93

Couceiro Rega

Ángel

***0040**

Salvamento e socorrismo

15.9.2020

94

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

14.3.2021

95

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

14.3.2021

96

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

23.7.2021

97

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

5.4.2022

98

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

99

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

5.4.2022

100

De la Fuente Fiaño

Ane

***6139**

Natación

14.3.2021

101

De la Muela Ploegstra

Ana María

***3954**

Karate e D.A.

11.4.2021

102

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira de rodas

23.7.2021

103

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

5.4.2022

104

Del Amo García

Héctor

***1726**

Billar

22.7.2022

105

Delgado Curbelo

Sebastián

***3910**

Piragüismo

14.3.2021

106

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

23.10.2022

107

Díaz Orosa

Roberto

***8367**

Loita e D.A.

26.1.2021

108

Díaz Pérez

Adrián

***4577**

Automobilismo

15.9.2020

109

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

5.4.2022

110

Diz Cao

Isabel

***6611**

Orientación

14.3.2021

111

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

23.7.2021

112

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

14.3.2021

113

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

14.3.2021

114

Dosil Gago

Ana

***2562**

Taekwondo

23.7.2021

115

Doval Iglesias

Francisco

***2937**

Billar

23.10.2022

116

Durán Escaneo

Daniel

***1481**

Piragüismo

14.3.2021

117

Echegoyen Domínguez

Támara

***8364**

Vela

5.4.2022

118

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

15.9.2020

119

Feijoó Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

5.4.2022

120

Felpeto Rodríguez

Beatriz

***2537**

Taekwondo

23.7.2021

121

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

122

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

11.4.2021

123

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

14.3.2021

124

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

5.04.2022

125

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

5.4.2022

126

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

14.3.2021

127

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

22.7.2022

128

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

14.3.2021

129

Fernández Ramos

Raúl

***3118**

Patinaxe

11.4.2021

130

Fernández Rey

José

***4117**

Taekwondo

14.3.2021

131

Fernández Rodríguez

Eva

***2556**

Halterofilia

23.7.2021

132

Fernández Sánchez

Diego

***7796**

Orientación

14.3.2021

133

Ferrer Fernández

David

***2200**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

134

Ferro Dios

Ramón

***7268**

Piragüismo

15.9.2020

135

Flórez Marriaga

Josue David

***2963**

Halterofilia

22.7.2022

136

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

5.4.2022

137

Fraga Regueiro

Ángel

***3518**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

138

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

14.3.2021

139

Freije Torneiro

Aroa

***8494**

Péntatlon moderno

23.10.2022

140

Frieiro Carril

Carla

***2882**

Piragüismo

14.3.2021

141

Gago Codesal

Juan

***3238**

Halterofilia

14.3.2021

142

Gago Troitiño

Ezequiel

***7969**

Judo e D.A.

23.10.2022

143

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

23.10.2022

144

Galán Cambón

Denis

***8993**

Atletismo

15.9.2020

145

Galarza Oloya

Geraldine

***7484**

Halterofilia

15.9.2020

146

García Abilleira

Antonio Augusto

***6381**

Actividades subacuáticas

22.7.2022

147

García Álvarez

Gabriel

***6812**

Taekwondo

15.9.2020

148

García Blanco

Celia

***5992**

Taekwondo

22.7.2022

149

García Escudero

Juan

***1984**

Tiro olímpico

14.3.2021

150

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

23.7.2021

151

García Garay

Marcos

***3777**

Natación

22.7.2022

152

García García

Pablo

***2748**

Karate e D.A.

5.4.2022

153

García García

Pablo

***8196**

Loita e D.A.

26.1.2021

154

García García

Ángel

***6945**

Orientación

5.4.2022

155

García García

Jacobo

***9848**

Vela

5.4.2022

156

García Janeiro

Guillermo

***8021**

Ciclismo

14.3.2021

157

García Llorca

Marta

***7506**

Golf

23.7.2021

158

García Martínez

Iván

***6253**

Taekwondo

22.7.2022

159

García Naveiro

Laura

***6087**

Piragüismo

15.9.2020

160

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

5.4.2022

161

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

5.4.2022

162

García Sarita

Carlos Yobani

***1616**

Loita e D.A.

15.9.2020

163

García Soto

Marcos

***9844**

Natación

23.10.2022

164

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

26.1.2021

165

García Suárez

Sara

***0093**

Taekwondo

26.1.2021

166

García Suárez

María Isabel

***8011**

Piragüismo

5.4.2022

167

García Vidal

Miryam

***6063**

Taekwondo

22.7.2022

168

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

5.4.2022

169

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado

5.4.2022

170

Garrigos Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

23.10.2022

171

Germade Barreiro

Rodrigo

***1282**

Piragüismo

5.4.2022

172

Gil Pérez

Leticia

***3426**

Atletismo

23.10.2022

173

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

5.4.2022

174

Gómez Anido

Valeria

***5758**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

175

Gómez Cortés

Beatriz

***6499**

Natación

23.10.2022

176

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

5.4.2022

177

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

14.3.2021

178

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Natación

26.1.2021

179

Gonçalves

Jesús Antonio

***7032**

Loita e D.A.

26.1.2021

180

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

22.7.2022

181

González Brey

Roberto

***6061**

Tiro olímpico

14.3.2021

182

González Carrera

Samuel

***1896**

Ciclismo

11.4.2021

183

González Díz

Aarón

***1026**

Boxeo

14.3.2021

184

González Esteban

María Paloma

***7229**

Vela

5.4.2022

185

González Esteban

Paula Cristina

***4324**

Vela

11.4.2021

186

González García

Javier

***1749**

Taekwondo

14.3.2021

187

Gónzalez García

Andrea

***0325**

Atletismo

5.4.2022

188

Gónzaléz García

David

***4772**

Natación

5.4.2022

189

González Mariño

Jorge

***9971**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

190

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

27.9.2021

191

González Vázquez

Manuel

***5967**

Halterofilia

23.7.2021

192

Goyanes García

Carla

***6958**

Natación

5.4.2022

193

Guerrero Manso

Sara

***2629**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

194

Guisasola González

Ignacio

***7829**

Surf

14.3.2021

195

Hernández Núñez

Álvaro

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

196

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

22.7.2022

197

Iglesias de la Torre

Felipe

***9008**

Judo e D.A.

5.4.2022

198

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

11.4.2021

199

Iglesias Fernández

Marta

***6713**

Piragüismo

15.9.2020

200

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

14.3.2021

201

Iglesias Mosquera

David Isaac

***6903**

Tiro olímpico

5.4.2022

202

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing

15.9.2020

203

Iglesias Vilela

Damián

***0547**

Loita e D.A.

22.7.2022

204

Jácome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

14.3.2021

205

Lafuente Peláez

María

***1517**

Surf

5.4.2022

206

Lages Brión

Alexandre

***9582**

Natación

5.4.2022

207

Lahnin

Oussama

***3784**

Loita e D.A.

22.7.2022

208

Lalín Canda

Noelia

***6058**

Loita e D.A.

14.3.2021

209

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

27.9.2021

210

Lariño Nieto

David

***7344**

Xadrez

23.7.2021

211

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

23.7.2021

212

Laurijssen Busto

Rebecca

***9155**

Piragüismo

14.3.2021

213

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

***4934**

Vela

11.4.2021

214

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

***7374**

Vela

26.1.2021

215

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

23.7.2021

216

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

23.7.2021

217

Llamedo Álvarez

Emilio

***6479**

Piragüismo

14.3.2021

218

Llovo Frade

Andrea

***6701**

Patinaxe

14.3.2021

219

López Fernández

Yago

***3923**

Loita e D.A.

14.3.2021

220

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

23.10.2022

221

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

22.7.2022

222

López Gredilla

Nicolás

***8326**

Loita e D.A.

23.10.2022

223

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

23.7.2021

224

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

5.4.2022

225

López López

Sara

***0611**

Atletismo

23.7.2021

226

López Marra

Iago

***7055**

Vela

5.4.2022

227

López Riobó

Sabela

***1184**

Taekwondo

15.9.2020

228

López Rivas

Francisco

***4950**

Automobilismo

23.10.2022

229

López Vernet

Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

23.10.2022

230

López Villar

Rosa

***4022**

Pesca e cásting

23.10.2022

231

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

23.10.2022

232

Lorenzo de Amorín

Yeray Daniel

***9825**

Motonáutica

5.4.2022

233

Lorenzo Román

Jorge

***1899**

Vela

5.4.2022

234

Losada García

Alejandro

***9575**

Taekwondo

26.1.2021

235

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

23.7.2021

236

Loureiro López

Alberto

***9758**

Boxeo

15.9.2020

237

Lumbreras de Lara

Laura

***1716**

Esgrima

5.4.2022

238

Magdalena Filgueiras

Lucía

***2123**

Halterofilia

15.9.2020

239

Manso Fraga

Tomás

***1704**

Natación

15.9.2020

240

Maquieira Piñeiro

David

***7794**

Piragüismo

5.4.2022

241

Marín Durán

Covadonga

*** 386**

Billar

26.1.2021

242

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

11.4.2021

243

Martín Campos

Bruno

***3584**

Surf

27.9.2021

244

Martínez Abelenda

Laura

***9750**

Judo e D.A.

23.10.2022

245

Martínez Moral

Uxía

***7971**

Tenis

22.7.2022

246

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

5.4.2022

247

Martínez Quiroga

Miguel

***5358**

Piragüismo

15.9.2020

248

Martínez Rodríguez

Gonzalo

***9751**

Vela

23.10.2022

249

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

23.7.2021

250

Maseda Dorado

Ivo

***6166**

Atletismo

15.9.2020

251

Mazás Saavedra

Santiago Jacobo

***5880**

Pesca e cásting

23.10.2022

252

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

14.3.2021

253

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

22.7.2022

254

Meilán Fernández

Samuel

***8104**

Taekwondo

23.7.2021

255

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

15.9.2020

256

Mieres García

Malena

***4142**

Fútbol

5.4.2022

257

Miguéns González

José Luis

***8631**

Deportes de inverno

11.4.2021

258

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

14.3.2021

259

Míguez Neiro

María

***2612**

Ximnasia

14.3.2021

260

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

27.9.2021

261

Miras Lago

José Ramón

***4713**

Boxeo

15.9.2020

262

Monasterio Portela

Ramón

***8169**

Loita e D.A.

23.7.2021

263

Monteagudo Leal

Jonathan

***1097**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.7.2021

264

Montero Gómez

Joaquín

***1779**

Remo

23.7.2021

265

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

5.4.2022

266

Moreno Casares

Santiago

***9122**

Vela

15.9.2020

267

Morisón Rey

Camila Aldana

***6426**

Piragüismo

14.3.2021

268

Mosquera Jove

Carla

***0331**

Judo e D.A.

15.9.2020

269

Muíños Mirás

Antón

***3964**

Automobilismo

15.9.2020

270

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

26.1.2021

271

Navarrete Santana

Ester

***9376**

Atletismo

5.4.2022

272

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo (con discapacidade, paracanoe)

23.10.2022

273

Nieves Campello

Gustavo

***5249**

Atletismo (con discapacidade)

15.9.2020

274

Nobre Oliveira

Pedro Henrique

***5965**

Kickboxing

14.3.2021

275

Nogueiras Liste

Dafne

***9020**

Loita e D.A.

23.10.2022

276

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

15.9.2020

277

Núñez García

Enma

***5467**

Karate e D.A.

22.7.2022

278

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

22.7.2022

279

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

14.3.2021

280

Oliveras Argibay

Marina

***1641**

Patinaxe

5.4.2022

281

Ordóñez Muñiz

Fátima

***9760**

Piragüismo

14.3.2021

282

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

26.1.2021

283

Osorio López

Pedro

***2184**

Atletismo

14.3.2021

284

Otero Míguez

Diego

***9396**

Loita e D.A.

26.1.2021

285

Outón Méndez

Lara

***9421**

Piragüismo

15.9.2020

286

Pacheco Rodríguez

Pablo

***7759**

Orientación

14.3.2021

287

Pais Rodríguez

Andrea

***1596**

Atletismo

26.1.2021

288

Pajón Piñeiro

José Manuel

***0522**

Tiro olímpico

14.3.2021

289

Palmás Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

26.1.2021

290

Palomanes Martínez

José Alfonso

***9451**

Atletismo

14.3.2021

291

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

23.10.2022

292

Parada Martínez

Manuel

***8812**

Taekwondo

11.4.2021

293

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

11.4.2021

294

Parada Santos

Lidia

***8483**

Atletismo

5.4.2022

295

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

5.4.2022

296

Pasabant Quintián

Mikel

***4667**

Vela

5.4.2022

297

Patiño Pombal

Pablo

***1261**

Taekwondo

5.4.2022

298

Paz Gago

Fátima

***3720**

Orientación

14.3.2021

299

Paz Romero

Manuel

***3399**

Taekwondo

27.9.2021

300

Pereira Daponte

Solange Andreia

***9426**

Atletismo

5.4.2022

301

Pérez Alcalde

Elena

***2473**

Taekwondo

23.7.2021

302

Pérez Aragunde

María

***0265**

Piragüismo

14.3.2021

303

Pérez Araújo

María

***1261**

Baloncesto

27.9.2021

304

Pérez Bugarín

Uxía

***0938**

Atletismo

15.9.2020

305

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

23.7.2021

306

Pérez Coya

Carla

***8355**

Piragüismo

5.4.2022

307

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

22.7.2022

308

Pérez Fernández

Fernando

***3952**

Deportes de inverno

23.10.2022

309

Pérez Morales

Daniel

***8387**

Ximnasia

11.4.2021

310

Pérez Ogando

Xiana

***8703**

Esgrima

23.10.2022

311

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

11.4.2021

312

Pérez Parrado

Alma María

***9713**

Taekwondo

23.7.2021

313

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

11.4.2021

314

Pérez Riesco

Sofía

***5768**

Taekwondo

23.10.2022

315

Pérez Touriño

Lidia

***8072**

Loita e D.A.

14.3.2021

316

Pino Ibáñez

Brais

***1490**

Billar

23.10.2022

317

Pintor Bouzas

José Antonio

***0117**

Automobilismo

27.9.2021

318

Pinzón Morales

Janiel Karyn

***0015**

Halterofilia

15.9.2020

319

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

14.3.2021

320

Piña Esteves

Diego

***7704**

Piragüismo

15.9.2020

321

Piñeiro Devesa

Lúa María

***8563**

Taekwondo

15.9.2020

322

Piñeiro Pérez

Óscar

***6702**

Deportes de inverno

5.4.2022

323

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

5.4.2022

324

Pombal Martínez

Marta

***9418**

Balonmán

26.1.2021

325

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

27.9.2021

326

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

23.10.2022

327

Porto Lareo

José Enrique

***9802**

Ciclismo

15.9.2020

328

Prada Fernández

David

***7618**

Remo

23.10.2022

329

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

5.4.2022

330

Priego Martos

Aitor

***9730**

Taekwondo

27.9.2021

331

Puente Dood Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

23.10.2022

332

Rábano Blanco

Nuria

***5970**

Fútbol

23.7.2021

333

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

26.1.2021

334

Ramos Maneiro

Diego

***1123**

Hípica

5.4.2022

335

Rascado Ríos

Fernando

***5436**

Taekwondo

15.9.2020

336

Represa Pérez

Mireya

***6462**

Xadrez

5.4.2022

337

Requejo Santos

José Antonio

***7997**

Atletismo

14.3.2021

338

Río González

Martiño

***8263**

Boxeo

14.3.2021

339

Ripoll González

Antoni

***3753**

Vela

5.4.2022

340

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

14.3.2021

341

Rochez Márquez

Óscar Efraim

***7374**

Boxeo

5.4.2022

342

Rodríguez Carballo

Lucía

***2932**

Judo e D.A.

23.7.2021

343

Rodríguez de Jesús Torres

Miguel

***6479**

Vela

11.4.2021

344

Rodríguez Fernández

Manuel Jesús

***8838**

Taekwondo

26.1.2021

345

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

***8464**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

346

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno

5.4.2022

347

Rodríguez Garaboa

Martín

***0182**

Patinaxe

23.7.2021

348

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

23.7.2021

349

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

15.9.2020

350

Rodríguez González

Guillermo Javier

***2843**

Tiro con arco

5.4.2022

351

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e péntatlon moderno

23.10.2022

352

Rodríguez Iglesias

Gustavo

*** 713**

Tríatlon e péntatlon moderno

14.3.2021

353

Rodríguez Lechuga

Roberto

***7739**

Piragüismo

5.4.2022

354

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

26.1.2021

355

Rodríguez Maneiro

María del Pilar

***9878**

Taekwondo

15.9.2020

356

Rodríguez Martínez

Omar

***9238**

Loita e D.A.

23.10.2022

357

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Esgrima

22.7.2022

358

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

11.4.2021

359

Rodríguez Requejo

Pablo

***4618**

Piragüismo

14.3.2021

360

Rodríguez Rodríguez

Raquel

***8324**

Piragüismo

15.9.2020

361

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

23.10.2022

362

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

11.4.2021

363

Rodríguez Vicente

Luis

***5973**

Piragüismo

27.9.2021

364

Román Sánchez

Ivanna Carolina

***1795**

Atletismo

11.4.2021

365

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

5.4.2022

366

Romero Román

Irene

***6951**

Esgrima

23.10.2022

367

Ropero García

Mª Teresa

***7675**

Billar

26.1.2021

368

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

23.10.2022

369

Ruiz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

5.4.2022

370

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

***8152**

Deporte adaptado

5.4.2022

371

Sabarís Vilas

Antolín

***6041**

Tiro olímpico

14.3.2021

372

Sainz-Maza Villar

Adolfo Antonio

***6097**

Atletismo

14.3.2021

373

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

14.3.2021

374

Salvado Carrillo

Martín

***9433**

Judo e D.A.

23.7.2021

375

Sánchez Novelle

Brais

***0784**

Piragüismo

11.4.2021

376

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

27.9.2021

377

Sánchez Torrecillas

Borja

***1219**

Motociclismo

14.3.2021

378

Sánchez Varela

Santiago

***5377**

Loita e D.A.

23.10.2022

379

Sande Antón

Juan

***9325**

Surf

15.9.2020

380

Santomé Pontis

Gabriele

***9594**

Taekwondo

23.7.2021

381

Santos Ruiloba

Antonio Mª

***9352**

Ximnasia

14.3.2021

382

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

14.3.2021

383

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

22.7.2022

384

Setien Erro

Ania

***1890**

Bádminton

23.10.2022

385

Sherazadishvili

Sakvarelidze

Nikolov

***7826**

Judo e D.A.

23.10.2022

386

Silva Ángel

Marcos

***8016**

Taekwondo

23.10.2022

387

Silva Pazos

Unai

***2154**

Taekwondo

23.7.2021

388

Silva Vieira

Francisco

***5012**

Piragüismo

14.3.2021

389

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

5.4.2022

390

Suárez Alonso

Ángel

***9660**

Ciclismo

15.9.2020

391

Suárez Gión

Rocío

***2004**

Boxeo

15.9.2020

392

Suárez González

Alejandra

***9941**

Vela

15.9.2020

393

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

15.9.2020

394

Temprás Corrales

Gabriel

***4167**

Taekwondo

23.7.2021

395

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

14.3.2021

396

Toimil Fernández

María Belén

***1409**

Atletismo

5.4.2022

397

Tojo Velasco

Cristy Shedimar

***7322**

Karate e D.A. (con discapacidade visual)

22.7.2022

398

Torres Martínez

Raquel

***1226**

Piragüismo

5.4.2022

399

Torres Parada

José Manuel

***8753**

Caza

23.7.2021

400

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Caza

15.9.2020

401

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

15.9.2020

402

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

11.4.2021

403

Trigo Piñeiro

Alba

***2737**

Vela

11.4.2021

404

Uzal Paredes

Anxo

***9304**

Loita e D.A.

23.10.2022

405

Vaamonde García

Eirim

***8476**

Taekwondo

27.9.2021

406

Varela de Fátima

Elena

***6274**

Taekwondo

27.9.2021

407

Varela Iglesias

Ana

***2247**

Piragüismo

5.4.2022

408

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

22.7.2022

409

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Taekwondo

23.10.2022

410

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

5.4.2022

411

Vázquez Segade

Andrea

***2464**

Piragüismo

26.1.2021

412

Vidal Aguin

Alba

***4929**

Taekwondo

27.9.2021

413

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

22.7.2022

414

Vidal Lamas

Andrea

***8148**

Tiro olímpico

23.7.2021

415

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

5.4.2022

416

Vilas Miranda

Andrea

***9932**

Taekwondo

5.4.2022

417

Villaverde Campos

José María

***7932**

Salvamento e socorrismo

5.4.2022

418

Wizner Pérez-La Fuente

Martín

***6643**

Vela

14.3.2021

419

Yáñez Ferreiro

Aida

***2429**

Salvamento e socorrismo

15.9.2020

420

Zernov

Vladislav

***7742**

Loita e D.A.

26.1.2021

421

Zubizarreta Moya

Gonzalo

***6605**

Surf

5.4.2022