Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 2020 Páx. 28000

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2020, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, por promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

Na sesión que tivo lugar o día 29 de xuño de 2020, o tribunal nomeado pola Orde do 17 de decembro de 2018 (DOG núm. 4, do 7 de xaneiro), modificada polas ordes do 7 de febreiro de 2019 (DOG núm. 33, do 15 de febreiro), 1 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo) e 8 de abril de 2019 (DOG núm. 75, do 17 de abril), e de conformidade co disposto nas bases da convocatoria

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes en cada epígrafe, de acordo co disposto na base II.3 da convocatoria.

Segundo. De conformidade co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2020

Ángel Romero Baleirón
Presidente do tribunal

ANEXO

Proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba)
do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia

DNI

Apelidos e nome

II.3.1. Méritos fase de concurso

Total

II.3.1.1

II.3.1.2

II.3.1.3

II.3.1.4

***0050**

Abades López, José Ramón

7,35

1,32

2

0,20

10,87

***3101**

Abelenda Bello, Jesús

5,13

1,62

0

0,00

6,75

***5766**

Acea Freire, Fernando Luís

4,74

3,04

2

0,00

9,78

***5782**

Acea Freire, Manuel Ángel

4,59

3,12

2

0,00

9,71

***6222**

Álvarez Rodríguez, Óscar

3,78

0,74

2

0,00

6,52

***6152**

Álvarez Rodríguez, Serafín

4,35

0,44

2

0,00

6,79

***4076**

Aneiros Chao, José Carlos

4,44

5,86

4

0,00

14,30

***3609**

Barrio Calderón, Manuel

7,20

4,47

2

0,00

13,67

***2306**

Blanco Fajín, Alberto

4,53

6,00

4

0,00

14,53

***5511**

Calvo Bello, Marcial José

5,52

1,82

0

0,00

7,34

***6509**

Castro Canosa, José Angela

4,20

0,32

2

0,00

6,52

***3042**

Cid Álvarez, Néstor

3,84

0,32

2

0,00

6,16

***6673**

Diz Diéguez, Flora

6,18

0,00

2

0,00

8,18

***1198**

Domínguez Brenlla, Martín

5,19

6,00

4

0,00

15,19

***1477**

Domínguez de Andrade, Marco Antonio

5,19

1,52

2

0,00

8,71

***1780**

Fariña Escarís, Óscar

4,08

0,12

2

0,20

6,40

***9650**

Fernández Álvarez, Julio

7,26

1,10

2

0,00

10,36

***6310**

Fernández Rodríguez, Rafael

7,53

4,12

3

1,00

15,65

***9691**

García Bouza, Borja

4,26

4,78

0

0,00

9,04

***8717**

Garrido Bouzo, José

7,05

1,82

2

0,00

10,87

***1382**

Gómez Botana, Jesús-Manuel

6,57

5,62

3

0,20

15,39

***9422**

Gómez Fernández, Pedro

6,90

1,90

2

0,00

10,80

***1916**

Gómez Sánchez, Francisco Javier

3,60

2,34

2

0,00

7,94

***7888**

Gondar Janeiro, José Manuel

4,44

1,34

4

0,00

9,78

***0250**

González González, Gustavo

6,78

1,50

2

0,00

10,28

***4720**

González Salgado, Luís Narciso

4,56

2,60

2

0,00

9,16

***6295**

Hernández Fernández, Sebastián

4,26

0,52

2

0,00

6,78

***2696**

Lago Figueroa, Xabier Manuel

4,29

1,92

4

0,00

10,21

***2386**

Lamas Florencio, Ricardo

4,86

4,55

2

0,00

11,41

***7710**

Lino Gallego, Antonio Rafael

4,50

5,44

4

0,00

13,94

***2530**

Liste Otero, Miguel Ángel

4,83

2,84

2

0,00

9,67

***9255**

Lomba Domínguez, Antonio

7,53

0,35

2

0,00

9,88

***7429**

López Pérez, José Manuel

8,04

4,57

3

0,00

15,61

***1932**

Lorenzo Martínez, Cándido

8,82

0,62

2

0,00

11,44

***2176**

Losada Arca, Jesús María

0,00

0,00

0

0,00

0,00

***9836**

Mallo Blanco, Víctor Manuel

4,83

3,32

0

0,00

8,15

***1375**

Martínez Barja, Javier

8,43

0,72

2

0,00

11,15

***0984**

Martínez Méndez, Manuel

7,98

5,60

2

0,00

15,58

***5494**

Novo Álvarez, Juan Antonio

7,50

4,69

2

0,00

14,19

***2320**

Parada López, Francisco Javier

5,91

6,00

4

0,00

15,91

***6701**

Pérez Mourín, Jesús

0,00

0,00

0

0,00

0,00

***8940**

Pico Blanco, Cosme

4,44

0,62

2

0,00

7,06

***1629**

Piornedo Piornedo, Santos

7,47

2,45

2

0,00

11,92

***1799**

Quiñoa González, Carlos

3,87

1,40

3

0,00

8,27

***6549**

Ramos Besteiro, Adolfo

5,04

0,92

2

0,00

7,96

***2548**

Rivera Rodríguez, José Manuel

5,22

0,84

2

0,00

8,06

***2478**

Rodríguez Díaz, Antonio

4,05

3,32

2

0,00

9,37

***7001**

Rodríguez Fernández, Antonio

5,70

0,00

2

0,00

7,70

***6672**

Rodríguez López, José Amador

6,99

0,00

2

0,00

8,99

***5667**

Rodríguez Salgueiro, Joaquín

6,60

0,57

2

0,00

9,17

***3135**

Rodríguez Varela, José Manuel

8,19

1,22

2

0,00

11,41

***9745**

Rúa Pandelo, Manuel

4,56

6,00

2

0,20

12,76

***1917**

Rúa Vázquez, Miguel

8,40

2,43

2

0,00

12,83

***9812**

Salvado Botana, Alejandro

3,39

5,77

4

0,20

13,36

***1442**

Seoane Insua, Jesús

3,99

1,80

2

0,00

7,79

***7490**

Suárez Nóvoa, Daniel

3,69

1,42

4

0,20

9,31

***3898**

Testa Lago, José Antonio

8,64

0,53

2

0,00

11,17

***7853**

Trillo Quintáns, José

7,92

0,62

2

0,00

10,54

***1323**

Vidal Souto, José Luís

7,32

0,20

2

0,00

9,52

***7748**

Vila Oujo, Francisco José

5,25

6,00

3

0,00

14,25