Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Luns, 13 de xullo de 2020 Páx. 27787

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 26 de marzo de 2015 publicouse a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa estrutura e organización foi determinada polo Decreto 124/2014, do 11 de setembro (DOG núm. 186, do 30 de setembro) e que foi aprobada con carácter definitivo polo Ministerio de Xustiza por Orde JUS/660/2015, do 25 de marzo (BOE núm. 92, do 17 de abril). Posteriormente, por Resolución do 12 de novembro de 2015, modifícase a dita relación de postos de traballo (DOG núm. 225, do 25 de novembro).

De acordo co artigo 523 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións. En todo caso, as modificacións das RPT iniciais que se produzan deberán contar co informe previo do Consello Xeral do Poder Xudicial e, para a súa efectividade, é preceptiva a comunicación previa ao Ministerio de Xustiza.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

DISPOÑO:

Artigo único

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2020

Juan José Martín Álvarez
Director xeral de Xustiza

ANEXO

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA SUPERIOR DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

LOCALIDADE: A CORUÑA

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257702015001601.06

COORDINADOR/A OFICINA FISCAL III

3.808,80

9.760,32

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257702015001602.07

RESPONSABLE ESTATÍSTICA, REXISTRO E CALIDADE III

3.808,80

8.925,72

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.238,20

8.825,40

CTPA

XG9257702015001701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257702015001702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257702015001801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA PROVINCIAL

LOCALIDADE: A CORUÑA

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802015001601.06

COORDINADOR/A OFICINA FISCAL I

3.808,80

10.316,52

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802015001602.07

RESPONSABLE ESTATÍSTICA, REXISTRO E CALIDADE I

3.808,80

9.482,04

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.238,20

9.381,60

CTPA

XG9257802015001603.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001604.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802015001708.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001709.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001710.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001711.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001712.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001713.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001714.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001715.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001716.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001717.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001718.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001719.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001720.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001721.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001722.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001723.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001724.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001725.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802015001801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802015001802.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802015001803.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802015001804.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802015001805.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA PROVINCIAL

LOCALIDADE: LUGO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802027001601.06

COORDINADOR/A OFICINA FISCAL II

3.808,80

10.038,48

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802027001602.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802027001801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802027001802.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA PROVINCIAL

LOCALIDADE: OURENSE

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802032001601.06

COORDINADOR/A OFICINA FISCAL II

3.808,80

10.038,48

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802032001701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802032001705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001708.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001709.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802032001801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802032001802.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA PROVINCIAL

LOCALIDADE: PONTEVEDRA

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802036001601.06

COORDINADOR/A OFICINA FISCAL I

3.808,80

10.316,52

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004,3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257802036001602.07

RESPONSABLE ESTATÍSTICA, REXISTRO E CALIDADE I

3.808,80

9.482,04

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1103, 1108, 1202, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

3.238,20

9.381,60

CTPA

XG9257802036001603.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001604.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001708.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001709.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257802036001710.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001711.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001712.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001713.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001714.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001715.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001716.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257802036001801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802036001802.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257802036001803.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA DE ÁREA

LOCALIDADE: VIGO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257804036560601.06

COORDINADOR/A OFICINA DE FISCALÍA I

3.808,80

10.316,52

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804036560602.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560603.00

XESTOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.808,80

7.257,00

XENÉR.

CT

CXPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560708.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560709.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257804036560710.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560711.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560712.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560713.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560714.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804036560801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257804036560802.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257804036560803.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

XG9257804036560804.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA DE ÁREA

LOCALIDADE: FERROL

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257804015350601.06

COORDINADOR/A OFICINA DE FISCALÍA III

3.808,80

9.760,32

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804015350701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015350702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015350703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015350801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: FISCALÍA DE ÁREA

LOCALIDADE: SANTIAGO DE COMPOSTELA

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257804015770601.06

COORDINADOR/A OFICINA DE FISCALÍA II

3.808,80

10.038,48

SING.

CE

CXPA

 

1101, 1102, 1104, 1107, 1108, 1202, 2001, 2002, 2003, 2004, 3001, 3002, 3003, 3004, 4001

 

XG9257804015770701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770704.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257804015770705.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770706.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770707.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770708.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770709.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770710.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770711.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257804015770801.00

AUXILIO XUDICIAL

2.433,24

7.093,68

XENÉR.

CT

CAX

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: SECCIÓN TERRITORIAL-FISCALÍA

LOCALIDADE: MONFORTE DE LEMOS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257805027300701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257805027300702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: SECCIÓN TERRITORIAL-FISCALÍA

LOCALIDADE: MONDOÑEDO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257805027290701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257805027290702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257805027290703.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: SECCIÓN TERRITORIAL-FISCALÍA

LOCALIDADE: VERIN

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257805032840701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CENTRO DE DESTINO: SECCIÓN TERRITORIAL-FISCALÍA

LOCALIDADE: CAMBADOS

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

CXP

CE

TIPO POSTO

FORMA PROVISIÓN

CORPO

REQUISITOS

MÉRITOS

OBSERVACIÓNS

XG9257805036060701.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

XG9257805036060702.00

TRAMITADOR PROCESUAL E ADMINISTRATIVO

3.238,20

7.156,44

XENÉR.

CT

CTPA

 

 

GARDAS

CXP

COMPLEMENTO XERAL DO POSTO

CE

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

CXPA

CORPO DE XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA

CTPA

CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA

CAX

CORPO DE AUXILIO XUDICIAL

SING.

SINGULARIZADO

XENÉR..

XENÉRICO

LD

LIBRE DESIGNACIÓN

CE

CONCURSO ESPECÍFICO

CT

CONCURSO DE TRASLADOS

COÑECEMENTOS

1101

Dereito procesual civil

1102

Dereito procesual penal

1103

Estatística

1104

Organización do traballo e xestión do persoal

1107

Prevención de riscos laborais

1108

Protección de datos

INFORMÁTICA

1201

Certificado competencias dixitais

1202

Coñecementos avanzados informática sobre sistemas operativos, tratamento de textos, folla de cálculo, bases de datos, internet e correo

TITULACIÓNS

2001

Licenciatura en Dereito, grao en Dereito, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2002

Licenciatura en Económicas, grao en Económicas, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2003

Licenciatura en Empresariais, grao en Administración, ou outra equivalente adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior

2004

Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración, ou outra equivalente ao Espazo Europeo de Educación Superior

2005

Bacharelato ou equivalente

2006

Graduado, ESO ou equivalente

EXPERIENCIA

3001

Experiencia en explotación datos estatísticos e memoria da Fiscalía

3002

Experiencia en oficinas fiscais

3003

Experiencia en tramitación dilixencias fiscalías

3004

Ampla experiencia en xestión das aplicacións do Ministerio Fiscal

IDIOMAS

4001

Curso de linguaxe xurídica superior ou equivalente

4002

Curso de linguaxe xurídica de nivel medio ou equivalente

4003

Curso de iniciación de galego (para persoal doutra Administración)

4004

Inglés

4005

Francés