Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 21 de xullo de 2020 Páx. 28817

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se cualifica o campionato galego organizado pola Federación Galega de Atletismo na proba de 10.000 metros en pista como Campionato de Galicia de 10.000 metros de pista, Alejandro Gómez.

Consonte a competencia exclusiva sobre a materia deportiva recollida no artigo 27.22 do Estatuto de autonomía de Galicia, e segundo o establecido no seu desenvolvemento pola Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, corresponde á Administración autonómica, entre outras competencias, o outorgamento de distincións no ámbito deportivo (artigo 5.1.e), así como cualificar e autorizar as competicións oficiais de ámbito autonómico, e autorizar a utilización de denominacións como «campionato galego», «copa de Galicia», «campionato autonómico» ou expresións de contido semellante. A autorización entenderase outorgada nas competicións que, organizadas polas federacións deportivas galegas, teñan esas denominacións, agás a prohibición expresa que deberá ser motivada (artigo 5.1 l).

No seu ámbito funcional, a Federación Galega de Atletismo someteu á aprobación da Secretaría Xeral para o Deporte a denominación do campionato galego na proba de 10.000 metros en pista como Campionato de Galicia de 10.000 metros de pista, Alejandro Gómez.

Alejandro Gómez é un referente do atletismo, tres veces olímpico e corenta e unha veces internacional con España. No seu extenso palmarés figuran dous campionatos de España de campo a través, cinco de 10.000 metros e dous de media maratón, xunto cun sexto posto no Mundial de Cross de 1989, entre outros moitos.

Estes méritos logrados na máis alta exixencia deportiva, xunto coa referencia acadada na súa persoal representatividade dos valores deportivos universais, fan do atleta Alejandro Gómez unha figura, sen ningunha dúbida, merecedora do recoñecemento á súa traxectoria e achega ao deporte de Galicia e aos seus valores.

Porque o deporte é unha extraordinaria vía para a transmisión de principios de actuación e calidades válidas e necesarias en todas as facetas vitais dos individuos, e imprescindible tamén para o conxunto da sociedade. Rivalidade sa, disciplina e esforzo, combinación da individualidade e o equipo, compañeirismo, vidas activas e saudables, Galicia ten nos seus deportistas modelos da responsabilidade individual e social que contribúen á nosa mellora como colectividade.

A teor do sinalado, e atendendo á solicitude presentada pola Federación Galega de Atletismo,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a denominación de Campionato de Galicia de 10.000 metros de pista, Alejandro Gómez ao campionato organizado pola Federación Galega de Atletismo na proba de 10.000 metros en pista.

Segundo. Ordenar a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para xeral coñecemento de todos os interesados.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de reposición no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ante a Secretaría Xeral para o Deporte, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2020

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte