Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Xoves, 14 de maio de 2020 Páx. 20148

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se levanta a paralización da aprobación das bases do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 2020/21.

O 14 de marzo do 2020 publicouse no Boletín Oficial del Estado o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, no cal a disposición adicional terceira establece a suspensión dos termos e prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público, definidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Como consecuencia desta suspensión paralizouse a aprobación das bases e a publicación do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Mediante a Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Publicas e Xustiza, deuse publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. Neste acordo, entre outros aspectos, e no marco do antedito real decreto, prevíase, así mesmo, a suspensión dos termos e prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público e que o órgano competente puider acordar, mediante resolución motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e intereses da persoa interesada no procedemento.

Asemade, o punto 4 da referida disposición adicional terceira recolle a posibilidade de acordar motivadamente a continuidade daqueles procedementos administrativos que estean referidos a situacións estritamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos.

O 24.4.2020, o Consello da Xunta acordou valorar favorablemente a proposta de continuación de expedientes da Consellería de Política Social, xustificando a continuidade destes procedementos administrativos na necesidade de garantir o funcionamento básico dos servizos públicos e de protexer o interese xeral. Do mesmo xeito, xustifícase a continuidade do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 para o curso escolar 2020/21 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, tendo en conta a necesidade de garantir o funcionamento do servizo público e a protección do interese xeral.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Levantar a paralización da aprobación das bases do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2020

Perfecto Rodríguez Muíños
Xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar