Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Martes, 14 de xullo de 2020 Páx. 28069

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CÉDULA do 6 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se notifica o escrito de trámite de audiencia dun expediente sancionador por infracción na orde social 34994125Q/28/02/2020/2.1.E e cinco máis.

Intentada a notificación do escrito de trámite de audiencia, ditado polo xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense, polo que se acorda o inicio do expediente sancionador arriba referenciado, e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, efectúase a notificación por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), e a súa eficacia quedará condicionada á publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así mesmo, fáiselle saber que o dito escrito de trámite de audiencia non pon fin á vía administrativa e que contra el cabe formular escrito de alegacións, ante esta xefatura territorial, dentro do prazo dos quince (15) días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), conforme o previsto no artigo 37.3 do Real decreto 928/1998, do 14 de maio, regulador dos procedementos para a imposición de sancións por infraccións da orde social e para os expedientes liquidatorios de cotas da Seguridade Social.

Sen prexuízo do anterior, e en virtude do disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

As persoas interesadas, durante este prazo, poderanse presentar ante a oficina de emprego Ourense Centro, situada na rúa Progreso, 11, baixo, Ourense, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para os efectos de coñeceren integramente o contido do escrito de trámite de audiencia ditado polo xefe territorial.

Advírteselles ás persoas interesadas que, se non formulan alegacións en tempo e forma, a proposta de inicio do expediente sancionador adquirirá firmeza.

Ourense, 6 de marzo de 2020

Santiago Álvarez González
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Persoa interesada

Nº de expediente

Preceptos infrinxidos

Preceptos sancionadores

Proposta de sanción

34994125Q

34994125Q/28/02/2020/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante un mes

Y6561473R

Y6561473R/20/02/2020/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante un mes

45140974R

45140974R/05/02/2020/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante un mes

44452965Z

44452965Z/21/02/2020/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante un mes

Y5304541L

Y5304541L/17/02/2020/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante un mes

51298745M

51298745M/10/12/2019/2.2.B

Artigo 25.4.b)

Artigo 47.1.b)

Perda do dereito á percepción da prestación/subsidio durante tres meses