Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Luns, 29 de xuño de 2020 Páx. 25645

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2020/052-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: Eléctrica Los Molinos, S.L.U.

Domicilio social: avenida de Pontevedra, 14, baixo, 36820 Ponte Caldelas.

Denominación: LMTS, CD Pazos-A Insua 2020 fase I.

Situación: Ponte Caldelas.

Características técnicas: LMT subterránea a 20 kV con condutor tipo RHZ5 de 775 metros de lonxitude, con orixe no CD Rebordelo e final no CD A Roca. As instalacións están situadas nos lugares de Rebordelo e A Roca, no concello de Ponte Caldelas (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións a esta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase dispoñible ao público para a súa consulta no portal da Consellería de Economía, Emprego e Industria (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica).

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 4 de xuño de 2020

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Nº de expediente: IN407A 2020/052-4.

Termo municipal: Ponte Caldelas (Pontevedra).

Denominación: LMTS, CD Pazos-A Insua 2020 fase I.

Parcela 1:

Titular: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Roca.

Referencia catastral: 36043A03500654.

Cualificación urbanística: solo non urbanizable común.

Afección: 24,60 m².

Parcela 2:

Titular: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Roca.

Referencia catastral: 36043A035007454.

Cualificación urbanística: solo non urbanizable común.

Afección: 65,47 m².

Parcela 3:

Titular: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Roca.

Referencia catastral: 36043A03509001.

Cualificación urbanística: solo non urbanizable común.

Afección: 420,70 m².

Parcela 4:

Titular: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Roca.

Referencia catastral: 36043A03601212.

Cualificación urbanística: solo non urbanizable común.

Afección: 11,40 m².

Parcela 5:

Titular: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Roca.

Referencia catastral: 36043A03609051.

Cualificación urbanística: solo non urbanizable común.

Afección: 147,20 m².