Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 160 Martes, 11 de agosto de 2020 Páx. 31810

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 30 de xullo de 2020 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural xustifícase polas necesidades funcionais e organizativas actuais.

En consecuencia, por proposta da Consellería do Medio Rural, unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 30 de xullo de 2020, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Ordénase a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, facendo constar que esta modificación da relación de postos de traballo entrará en vigor o día de publicación no Diario Oficial de Galicia da orde da Consellería de Facenda pola que se proceda ao nomeamento como persoal funcionario de carreira, do corpo facultativo superior de Administración especial, da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de veterinarios, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 31 de marzo de 2017.

Visto o Acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 30 de xullo de 2020, relativo á aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2020

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

Consellería do Medio Rural

Na vixente relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural prodúcense as seguintes modificacións:

Persoal funcionario

AMORTIZACIÓNS:

• Nos centros de destino que se especifican amortízanse os seguintes postos de traballo:

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

SERVIZO DE GANDARÍA (A CORUÑA)

MR.C99.10.501.15001.024

CONTROLADOR/A PECUARIO/A

SERVIZO DE GANDARÍA (LUGO)

MR.C99.10.501.27001.007

COORDINADOR/A INSPECCIÓN VETERINARIA

ÁREA DE ARZÚA

MR.C99.20.010.15060.005

CONTROLADOR/A PECUARIO/A

ÁREA DE MONDOÑEDO

MR.C99.20.070.27290.013

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

OFICINA DE GUITIRIZ

MR.C99.20.093.27220.008

VETERINARIO/A OFICIAL (TERRA CHÁ-GUITIRIZ)

MODIFICACIÓNS:

• Recodifícanse os seguintes postos de traballo e cambian de denominación, quedando como se especifica:

RPT ANTIGA

RPT NOVA

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

S. X. DE GANDARÍA

MR.C05.00.001.15770.110

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C05.00.001.15770.087

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

LABORATORIO DE SANIDADE E PRODUCIÓN ANIMAL DE GALICIA (LUGO)

MR.C05.00.101.27001.058

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C05.00.101.27001.039

INSPECTOR/A LABORATORIO

LABORATORIO DE SANIDADE E PRODUCIÓN ANIMAL DE GALICIA (LUGO)

MR.C05.00.101.27001.108

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MR.C05.00.101.27001.040

INSPECTOR/A LABORATORIO

SERVIZO DE GANDARÍA (OURENSE)

MR.C99.10.501.32001.092

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.10.501.32001.021

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE CARBALLO

MR.C99.20.020.15190.003

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.020.15190.006

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE CARBALLO

MR.C99.20.020.15190.021

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.020.15190.007

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE CARBALLO

MR.C99.20.020.15190.022

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.020.15190.008

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE CARBALLO

MR.C99.20.020.15190.023

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.020.15190.009

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE BETANZOS-FERROL

MR.C99.20.030.15350.004

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.030.15350.007

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE BETANZOS-FERROL

MR.C99.20.030.15350.006

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.030.15350.008

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE BETANZOS-FERROL

MR.C99.20.030.15350.021

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.030.15350.009

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE BETANZOS-FERROL

MR.C99.20.030.15350.024

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.030.15350.010

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE NOIA

MR.C99.20.040.15560.012

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.040.15560.003

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE NOIA

MR.C99.20.040.15560.013

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.040.15560.004

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE LUGO

MR.C99.20.050.27001.013

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.050.27001.003

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE LUGO

MR.C99.20.050.27001.014

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.050.27001.004

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE LUGO

MR.C99.20.050.27001.018

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.050.27001.005

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE BECERREÁ

MR.C99.20.060.27060.013

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.060.27060.003

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE VILALBA

MR.C99.20.090.27640.013

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.090.27640.003

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE LALÍN

MR.C99.20.130.36240.010

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.130.36240.003

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

ÁREA DE LALÍN

MR.C99.20.130.36240.017

TITULADO/A SUPERIOR VETERINARIO/A

MR.C99.20.130.36240.004

INSPECTOR/A VETERINARIO/A DE APOIO

Así mesmo, estes postos cambian as súas características e natureza (algúns deles estaban configurados como de persoal laboral e agora pasan a configurarse como de persoal funcionario), quedando como seguen:

missing image file
missing image file
missing image file