Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 12 de xuño de 2020 Páx. 23241

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro forestal-condutor de motobomba, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 12 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e na base I.4 das que rexen o proceso selectivo convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (DOG núm. 44, do 4 de marzo), esta dirección xeral,

RESOLVE:

Aprobar as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro forestal-condutor de motobomba, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

A listaxe de persoas aspirantes admitidas poderase consultar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal.

A listaxe de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

As persoas aspirantes excluídas, así como aquelas persoas que non figuren en ningunha das listaxes, disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamaren ou emendaren o defecto que motivou a exclusión.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos que motivaron a súa exclusión serán definitivamente excluídas.

Santiago de Compostela, 4 de xuño de 2020

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Relación de persoas aspirantes excluídas

Promoción interna

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Fernández Álvarez, Delfín Manuel

***7956**

57

Acceso xeral

Apelidos e nome

NIF

Motivo da exclusión

Alonso Nieves, Pedro

***3173**

66, 67

Álvarez Creo, Jaime Rubén

***9540**

66, 67

Álvarez Estévez, Alejandro

***7835**

66, 67

Ares Vázquez, Víctor Luís

***0440**

86, 87

Arévalo Marco, José Fernando

***9700**

66, 67

Armada Iglesias, Alberto José

***8572**

86, 87

Bancalero Devesa, Miguel Ángel

***0179**

86, 87

Barbera Ares, Antonio

***1301**

66, 67

Barca Becerra, Luís

***3460**

85

Besada Correa, Marcos Antonio

***5992**

65

Bistilleiro Buezas, David

***9042**

83

Blanco García, Álvaro

***0294**

66, 67

Blanco Soñora, José Ramón

***7939**

43

Blanes Rosselló, Luís

***0930**

66, 67

Campos Gallego, Lucas

***8928**

66, 67

Carballo López, Roberto

***5116**

85

Carballo Rico, José Manuel

***6708**

66, 67

Casrillón González, Juan Antonio

***8067**

66, 67

Castro Otero, Javier

***2578**

86, 87

Cerna Araujo, Christian Bolívar

***4888**

86, 87

Corbacho Rodríguez, Adrián

***8476**

66, 67

Couso Conde, Fabián

***0326**

86

Dos Anjos López, Vanesa

***5942**

66, 67

Doval Rodríguez, Borja

***2750**

86

Efrain Martínez, Alejandro

***8311**

66, 67

Enríquez Rivas, José Raúl

***4016**

65

Feijoo Rodríguez, David

***2791**

85

Feijoo Torres, Alba

***9434**

84

Fernadez Dosouto, Judit

***3541**

65

Fernández Asenjo, Manuel

***8010**

63

Fernández Gómez, Óscar

***5187**

86, 87

Fernández Seoane, Rafael

***2210**

66, 67

Fernández Vázquez, Ángel María

***1272**

43

Fernández Villarino, Nuria

***4640**

43

Ferraz Castiñeiras, Rodrigo

***9485**

63, 66, 67

Ferreiro Fernández, José

***2818**

87

Ferreiros Vila, Juan Carlos

***6588**

63

Filipe Agostinho, Mauro Iraquiano

***3015**

66, 67

Fontán Espiño, Francisco Javier

***9519**

22

Freitas Leao, Michele

***1722**

43

García Pellón, Manuel

***1502**

86, 87

González García, Iván

***1535**

86, 87

Gutiérrez García, Manuel David

***5413**

86, 87

Iglesias Reigosa, Alejandro

***3465**

43

Juanes Picot, Pablo

***0464**

83, 86, 87

Leiva Pallares, David

***7402**

63

Llera Meana, Antonio

***4461**

86, 87

López Chao, Aitor

***8183**

86, 87

López Cuñarro, Alberto

***9017**

85

López García, Jonathan

***7458**

84

López Méndez, Luís

***5156**

66, 67

López Rodríguez, Javier

***9161**

66, 67

Martínez García, Andrés

***3820**

86

Martínez Martínez, José Antonio

***2313**

66, 67

Moledo Froján, José Antonio

***6576**

87

Nodar Pena, José Luís

***6450**

66, 67

Novoa Rodríguez, José Javier

***9703**

66, 67

Otero Álvarez, Xabier

***7289**

83

Paz Paz, Javier

***4868**

86

Pena García, Rafael

***9908**

86, 87

Peña Martínez, Víctor

***6998**

66, 67

Perdiz Davila, Andrés

***8503**

66, 67

Pérez - Batallón Salgado, Manuel

***7691**

83

Pérez Alfonso, José Manuel

***3788**

86, 87

Pérez Ramos, Óscar

***7943**

85

Pino Cobas, María Fátima

***7487**

86, 87

Portela Oya, Óscar

***0147**

85, 86, 87

Puga Álvarez, Adrián

***9141**

65

Ricoy Álvarez, Raúl

***3434**

86

Rodríguez Álvarez, Raúl Miguel

***4726**

86, 87

Rodríguez Follana, Luís

***4827**

66, 67

Rodríguez Rivas, Juan Carlos

***0920**

86

Rodríguez Subirol, Julio

***7447**

43

Ruano Arregui, Miguel Ángel

***8907**

86, 87

Sánchez Méndez, Ramón

***0550**

83, 85

Sánchez Navaza, José Miguel

***5529**

86

Sande Fondo, Raquel

***0011**

43

Seijo Vázquez, José

***4067**

86, 87

Suárez Aureliano, Jorge Ricardo

***6936**

86, 87

Suárez Casal, David

***0411**

43

Suárez Fontaiña, Eduardo

***5991**

65, 66, 67

Torres Castelao, Manuel

***4749**

86, 87

Valea Bermúdez, José Marcos

***8012**

63, 66, 67

Vázquez Hernández, Alberto

***5146**

86

Vázquez Merens, Raúl

***5597**

65

Veres Castro, Jesús I

***0069**

66, 67

Vila Cid, Juan José

***6196**

86, 87

Vilaboy Ledo, Fernando

***1350**

66, 67

Villar Magán, Francisco

***9275**

86, 87

Cód.

Causa da exclusión

22

Taxas aboadas fóra de prazo

43

Desistencia da solicitude

57

Non pertencer ao corpo ou escala do grupo correspondente

63

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de familia numerosa xeral

65

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de discapacidade

66

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

67

Non presenta e non autoriza a consulta da condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego

83

Non cumpre a condición de familia numerosa xeral

84

Non cumpre a condición de familia numerosa especial

85

Non cumpre a condición de discapacidade

86

Non cumpre a condición de demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria

87

Non cumpre a condición de non percibir prestación ou subsidio por desemprego