Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Xoves, 20 de agosto de 2020 Páx. 33048

III. Outras disposicións

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2020 pola que se publica a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia, convocados pola Orde do 23 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 7 de febrero de 2020).

A Orde do 23 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia, establece no seu artigo 13, que unha vez efectuada a selección, a comisión avaliadora elevará, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, un informe-proposta á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, que emitirá a correspondente resolución de concesión de premios para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez publicada a lista provisional de persoas candidatas aos premios fin de carreira, resoltas as reclamacións presentadas, vista a acta coa proposta definitiva da comisión avaliadora de adxudicación dos premios fin de carreira, e por proposta do director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

RESOLVO:

Primeiro. Conceder os premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia ao alumnado que figura no anexo I desta resolución.

Segundo. Publicar no anexo II a listaxe das persoas que non obtiveron premio fin de carreira segundo as bases reguladoras da Orde do 23 de decembro de 2019.

Terceiro. Esta resolución de adxudicación dos premios poderá ser impugnada mediante recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da data de publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente mediante recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses desde tal publicación, segundo prevé o artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2020

Carmen Pomar Tojo
Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional

ANEXO I

Listaxe das persoas beneficiarias aos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos de ensinanzas artísticas superiores no ano 2019 en centros públicos de Galicia

Modalidade de Música

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

Importe

2020/288407

Comesaña Abreu, Lucía

CMUS Superior, Vigo

3.000 €

2020/293660

Amoedo Collazo, Ismael

CMUS Superior, Vigo

3.000€

Modalidade de Deseño

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

Importe

2020/409172

Lagarón Real, María

EASD Ramón Falcón, Lugo

3.000 €

2020/438384

Tojeiro Ramil, Noelia

EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela

3.000€

Modalidade de Arte Dramática

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

Importe

2020/408797

Rey Núñez, Diego

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Vigo

3.000 €

Modalidade de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

Importe

2020/439143

Noya Pintos, Daniel

ESCRBC de Galicia, Pontevedra

3.000 €

ANEXO II

Listaxe das persoas que non obtiveron premio fin de carreira segundo as bases reguladoras da Orde do 23 de decembro de 2019

Modalidade de Música

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

2020/415851

Cruz Estévez, Aida

CMUS Superior, Vigo

2020/455649

Garrido Rodríguez, Manuel

CMUS Superior, Vigo

2020/341200

López Pereira, Juan José

CMUS Superior, Vigo

2020/444767

San Marcial Comesaña, Iria

CMUS Superior, Vigo

Modalidade de Deseño

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

2020/479311

Andrade Corral, Andrés

EASD Pablo Picasso, A Coruña

2020/425425

Nieto Cores, Nicolás

EASD Mestre Mateo, Santiago de Compostela

Modalidade de Arte Dramática

Solicitude

Apelidos e nome

Centro de estudos

2020/506436

Abad de Larriva, Ana

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Vigo