Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Luns, 29 de xuño de 2020 Páx. 25678

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial da Coruña

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público do ano 2020 e modificación da oferta de emprego público do ano 2019.

A Xunta de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o 6 de marzo de 2020, adoptou entre outros o seguinte acordo:

Aprobación da oferta de emprego público do ano 2020 e modificación da oferta de emprego público do ano 2019 que a continuación se relaciona:

Funcionariado de carreira:

Prazas de acceso libre:

Código praza

Grupo

Clasificación

Prazas

Denominación praza

1.1.144.1

A2

AE

1

Técnico/a medio en redes sociais

1.1.143.1

B

AE

1

Oficial de imprenta-deseñador/a gráfico

1.1.142.1

A1

AE

1

Técnico/a de cultura

1.1.117.9

B

AE

1

Oficial de imprenta

1.1.7.4

A1

AE

1

Arquitecto/a

1.1.2.65

A2

AX

1

Técnico/a de xestión de administración xeral

1.1.55.36

A2

AE

1

Técnico/a de xestión tributaria

1.1.72.11

C2

AE

1

Condutor/a mecánico/a

1.1.21.9

A1

AE

1

Profesor/a de secundaria (lingua castelá)

1.1.116.37

A1

AE

1

Técnico/a financeiro tributario

1.1.14.3

A1

AE

1

Técnico/a superior da Unión Europea

1.1.2.90

A2

AX

1

Técnico /a de xestión de Administración xeral

1.1.155.2

A2

AE

1

Técnico/a de turismo

1.1.155.1

A2

AE

1

Técnico/a de turismo

1.1.106.9

B

AE

1

Titor/a

1.1.138.8

B

AE

1

Educador/a infantil

Prazas proceso estabilización:

Códogo praza

Grupo

Clasificación

Prazas

Denominacion praza

1.1.40.5

A2

AE

1

Arquitecto/a técnico/a

1.1.40.4

A2

AE

1

Arquitecto/a técnico/a

1.1.3.168

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.160

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.26

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.164

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.47

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.115

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.165

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.260

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.10

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.171

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.93

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.177

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.238

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.86

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.3.222

C1

AX

1

Administrativo/a

1.1.4.119

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.106

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.29

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.32

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.142

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.138

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.4.121

C2

AX

1

Auxiliar administrativo/a

1.1.5.9

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.23

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.15

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.29

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.5

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.17

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.3

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.30

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.4

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.18

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.14

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.5.32

AP

AX

1

Subalterno/a

1.1.2.27

A2

AX

1

Técnico/a de xestión

1.1.2.26

A2

AX

1

Técnico/a de xestión

1.1.105.2

C1

AE

1

Auxiliar técnico/a de infraestruturas e conservación

Modificar a oferta de emprego público 2019 para os efectos de unificar os grupos das distintas prazas contidas na OEP 2019 e OEP 2020.

Onde di: «…Prazas de acceso libre…

1.1.117.6

C1

AE

1

Oficial de imprenta»

Debe dicir: «…Prazas de acceso libre…

1.1.117.6

B

AE

1

Oficial de imprenta»

E onde di: « …Prazas proceso de estabilización….

1.1.72.16

AP

AE

1

Condutor/a mecánico/a

1.1.62.6

C1

AE

1

Delineante

1.1.106.2

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.4

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.6

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.5

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.1

C1

AE

1

Titor/a

1.1.106.3

C1

AE

1

Titor/a

1.1.107.1

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.2

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.3

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.4

C1

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.5

C1

AE

1

Titor/a de garda»

Debe dicir: «...Prazas proceso de estabilización…

1.1.72.16

C2

AE

1

Condutor/a mecánico/a

1.1.62.6

B

AE

1

Delineante

1.1.106.2

B

AE

1

Titor/a

1.1.106.4

B

AE

1

Titor/a

1.1.106.6

B

AE

1

Titor/a

1.1.106.5

B

AE

1

Titor/a

1.1.106.1

B

AE

1

Titor/a

1.1.106.3

B

AE

1

Titor/a

1.1.107.1

B

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.2

B

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.3

B

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.4

B

AE

1

Titor/a de garda

1.1.107.5

B

AE

1

Titor/a de garda»

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Coruña, 12 de marzo de 2020

O presidente da Deputación provincial da Coruña
P.D. (Resolución 26013/2019, do 29.7.2019)
Antonio Leira Piñeiro
Deputado delegado de persoal

Mª Amparo C. Taboada Gil
Secretaria accidental