Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Mércores, 15 de xullo de 2020 Páx. 28179

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

ANUNCIO do 10 de xullo de 2020 polo que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente e investigador contratado (LA2001).

De conformidade co disposto na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13), en diante, LOU; no Decreto 266/2002, do 6 de setembro (DOG do 17), da Xunta de Galicia, sobre contratación de profesorado universitario; no II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, e polo establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro (DOG do 22 de febreiro), da Xunta de Galicia, esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOU, resolve anunciar a convocatoria de concurso público na seguinte categoría:

LA2001. Lista espera (anexo).

A información completa (bases das convocatorias, modelo de solicitude, etc.) pode consultarse no taboleiro de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio Xerencia-Servizos Centrais, Campus Universitario-Vigo) e nos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus Universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial; r/ Torrecedeira, 86), así como na páxina electrónica https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index, seleccionando «emprego» e logo «concursos de profesorado». Para outra información e aclaración de dúbidas poden dirixirse aos teléfonos 986 81 37 65 (Servizo de Persoal Docente e Investigador) e 986 81 36 00 (Negociado de Información).

O prazo de presentación de solicitudes é de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, e deben dirixirse ao reitor no modelo oficial, obrigatoriamente acompañadas dos documentos acreditativos previstos en cada convocatoria.

Vigo, 10 de xullo de 2020

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Datos das prazas

Praza nº 1

Referencia:

LA2001-C06-015-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Análise Matemática

Departamento:

Matemáticas

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 2

Referencia:

LA2001-H05-010-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Análise Xeográfica Rexional

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 3

Referencia:

LA2001-H05-033-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Arqueoloxía

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 4

Referencia:

LA2001-H05-085-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Ciencias e Técnicas Historiográficas

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 5

Referencia:

LA2001-H05-445-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia Antiga

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 6

Referencia:

LA2001-H05-455-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia de América

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 7

Referencia:

LA2001-H05-465-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia da Arte

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 8

Referencia:

LA2001-H05-695-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Prehistoria

Departamento:

Historia, Arte e Xeografía

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 9

Referencia:

LA2001-T02-535-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría Eléctrica

Departamento:

Enxeñaría Eléctrica

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 10

Referencia:

LA2001-T03-495-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría Aeroespacial

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 11

Referencia:

LA2001-T03-590-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Máquinas e Motores Térmicos

Departamento:

Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 12

Referencia:

LA2001-T06-295-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Explotación de Minas

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 13

Referencia:

LA2001-T06-500-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría Agroforestal

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 14

Referencia:

LA2001-T06-505-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 15

Referencia:

LA2001-T06-790-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Tecnoloxías do Medio Ambiente

Departamento:

Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 16

Referencia:

LA2001-T07-520-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 17

Referencia:

LA2001-T08-385-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Física Aplicada

Departamento:

Física Aplicada

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 18

Referencia:

LA2001-X03-160-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito Internal.Público e Rela.Internac.

Departamento:

Dereito Público

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 19

Referencia:

LA2001-X08-480-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Historia e Institucións Económicas

Departamento:

Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

B

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 20

Referencia:

LA2001-X09-650-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Organización de Empresas

Departamento:

Organización de Empresas e Márketing

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

A

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área

Praza nº 21

Referencia:

LA2001-X13-140-PI-TP-01

Corpo/categoría:

profesor/a contratado/a interino/a

Área de coñecemento:

Dereito do Traballo e da S. Social

Departamento:

Dereito Público Especial

Titulación:

licenciado/enxeñeiro/arquitecto/graduado

Baremo:

C

Perfil/docencia:

o perfil correspóndese con materias da área