Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 30 de xullo de 2020 Páx. 30109

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 20 de xullo de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción para o fomento da mobilidade sustentable de senda na OU-101, treitos A Medorra (punto quilométrico 7+750-9+420) e O Paiseo (punto quilométrico 13+780-14+230), así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto de referencia (clave OU/16/272.06).

Antecedentes:

Mediante Resolución da Dirección da Axencia Galega de Infraestruturas do 20 de xullo de 2020 aprobouse provisionalmente o proxecto de construción para o fomento da mobilidade sustentable: senda na OU-101, treitos: A Medorra (p.q. 7+750-9+420) e O Paiseo (p.q. 13+780-14+230), de clave OU/16/272.06.

A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, determina no seu artigo 6.2 que os espazos destinados a sendas para peóns ou para a circulación de ciclistas teñan a consideración de elementos funcionais da estrada. Tendo en conta este precepto, a Xunta de Galicia elaborou a Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, entre cuxos obxectivos está o fomento dos sistemas de transporte alternativos aos motorizados que permitan minimizar as repercusións sobre o ambiente e os seus impactos sociais e económicos.

Os beneficios esperados con esta iniciativa son, entre outros, a mellora da mobilidade, a mellora da calidade do aire, da saúde, da igualdade e o benestar da economía, do patrimonio e do urbanismo.

Con data do 2 de novembro de 2017, a Axencia Galega de Infraestruturas aprobou, con base na Estratexia en materia de mobilidade alternativa de Galicia, o documento da Estratexia en materia de mobilidade alternativa na comarca de Ourense e concellos limítrofes, onde se propón, entre outros, a creación de dous itinerarios peonís e ciclistas na OU- 101, que agora se desenvolven mediante o proxecto construtivo para o fomento da mobilidade sustentable: senda na OU-101, treitos: A Medorra (p.q. 7+750-9+420) e O Paiseo (p.q. 13+780-14+230), de clave: OU/16/272.06.

As actuacións que se recollen no proxecto son as seguintes:

• Itinerario 1: pola marxe esquerda, comeza á altura do núcleo da Medorra, no p.q. 7+270, ao pasar o cruzamento co regato de Pazos, e desenvólvese ao longo do Parque Tecnolóxico de Galicia Campo Alegra ata o p.q. 9+415.

• Itinerario 2: comeza á altura do núcleo da Cascarreira, no p.q. 13+753, no cal remata un treito de beirarrúa existente, e desenvólvese pola marxe esquerda da OU-101 ata o p.q. 14+389, nas proximidades do Paiseo.

Outras actuacións complementarias: execución de dous muros de coleira e un muro de formigón armado, gabia revestida nalgúns treitos, drenaxe, sinalización, balizamento e defensas e adecuación das paradas de bus e dos refuxios.

Considerando todo o exposto e o establecido na normativa vixente,

RESOLVO:

Primeiro. De acordo co establecido no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia, o mencionado proxecto de construción sométese ao trámite de información pública durante un período de trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial Galicia, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular por escrito, ante a Axencia Galega de Infraestruturas, as observacións que crean convenientes relativas á concepción global do trazado deseñado.

Segundo. Que simultaneamente ao trámite sinalado no parágrafo anterior e para os efectos previstos no artigo 56.1 do Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento de expropiación forzosa, sométese á información pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra correspondente, para que os afectados presenten cantas alegacións ou rectificacións consideren convenientes en canto aos bens e dereitos descritos na relación anexa.

Terceiro. A exposición ao público, para os efectos da presente resolución, realízase na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32071 Ourense), na Casa do Concello do Pereiro de Aguiar (praza do Concello 1, 32710 O Pereiro de Aguiar, Ourense), Casa do Concello de San Cibrao das Viñas (praza da Constitución 1, 32911 San Cibrao das Viñas, Ourense) e na Casa do Concello de Paderne de Allariz (rúa Rioseco 7, 32112 Paderne de Allariz, Ourense). Así mesmo, na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade:

(https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/organizacion/c/CIV_Axencia_Galega_de_Infraestruturas) atópase á disposición dos interesados o documento completo do proxecto de construción.

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2020

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Proxecto de construción para o fomento da mobilidade sustentable: senda na OU-101.

Treitos: A Medorra (p.q. 7+750-9+420) e O Paiseo (p.q. 13+780-14+230).

Clave: OU/16/272.06.

Concello de San Cibrao das Viñas.

Ref. catastral

Lugar

Propietario

DNI

Sup. (m2)

Situación básica do solo

Clase

Uso do solo

Descrición

Medición

1

32076A020002460001IL

Lg. A Zamorana. Os Lagoeiros. 32900 San Cibrao das Viñas

Estévez Álvarez Antonio
González Lamelas Ana

***4381**

***0098**

110,00

Rural

Rústico

Agrario

• Muro de fábrica con pilastras intermedias

Porta metálica de acceso a parcela

Porta garaxe metálica simple

Árbore

Especies

arbustivas

14,73 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

3,00 ud.

10,00 ud.

2

32076A020002480000UD

Lg. A Zamorana. Os Lagoeiros. 32900 San Cibrao das Viñas

Ferro Carreira Jesús

***7436**

76,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Porta de garaxe metálica

5,80 m³

1,00 ud.

3

32076A020002490000UX

Lg. A Zamorana. Os Lagoeiros. 32900 San Cibrao das Viñas

Iglesias Sequeiros Jorge
Pérez Álvarez Avelina

***9031**

***0573**

89,00

Rural

Rústico

Agrario

Concello do Pereiro de Aguiar.

Ref. catastral

Lugar

Propietario

DNI

Sup. (m2)

Situación básica do solo

Clase

Uso do solo

Descrición

Medición

4

32059A044000070000OF

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Iglesias Sequeiros Jorge

***9031**

126,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado

modular

Porta de garaxe metálica simple

10,30 m³

1,00 ud.

5

32059A044000060000OT

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Vázquez Pérez Benjamín

***4911**

142,00

Rural

Rústico

Agrario

6

32059A044000050000OL

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Sequeiros Vilarchao Carlos

***4345**

185,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras

intermedias

4,26 m³

7

32059A044000040000OP

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Sequeiros Vilarchao José

***9650**

57,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras

intermedias

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica

4,98 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

8

32059A044000020000OG

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Vázquez de Parga Santamarina Emma

***2711**

31,00

Rural

Rústico

Agrario

9

32059A044000010000OY

Campiñas. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez Sequeiros Dimas [herdeiros de]

***0569**

337,00

Rural

Rústico

Agrario

10

32059A043003390000OA

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Vázquez Gonzalez Benjamín [herdeiros de]

***7301**

462,00

Rural

Rústico

Agrario

11

32059A043003380000OW

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Gil Torres Rosa
Pérez González Manuel

***1534**

***0155**

58,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado

modular

Porta de garaxe metálica simple

6,20 m³

2,00 ud.

12

32059A043003370000OH

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Gil Torres Rosa

***1534**

26,00

Rural

Rústico

Agrario

Postes de formigón e malla

8,90 m

13

32059A043003360000OU

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Gil Torres Rosa

***1534**

32,00

Rural

Rústico

Agrario

Postes de formigón e malla

9,35 m

14

DH0703800NG98D0001OZ

A Medorra 38. O Pereiro de Aguiar

García Barja María Consuelo
Alfaya González Luís [herdeiros de]

***1947**

***2628**

39,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de celosía para valado de parcela

Porta de garaxe metálica simple

3,84 m³

1,00 ud.

15

DH0703900NG98D0001KZ

A Medorra 39. O Pereiro de Aguiar

Ferreiro Pérez Ángela
Blanco Camba Manuel [herdeiros de]

***9306**

***5933**

28,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de celosía para valado de parcela

Porta de garaxe metálica simple

4,02 m³

1,00 ud.

16

32059A043003310000OI

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Varela Claudio

***0569**

38,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

12,65 m

17

32059A043003300000OX

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Gómez Pérez Francisco [herdeiros de]

***7595**

36,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

12,35 m

18

32059A043003290000OJ

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Varela Claudio

***0569**

51,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras i

intermedias

Árbore

3,88 m³

6,00 ud.

19

DH0704400NG98D0001DZ

A Medorra 44. O Pereiro de Aguiar

Diaz Pérez Elías

***1648**

66,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con enreixado

modular

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica simple

Árbore

6,00 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

3,00 ud.

20

32059A043003260000OD

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Pérez Gómez Genaro

***9092**

43,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado

modular

Porta de garaxe metálica simple

3,36 m³

1,00 ud.

21

32059A043003250000OR

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Ferreiro Pérez Ángel

***9323**

40,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado

modular

Porta de garaxe metálica simple

Especies

arbustivas

3,68 m³

1,00 ud.

5,00 ud.

22

32059A043003240000OK

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Iglesias Iglesias Carmen

*****

20,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

1,61 m³

23

32059A043003230000OO

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Mares Desandes Rosalía

***0097**

8,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

2,18 m³

24

32059A043003220000OM

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Sandianes Feijoo Carmen

***5174**

14,00

Rural

Rústico

Agrario

Árbore

1,00 ud.

25

32059A043003210000OF

Regueiras. O Pereiro de Aguiar

Xunta de Galicia

S1511001H

20,00

Rural

Rústico

Agrario

Árbore

Especies

arbustivas

1,00 ud.

4,00 ud.

26

DH0705000NG98D0001JZ

A Medorra 50. O Pereiro de Aguiar

Soldevilla Fernández Óscar
Soldevilla Fernández Ángel
Soldevilla Conde Daniel

***8872**

***9117**

***6026**

77,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con pilastras intermedias

6,76 m³

27

32059A043000040000OK

Cobas. O Pereiro de Aguiar

Pérez Pérez Concepción [herdeiros de]

***4903**

100,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

Árbore

0,60 m³

12,00 ud.

28

32059A043000030000OO

Covas. O Pereiro de Aguiar

Cristovo Pérez Alberto

***5396**

35,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Porta de garaxe metálica

Árbore

Especies arbustivas

6,16 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

4,00 ud.

29

32059A043000020000OM

Covas. O Pereiro de Aguiar

Pérez Vilarchao Manuel
Pérez Vilarchao María Ángeles

***3610**

25,00

Rural

Rústico

Agrario

30

32059A043000010000OF

Cobas. O Pereiro de Aguiar

Pérez Vilarchao Manuel
Pérez Vilarchao María Ángeles

***8672**

***9866**

21,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

Especies

arbustivas

2,31 m³

1,00 ud.

31

32059A042001930000OD

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Ferro González Ramiro

***2711**

38,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias

12,26 m³

32

32059A042001910000OK

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Iglesias Vilarchao Manuel

***9866**

28,00

Rural

Rústico

Agrario

33

32059A042001900000OO

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Ferro González Ramiro

***2711**

38,00

Rural

Rústico

Agrario

34

32059A042001890000OR

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Ferro González Ramiro

***2711**

47,00

Rural

Rústico

Agrario

35

32059A042001880000OK

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Alfaya García María Teresa
López Álvarez Alejandro

***7044**

***9891**

136,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica simple

12,84 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

36

32059A042001870000OO

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Salgado González José Luis

***5967**

57,00

Rural

Rústico

Agrario

Postes de formigón e malla

6,00 m

37

32059A042001670000OZ

Regueira. O Pereiro de Aguiar

González Gómez José

***7238**

47,00

Rural

Rústico

Agrario

38

32059A042001660000OS

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Álvarez Zorelle María Isabel
Cid Babarro Daniel

***0522**

***9073**

120,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

Porta de garaxe metálica

Árbore

10,24 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

39

32059A042001640000OJ

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Zorelle Camba Isaura

***5947**

130,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica simple

4,86 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

40

32059A042001650000OE

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Varela Claudio

***0569**

95,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

7,26 m³

41

32059A042000980000OI

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Pérez Gil Manuel

***3777**

45,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica

4,20 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

42

32059A042000970000OX

O Alto. O Pereiro de Aguiar

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

*****

2,00

Rural

Rústico

Agrario

43

DA0405400NG98D0001WZ

Lugar Quintela 54. O Pereiro de Aguiar

Sequeiros Iglesias Ramiro

***0570**

53,00

Urbano

Residencial

Muro de fábrica con enreixado modular

Porta de garaxe metálica

2,68 m³

1,00 ud.

44

32059A042000960000OD

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Gómez Fernández Odilo

***8934**

75,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Porta acceso a parcela metálica

11,52 m³

1,00 ud.

45

DA0405600NG98D0001BZ

Lugar Quintela 56. O Pereiro de Aguiar

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

***8934**

32,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de celosía para valado de parcela

Porta metálica de acceso a parcela

Porta de garaxe metálica

3,17 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

46

32059A042000920000OM

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Pérez Pérez Julio [herdeiros de]

***9044**

188,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Muro de fábrica con pilastras intermedias

Árbore

Especies arbustivas

9,44 m³

,53 m³

1,00 ud.

3,00 ud.

47

32059A042000910000OF

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Pérez Pérez José Antonio

***2448**

95,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias

Especies arbustivas

6,60 m³

19,00 ud.

48

32059A042000820000OY

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Pérez Gil Manuel

***3777**

21,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

Porta metálica de acceso a parcela

6,42 m³

1,00 ud.

49

DA0406000NG98D0001YZ

Estr. Maceda 93(A). O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Pérez Olga
Feijoo Lorenzo Beatriz

***0037**

***4945**

22,00

Urbanizado

Urbano

Residencial

Muro de fábrica para valado de parcela

Porta de garaxe metálica simple

6,39 m³

1,00 ud.

50

32059A042000810000OB

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Lorenzo Pérez Olga
Feijoo Lorenzo Beatriz

***0037**

***4945**

92,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

7,05 m³

51

32059A042000800000OA

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Losada Vilarchao Eligio [herdeiros de]

***9882**

67,00

Rural

Rústico

Agrario

52

32059A042002100000OG

Lugar Quintela 159. O Pereiro de Aguiar

Rodríguez Fernández Patricia
Álvarez Luis José Luis

***0728**

***6499**

69,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias

Porta metálica de acceso a parcela

Árbore

10,12 m³

1,00 ud.

2,00 ud.

53

32059A042001970000OE

Regueira. O Pereiro de Aguiar

Pérez Borrajo Aser

***9289**

132,00

Rural

Rústico

Agrario

54

32059A042001990000OZ

A Devesa. O Pereiro de Aguiar

Álvarez Méndez Jorge [herdeiros de]

***6094**

346,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con pilastras intermedias

Árbore

Especies arbustivas

17,94 m³

3,00 ud.

10,00 ud.

55

32059A042000790000OY

O Alto. O Pereiro de Aguiar

Abadín

Enríquez Serafín
Barreiros Fernández Purificación

***4682**

*****

325,00

Rural

Rústico

Agrario

Árbore

3,00 ud.

56

32059A042000780000OB

Rosendes. O Pereiro de Aguiar

Iglesias

Taboada

Cándido

[herdeiros de]

***0676**

10,00

Rural

Rústico

Agrario

57

32059A042002000000OZ

Outeiros. O Pereiro de Aguiar

Nieto Formoso Manuel

***5657**

19,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica con enreixado modular

Porta de garaxe metálica

7,32 m³

1,00 ud.

58

32059A042002010000OU

Lugar Quintela. O Pereiro de Aguiar

Blanco Feijoo Hortensia

***5421**

143,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de celosía para valado de parcela

Porta de garaxe metálica

Banco de pedra

24,40 m³

2,00 ud.

1,00 ud.

Concello de Paderne de Allariz.

Ref. catastral

Lugar

Propietario

DNI

Sup. (m2)

Situación básica do solo

Clase

Uso do solo

Descrición

Medición

59

32056A001000040000BT

Outeiros. Paderne de Allariz

González Blanco María [herdeiros de]

***6133**

11,00

Rural

Rústico

Agrario

60

32056A001000050000BF

Outeiros. Paderne de Allariz

Gómez Sandianes Lorena
Gómez Sandianes Alba

***9348**

***6329**

78,00

Rural

Rústico

Agrario

Muro de fábrica para valado de parcela

12,45 m³

61

32056A001000070000BO

Outeiros. Paderne de Allariz

Aguiar Rosa

*****

46,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

Porta de garaxe metálica

Especies arbustivas

3,78 m³

1,00 ud.

5,00 ud.

62

32056A001003880000BT

Lugar As Campiñas, Outeiros. Paderne de Allariz

En investigación, artigo 47 da Lei 33/2003

*****

66,00

Rural

Rústico

Agrario

Malla de simple torsión

Porta de garaxe metálica

Árbore

Especies arbustivas

5,04 m³

1,00 ud.

1,00 ud.

9,00 ud.

63

32056A001003860000BP

Outeiros. Paderne de Allariz

Lorenzo Quintas Ramón

***1937**

53,00

Rural

Rústico

Agrario

64

32056A001003870000BL

Outeiros. Paderne de Allariz

Fonseca Díaz Antonio
Álvarez Rodríguez Sara Luz

***1954**

***2721**

52,00

Rural

Rústico

Agrario

65

32056A001000140000BX

Outeiros. Paderne de Allariz

Fonseca Díaz Antonio
Álvarez Rodríguez Sara Luz

***1954**

***2721**

3,00

Rural

Rústico

Agrario

66

32056A001000150000BI

Outeiros. Paderne de Allariz

Conde Fernández Teresa [herdeiros de]

***7220**

10,00

Rural

Rústico

Agrario

67

32056A001000160000BJ

Outeiros. Paderne de Allariz

Puga Torres Jose

***3724**

18,00

Rural

Rústico

Agrario

68

32056A001000170000BE

Outeiros. Paderne de Allariz

Carreira Gómez Clara

***9941**

65,00

Rural

Rústico

Agrario

69

DJ0206100PG08C0001WS

Lugar Solveira. Paderne de Allariz

Quintana Pérez Angelines

***1786**

28,00

Rural

Urbano

Residencial

70

32056A011006040000BL

Aira Cascarreira. Paderne de Allariz

Veciños de Rioseco

*****

135,00

Rural

Rústico

Agrario

71

32056A011006050000BT

Leira de Cascarreira. Paderne de Allariz

Guede Martínez María [Herdeiros de]

***7122**

600,00

Rural

Rústico

Agrario

72

32056A011006950000BB

Capelas. Paderne de Allariz

Tesouro Pato Milagros

***7393**

33,00

Rural

Rústico

Agrario

73

32056A011006960000BY

Capelas. Paderne de Allariz

Sampayo Muñoz Jose Ramón
Sampayo Muñoz Rosa

***6523**

***6523**

12,00

Rural

Rústico

Agrario

74

32056A011006970000BG

Capelas. Paderne de Allariz

Pato González Evangelina [Herdeiros de]

***1413**

12,00

Rural

Rústico

Agrario

75

32056A011006980000BQ

Capelas. Paderne de Allariz

Fernández González Josefina

***8589**

10,00

Rural

Rústico

Agrario

76

32056A011007740000BR

Bouzos. Paderne de Allariz

Fernández González Josefina

***8589**

29,00

Rural

Rústico

Agrario

77

32056A011007730000BK

Bouzos. Paderne de Allariz

Novoa Sánchez Jose

***3796**

34,00

Rural

Rústico

Agrario

78

32056A011007780000BJ

Bouzos. Paderne de Allariz

Guede Martínez Antonio
Guede Martínez Joaquina

***8715**

***4872**

5,00

Rural

Rústico

Agrario

79

32056A011007820000BE

Eido da Casa. Paderne de Allariz

Ríos González Artemia

*****

9,00

Rural

Rústico

Agrario

80

32056A011007830000BS

Lameiro do Paiseo. Paderne de Allariz

Novoa González Manuel
Gavilanes González Aurelio
Gavilanes González Julia

***3292**

***3880**

***6655**

22,00

Rural

Rústico

Agrario

81

32056A011007840000BZ

Lameiro do Paiseo. Paderne de Allariz

Vila Ollero Gregorio

***9885**

25,00

Rural

Rústico

Agrario