Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Venres, 3 de xullo de 2020 Páx. 26458

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se declara deserta a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia Galega de Innovación, anunciada pola Orde do 21 de xaneiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 25, do 6 de febreiro).

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Axencia Galega de Innovación, mediante a Orde do 21 de xaneiro de 2020 (DOG número 25, do 6 de febreiro), de acordo co artigo 17 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, esta consellería

DISPÓN:

Único. De acordo co disposto no punto sexto da convocatoria, declárase deserta ao non cumpriren as persoas candidatas os requisitos establecidos para o posto na vixente relación de postos de traballo publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 143, do 30 de xullo de 2019.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2020

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria