Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 179 Xoves, 3 de setembro de 2020 Páx. 35033

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura e Turismo

RESOLUCIÓN do 26 de agosto de 2020 pola que se publica a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT130A).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, procédese á publicación dos adxudicatarios e o importe das axudas.

Obxecto da axuda: a finalidade da axuda é a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.

Norma reguladora: Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT130A) (Diario Oficial de Galicia núm. 31, do 14 de febreiro).

Crédito orzamentario: 110.000 € (cento dez mil euros) recollido na aplicación orzamentaria 11.20.432A.760.0 e 35.000 € (trinta e cinco mil euros) na aplicación orzamentaria 11.20.432A.781.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Beneficiarios: os beneficiarios e o importe das axudas figuran no anexo a esta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun (1) mes contado a partir da data de notificación desta aos interesados ou recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a data de notificación.

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2020

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo

ANEXO I

11.20.432A.760.1 Concellos:

Adxudicatarios

Exp.

Solicitante

Contía proxecto

Contía axuda

Puntos

2020/28

Castrelo de Miño

9.075,00 €

5.959,50 €

11,03

2020/9

Cervantes

7.700,00 €

6.000,00 €

10,66

2020/17

Guitiriz

18.000,00 €

6.000,00 €

10,00

2020/29

Mañón

8.494,10 €

6.000,00 €

9,88

2020/15

Xunqueira de Espadanedo

7.700,00 €

6.000,00 €

9,66

2020/18

A Baña

7.700,00 €

6.000,00 €

9,66

2020/11

Avión

12.159,85 €

6.000,00 €

9,52

2020/5

Carnota

8.638,92 €

5.183,35 €

9,20

2020/13

Marín

11.392,03 €

6.000,00 €

8,42

2020/8

Vilar de Santos

9.075,00 €

5.823,00 €

8,28

2020/7

O Carballiño

9.075,00 €

6.000,00 €

8,02

2020/4

Coles

5.000,00 €

4.000,00 €

8,00

2020/22

Viana do Bolo

6.605,00 €

5.284,00 €

8,00

2020/27

Portomarín

8.167,50 €

5.717,25 €

7,90

2020/1

Ordes

8.500,00 €

6.000,00 €

7,88

2020/21

Cedeira

14.999,96 €

6.000,00 €

7,80

2020/16

Noia

14.900,00 €

6.000,00 €

7,79

2020/31

Pol

8.162,67 €

6.000,00 €

7,79

2020/25

Dodro

7.500,00 €

5.700,00 €

7,72

11.20.432A.781.0 Entidades:

Adxudicatarios

Exp.

Solicitante

Contía proxecto

Contía axuda

Puntos

2020/3

Fundación Exponav

12.046,87 €

6.000,00 €

6,00

2020/4

Asociación Amigos Fefiñáns

3.000,00 €

2.400,00 €

6,00

2020/6

Arquivo Histórico Diocesano Tui-Vigo

9.075,00 €

6.000,00 €

5,62

2020/5

Fundación Isla Couto

8.315,33 €

6.000,00 €

5,33

2020/8

Confederación Espeleología

7.500,00 €

6.000,00 €

5,00

2020/1

Fundación Vicente Risco

8.315,33 €

6.000,00 €

4,00

2020/2

Fundación Luis Tilve

3.314,68 €

2.600,00€

4,00