Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Venres, 11 de setembro de 2020 Páx. 35758

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

DECRETO 121/2020, do 10 de setembro, polo que se nomea secretario xeral técnico da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a Pablo Casal Espido.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dez de setembro de dous mil vinte,

NOMEO secretario xeral técnico da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación a Pablo Casal Espido.

Santiago de Compostela, dez de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación