Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Martes, 30 de xuño de 2020 Páx. 25912

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 4 de xuño de 2020, da Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifican a varias persoas os prazos de ingreso, en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados nesta área sanitaria.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES42 0081 5363 20 0001083113 do Banco de Sabadell nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ás persoas interesadas, e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pontevedra, 4 de xuño de 2020

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda (€)

035598322A

Fra. 201908911

9.12.2019

14,52

000267291P

Fra. 202000319

9.1.2020

256,87

X01575201T

Fra. 202000433

10.1.2020

14,52

35447870V

Fra. 202000462

10.1.2020

69,24

X2882525G

Fra. 202001037

29.1.2020

22.249,53

Y06450811S

Fra. 202001042

30.1.2020

256,87

035324319E

Fra. 202030656

8.4.2020

361,59