Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Luns, 29 de xuño de 2020 Páx. 25674

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ponteceso

ANUNCIO de requirimento de xestión da biomasa.

Ao non ser posible a práctica de comunicación aos titulares das referencias catastrais que se relacionan a continuación por causas non imputables a esta Administración, de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise pública a comunicación de xestión de biomasa co fin de que no prazo de quince (15) días naturais, que comezarán a contarse desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Diario Oficial de Galicia (DOG), os interesados no procedemento procedan á xestión da biomasa, segundo o establecido nos artigos 135 e 136 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; no artigo 21 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, así como á retirada de especies arbóreas prohibidas a que se refiren o artigo 22 desta lei e o artigo 7 da Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Ponteceso (BOP nº 149, do 7 de agosto de 2018).

Así mesmo, ponse en coñecemento das persoas responsables que o contido íntegro da citada notificación, así como da totalidade do expediente administrativo, está á súa disposición nas oficinas municipais do Concello de Ponteceso, situadas na rúa do Concello, nº 18, das 9.00 ás 14.00 horas, os días laborables, de luns a venres.

Titularidade

Expediente

Referencia catastral

Emilio Benito García Villar

2019/X999/000183

8280702NH0888S0001QQ

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199008280000LX

Teresa Varela Doldán

2020/X999/000063

15069A087007210000PR

María Pose Doldán

2020/X999/000075

15069A087007150000PM

Inmobiliaria Gallega Alysa, S.L.

2020/X999/000193

8879322NH0887N0001RX

Maruja Albarellos Bermúdez

2020/X999/000208

8677222NH0887N0000TZ

Antonio Romero Piñeiro

2020/X999/000230

8879314NH0887N0001TX

Antonio Romero Piñeiro

2020/X999/000231

8879315NH0887N0001FX

Descoñecido

15069A073002860000PS

Descoñecido

15069A073002870000PZ

Descoñecido

15069A073008460000PF

Descoñecido

15069A174013500000LM

Descoñecido

15069A174012880000LR

Descoñecido

15069A006002700000PP

Descoñecido

15069A006000520000PO

Descoñecido

15069A073008460000PF

Descoñecido

15069A174012690000LW

Descoñecido

15069A174012680000LH

Descoñecido

15069A100002010000LJ

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199003190000LJ

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199003160000LD

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199008280000LX

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199004600000LW

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199004590000LB

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199004580000LA

Descoñecido

2019/X999/000483

15069A199004570000LW

María Suárez Camiño

(en execución)

2019/X999/000429

15069A097004820000PQ

Vaiben-Cons, S.L.

2020/X999/000179

9176943NH0887N0001PX

María Romero Gómez

2020/X999/000202

8879326NH0888S0001JQ

Herdeiros de María Romero Gómez

2020/X999/000210

8881701NH0888S0001KQ

A Gaiteira Promotora de Viviendas, S.L.

2020/X999/000219

8677220NH0887N0001AX

Herdeiros de Julio Souto Lista

2020/X999/000221

8882509NH0888S0001KQ

Ponteceso, 15 de xuño de 2020

Xosé Lois García Carballido
Alcalde