Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Xoves, 17 de setembro de 2020 Páx. 36357

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de celador/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

A base décima da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de celador/a, establece que, unha vez adxudicados os destinos, publicarase no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de celador/a, convocado por Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 13 de marzo).

Segundo. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde na categoría de celador/a os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun (1) mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo. Non entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Quinto. De conformidade coa disposición adicional 2ª do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (DOG núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis (6) meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente convalidada.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun (1) mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2020

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Localidade

***9142**

ABAD TIZON, MARIA ISABEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3343**

ABALDE LIMA, DAVID

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2476**

ABALDE SILVEIRA, MONICA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***0712**

ABEL DE DIOS, MARIA DEL ROSARIO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***1407**

ALLO MARTINEZ, MARIA AMELIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4753**

ALONSO ALVAREZ, PATRICIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***5185**

ALONSO LOPEZ, ANTONIO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6933**

ALONSO MIGUELEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8863**

ALVAREZ ALVAREZ, CEUS

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3535**

ALVAREZ FERNANDEZ, MANUEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***9464**

ALVAREZ RIVERA, MANUEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6285**

ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4003**

AMADO DOPICO, ANA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1276**

AMO PIÑEIRO, VICTORIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***2205**

ANDON SANCHEZ, MARIA JESUS

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3413**

ANDRADE LORENZANA, ADRIAN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***5049**

ANIDO BALSA, MANUELA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9506**

ANTELO DONO, LUIS

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6803**

ARES ESPIÑEIRA, MARIA CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3811**

ARIAS DIAZ, MARIA JESUS

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9588**

ARIAS PEREZ, MARIA DEL PILAR

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***8598**

ARRIBAS PEREZ, SERGIO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3479**

ARTECHE PENA, MIGUEL ANGEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7294**

BALLON BEATO, MIGUEL ANGEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9629**

BALSA PARDO, SONIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8646**

BALTASAR BLANCO, MARIA CRISTINA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4091**

BARCALA DOVAL, MARIA JOSE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3163**

BARREIRO DOMINGUEZ, ELENA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9254**

BARREIRO LESTON, ELISEO

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***4600**

BARRIO RUA, JULIAN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***2952**

BARRO FORMOSO, MARIA CARMEN

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0270**

BARROS BARROS, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8524**

BASTON SUAREZ, CARLOS

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***5816**

BATAN NUÑEZ, CESAR JESUS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3814**

BAYOLO LINEROS, SERGIO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8968**

BEA SANMARTIN, PURIFICACION

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9742**

BELLO GINZO, MARIA DEL MAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***7203**

BELLO PAZOS, MORENO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6975**

BERGUEIRO GONZALEZ, ANGEL AMOR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8616**

BERMUDEZ CURROS, CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8924**

BERNARDEZ FERNANDEZ, BENITA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***5910**

BISPO TORRES, KAMAKSHI-SHANTIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***2797**

BLANCO CENDON, SANDRA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***2467**

BLANCO DUARTE, JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7101**

BORRAJO NIETO, MARIA ISABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***9748**

BOUSO FERNANDEZ, RAQUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***1494**

BRAGE EIBE, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***0623**

BREA CONDE, JOSE MANUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***9828**

BRIONES DA SILVA, STEFANY

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***2326**

BUA COTO, MANUELA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0664**

BUGALLO NOVEGIL, MARIA DEL MAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5580**

BUSTO ESPIÑO, MARIA CARMEN

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4639**

CAAMAÑO PACIN, MARIA ANGELES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4515**

CALVO FERNANDEZ, MARIA JOSE

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9770**

CAMIÑA GARRIDO, MARIA JOSE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9093**

CAMIÑA PASTORIZA, ROCIO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0286**

CANDA IGLESIAS, MARIA ISABEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6200**

CANOSA GONZALEZ, IRMA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***3709**

CAO GIL, MYRIAM

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3679**

CARBON VARELA, ROBERTO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9326**

CARNEIRO CASAL, MARIA SANDRA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5607**

CARO FERNANDEZ, ANDREA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3712**

CARRILLO FERNANDEZ, FRANCISCO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***0837**

CASTAÑAL CASTIÑEIRA, MARIA LOURDES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***3578**

CASTIÑEIRA RIAL, JUAN JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1183**

CASTRO ALONSO, BEATRIZ

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7170**

CASTRO BLANCO, MARIA JESUS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1171**

CASTRO DIAZ, DOLORES

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***4963**

CASTRO FERVENZA, ROSA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4218**

CASTRO JAMARDO, JOSE LUIS

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7700**

CASTRO MARTINEZ, MARIA JOSE

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***7792**

CAZAS GARCIA, JUAN BAUTISTA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5216**

CES LAIÑO, MARIA JOSE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6484**

CIBEIRA RODRIGUEZ, FLORENTINA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***8728**

CICERO MIRA, SANTINA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***4774**

CID MOSQUERA, CLARA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***7145**

CIMADEVILA RODRIGUEZ, MARIA PURIFICACION

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1186**

COMESAÑA LAGO, SONIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8432**

CONDE LOSADA, MARIA ELENA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2455**

CORDERO TARACIDO, MARIA HELGA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8124**

CORRAL CHAPELA, RAFAEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0667**

CORREDOIRA PASTORIZA, MARIA NIEVES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6068**

CORREDOIRA TABOADA, DAVID

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***3562**

CORTIÑAS LORENZANA, MIGUEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***3345**

COSTAS FARIZA, SONIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4238**

COSTOYA JUL, ANA MARIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***2271**

COUSELO ARIS, GENOVEVA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1978**

COUSELO CASTRO, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1832**

CRESPO MONTES, MARIA CRISTINA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9713**

CRESPO PIDRE, MARIA ANGELA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0866**

CUPEIRO RIO, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9086**

DA CONCEIÇAO FERNANDES, MARIA EMILIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***3693**

DE LA TORRE CONDE, MIGUEL ANGEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***2988**

DE SOUSA GARCIA, OSCAR JOSE

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1064**

DEL RIO CERVIÑO, PAULA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6070**

DEL RIO FERNANDEZ, MARIA MANUELA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5114**

DEVESA MIRANDA, MAGDALENA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***2524**

DIAZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***3303**

DOMINGUEZ MARTINEZ, MARIA JESUS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***5500**

DOPICO DOPICO, MARIA TERESA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6182**

DOPICO MONTERO, MARIA ESTHER

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1606**

DORRIO LOPEZ, MARIA SONIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***1952**

DURAN ESPANTOSO, ANA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3845**

DURAN RODRIGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5890**

ESCARIZ FERRIN, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0516**

ESPERON VIÑAS, DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7484**

ESTEVEZ RICLA, PILAR

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***5321**

EXPOSITO CAÑA, ROSA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5851**

EXPOSITO POMBO, AURORA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***0072**

FANTANS SANCHEZ, JACOBO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6491**

FARO ESTEVEZ, MARIA ISABEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5459**

FEIJOO RODRIGUEZ, MARIA LUZ

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***0500**

FERNANDEZ ALVAREZ, ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6357**

FERNANDEZ FEIJOO, ISAURA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***5985**

FERNANDEZ FREIJOMIL, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***8397**

FERNANDEZ GARCIA, MERCEDES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1973**

FERNANDEZ GONZALEZ, JOSEFINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8224**

FERNANDEZ LOPEZ, SUSANA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3335**

FERNANDEZ LORENZO, JAVIER ANTONIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***1785**

FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***0514**

FERNANDEZ MARTINEZ, MERCEDES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8802**

FERNANDEZ MAYO, MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5052**

FERNANDEZ PEREIRA, OLGA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2515**

FERNANDEZ RODRIGUEZ, BARBARA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1731**

FERNANDEZ SAAVEDRA, MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8001**

FERNANDEZ SAAVEDRA, MARIA TERESA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1198**

FERNANDEZ SARANDESES, MARCOS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6377**

FERNANDEZ VAZQUEZ, JORGE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3190**

FERREIRO PENA, MARIA FE

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0996**

FERREIRO RODRIGUEZ, MONICA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***5582**

FERRER GOMEZ DEL VALLE, MARIA DEL PILAR

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6017**

FERRON SOTELO, MONICA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***8912**

FIDALGO RODRIGUEZ, GABRIEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6993**

FILGUEIRA ABEIJON, ANA BELEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1749**

FILGUEIRA FERNANDEZ, RAMONA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2518**

FILGUEIRAS SANESTEBAN, NEREA

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***0740**

FONTAN GOMEZ, MONTSERRAT

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8624**

FONTENLA CORTIZO, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0384**

FRAGUEIRO FERNANDEZ, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***4707**

FRANCISCO FERNANDEZ, JERONIMA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1222**

FREIRE PAREDES, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4019**

FUENTES SANCHEZ, MARIA DEL MAR

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5335**

GAGO VILASO, JOSE JAVIER

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2386**

GALAN ABUIN, MARIA JOSE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7885**

GALIÑO ESTEVEZ, LORENA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6121**

GANDARA CARBALLIDO, MARIA FLORA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7396**

GARABATOS LOIS, MARIA DEL PILAR

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9752**

GARCIA CARDERO, GERARDO SALVADOR

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0838**

GARCIA CASTIÑEIRA, MARIA JESUS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7656**

GARCIA COLLAZO, MARIA ALBA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8016**

GARCIA GARAZO, MARIA PURIFICACION

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6389**

GARCIA GARCIA, DEBORA

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***2073**

GARCIA GARCIA, JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7249**

GARCIA GARCIA, MERCEDES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***3351**

GARCIA LAGO, MARIA ANGELES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7468**

GARCIA LAMIGUEIRO, ANA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***5133**

GARCIA LOMBARDIA, MARIA ISABEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***8708**

GARCIA LOPEZ, ARACELI

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9432**

GARCIA LOPEZ, VICENTE

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6139**

GARCIA MARTIN, MANUELA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6383**

GARCIA PAREDES, MARIA BELEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***3064**

GARCIA SANCHEZ, JOSE

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6111**

GARCIA SANMIGUEL, PALMIRA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***0706**

GARRIDO OGANDO, MARCOS

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7342**

GATON ASPERA, ANA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2290**

GERMANO POLO, TERESA MAFALDA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6214**

GESTOSO CARRO, MARIA ANGELES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2478**

GIL FOJACA, MARIA TERESA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7685**

GIMENEZ MOREIRA, MARIA BELEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***2714**

GODOY LOPEZ, LUIS

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1011**

GOMEZ ALVELO, JOSE MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***0078**

GOMEZ ARGIBAY, LUIS ALBERTO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***4045**

GOMEZ CAJUSO, MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7340**

GOMEZ CRESPO, FERNANDO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7626**

GOMEZ PEREZ, SONIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9688**

GONZALEZ ALFONSO, YOLANDA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0446**

GONZALEZ FERNANDEZ, ROBERTO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***2137**

GONZALEZ LOPEZ, MARIA CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2171**

GONZALEZ RIGUEIRO, MARIA JOSE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***6104**

GONZALEZ RODRIGUEZ, CONSUELO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6630**

HERRERO FERNANDEZ, ROSARIO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3753**

IGLESIAS CASAL, CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6912**

IGLESIAS GARCIA, GUSTAVO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6215**

IGLESIAS IGLESIAS, MARIA JOSEFA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***1810**

JARDON SANTANA, MARIA SOLEDAD

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***9405**

JORGE DIAZ, MARIA ROSARIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0341**

JOSE PEON, MARIA DEL PILAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7361**

JOVE PORTO, JOSE MANUEL

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9175**

JUNQUEIRA CABALEIRO, ANTONIO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5266**

JUSTO CASALDERREY, MARIA DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8675**

LAGO GARCIA, MARIA DOLORES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6505**

LAGO VALTIERRA, RUBEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***4014**

LAMAZARES MENDEZ, MERCEDES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7817**

LEONE COLMENERO, MARIA ANGELA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***5770**

LICONA MENDEZ, IVAN ALEJANDRO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1685**

LLOVES MORATINOS, MIGUEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1610**

LOGILDE CUESTA, MARIA LUZ

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***1689**

LOPEZ BOADO, RAMIRO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***1517**

LOPEZ CAMPOS, JOSE MANUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8213**

LOPEZ CASTRO, ISABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***0810**

LOPEZ CONDE, ISABEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6672**

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9691**

LOPEZ FRAGA, JUAN DIEGO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7772**

LOPEZ LIZ, MARIA ISABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***4557**

LOPEZ LOPEZ, ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9145**

LOPEZ MOSQUERA, MANUELA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0205**

LOPEZ RICO, DIEGO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***4330**

LOPEZ RODRIGUEZ, ELVIRA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***2605**

LORENZO LAGE, MARIA ANGELES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2259**

LORENZO SUEIRO, FRANCISCO JAVIER

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5701**

LOSADA RODRIGUEZ, ROSA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1012**

LOUZAN MIRON, JOSE MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6156**

MAGARIÑOS SABARIS, MARIA FERNANDA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9137**

MALVIDO LOPEZ, CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0300**

MANTIÑAN INSUA, INMACULADA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7902**

MARCOS LOPEZ, JULIO CESAR

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5166**

MARINO TRASMONTE, MARIA JOSEFA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5142**

MARTINEZ CALVO, MARIA JOSEFA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9681**

MARTINEZ CRESPO, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***9350**

MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA VICTORIA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***1233**

MARTINEZ HERMIDA, SARA MARIA GUADALUPE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5350**

MARTINEZ NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1371**

MARTINEZ REGUEIRA, MARIA JOSE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7726**

MARTINEZ REIRIZ, ROSA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6503**

MARTINEZ RIAL, AMELIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5540**

MARTINEZ RIVERA, MARIA DEL PILAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***4176**

MARTINEZ VARELA, MARIA SOLEDAD

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9280**

MASEDA RAMOS, JAIME

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***7951**

MAYO ARDIONS, ANTONIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5605**

MEDIN BLANCO, TANIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0713**

MEDIN CRESPO, CONCEPCION

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2599**

MENDEZ FIRVIDA, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***2526**

MENDEZ MEILAN, MARIA ELENA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***0936**

MENDEZ RODIÑO, MARIA SUSANA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8544**

MENDEZ SAAVEDRA, VICTOR JOSE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***1809**

MERA LOPEZ, MARIA SOLEDAD

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9256**

MERA SANCHEZ, MARIA RITA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5909**

MERELAS ARES, MARIA JOSE

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***4476**

MIGUENS SANDES, EMILIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6498**

MIRANDA BUGARIN, MARIA DEL MAR

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***8779**

MIRAS NEIRA, MARIA GLORIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5104**

MOLEDO BLANCO, MARIA DE LOS ANGELES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8267**

MOLINOS ALVITE, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7997**

MONTEMUIÑO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***0467**

MONTOTO BARRAL, MARIA TERESA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6728**

MUIÑO RIVERA, JOSE MANUEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1221**

NANDE LOPEZ, YOLANDA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1212**

NIETO ROMAN, BEGOÑA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6136**

NOGUEIRA FERNANDEZ, MANUEL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9123**

NOGUEIRA GONZALEZ, AMALIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6930**

NOVAS LOPEZ, MARIA DE LA O

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4513**

NOVOA ESTEVEZ, CARMEN ELENA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***1086**

NOVOA FRANCISCO, JULIO RAMON

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***8549**

NUÑEZ FERNANDEZ, ESPERANZA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6863**

OJEROS GUARDADO, MARIA SOL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8315**

ORGE RODRIGUEZ, XABIER

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3817**

OSORIO PELAEZ, PABLO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***1703**

OTERO CAO, MAGDALENA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6916**

OUBIÑA MAGARIÑOS, MARIA DOLORES

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***5514**

OUTEIRAL LORENZO, MANUEL RAMON

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***5991**

PAIS GARCIA, MARIA SOLEDAD

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8477**

PAMPIN PRESEDO, MARIA NURIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***9040**

PARADELA LORENZO, EMMA RITA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9600**

PARAFITA GUARDADO, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3095**

PARDO LAGO, MARIA CARMEN

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9613**

PASTORIZA OTERO, ROSA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2357**

PAZ MARTINEZ, MARIA JESUS

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5742**

PAZOS LEMOS, JESUS AGUSTIN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***0833**

PENIN RODRIGUEZ, JOSE

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***8005**

PENOUCOS COMA, DAVID

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9224**

PEÑA PIÑEIRO, LAURA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7182**

PEON MARTINEZ, ANA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9442**

PERDIZ VAZQUEZ, MARIA EMILIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2429**

PEREIRA DEL RIO, PATRICIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1678**

PEREIRO COSTA, RAQUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***7843**

PEREZ COUTO, CELIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5351**

PEREZ FERNANDEZ, MARIA ELENA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***0722**

PEREZ GONZALEZ, MARIA LUISA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6712**

PEREZ HERMIDA, MARIA DEL PILAR

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***9872**

PEREZ LORENZO, EVA MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***4543**

PEREZ PEREZ, MARIA SOL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4230**

PEREZ POSE, PAULA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***9832**

PEREZ QUEIJAS, PAULA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0742**

PEREZ RODRIGUEZ, VALENTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***8002**

PEREZ SOLANA, ANA ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6288**

PIÑEIRA RODRIGUEZ, MARIA JOSEFA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9745**

PIÑEIRO PIÑEIRO, PABLO JOSE

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4549**

PIÑON GRAÑA, MARIA MAGDALENA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***4582**

POMBO BRANDON, CARMEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3620**

PONTE MIÑAN, MARIA ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0349**

PORTELA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***2535**

POSE VIDAL, MARIA ESTHER

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5511**

PRADO OTERO, NOEMI

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3736**

PREGO GARCIA, MARIA INES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6377**

PRIETO VALE, DOLORES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***0690**

PUENTES GALDO, MARIA JESUS

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9009**

PULIDO BARBA, CAMILO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***0660**

RAJO MARTINEZ, ANA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***9913**

REAL CAMPO, MANUEL ALEJO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3113**

REAL NUÑEZ, MARIA TERESA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***5243**

REGATERO VAZQUEZ, ROSA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1009**

RILO MONREAL, MARIA NIEVES

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***9039**

RIOBO MAYO, LUIS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1113**

RIOS SANESTEBAN, JORGE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***3738**

RIVAS SEOANE, MARIA DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***9582**

RIVERA GRILLE, EVA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4565**

RIVERA MIRAS, LUCIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***8087**

RODIÑO TOME, BEGOÑA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***3766**

RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSEFA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***5649**

RODRIGUEZ AMBROSIO, MARIA ISABEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***3148**

RODRIGUEZ CAÑAL, RAUL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***2430**

RODRIGUEZ CASTIÑEIRA, BEGOÑA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5880**

RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***1516**

RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSEFA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***5650**

RODRIGUEZ LAGO, MANUEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6169**

RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA MONTSERRAT

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***4151**

RODRIGUEZ MENDEZ, MARIA DOLORES

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***0425**

RODRIGUEZ MOSQUERA, MARIA ELENA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6508**

RODRIGUEZ NOVAS, SONIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7497**

RODRIGUEZ PANTEON, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2709**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5727**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7921**

RODRIGUEZ TERES, LINO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***0986**

RODRIGUEZ VILARIÑO, MILAGROS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2717**

ROMAR LEMA, EVA MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1455**

ROMERO CAMPOS, MARIA JOSE

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***5734**

ROMERO QUEIRUGA, ANA BELEN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***7105**

ROMERO VIDAL, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***8175**

RUA BARGE, MARIA DEL SOL

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4884**

SAAVEDRA LOPEZ, FLORENTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1631**

SABARIS REBOREDO, ELISA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1512**

SABEL LIÑARES, ANA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4908**

SANCHEZ CASTRO, ALFONSO MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***6045**

SANCHEZ GARCIA, MARIA ISABEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1959**

SANCHEZ IGLESIAS, PILAR

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7706**

SANCHEZ LOSADA, FATIMA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***9155**

SANTOS JORGE, MARIA LUISA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3175**

SENANDE RODRIGUEZ, MANUEL TITO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***7205**

SEOANE DIAZ, MARIA DE LOS ANGELES

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***2282**

SEOANE PARDO, MARIA BELEN

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***3333**

SILVA GUIZAN, ANTONIO

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***8404**

SOLIÑO HERBELLO, MARIA DOLORES

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7247**

SOLLA CAMPOS, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***6741**

SOTO SUAREZ, LUIS MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8102**

SUAREZ SEGADE, MARIA TERESA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3004**

TENREIRO MIRAZ, MARINA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***1635**

TORRADO CHARLIN, ENRIQUE MANUEL

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9407**

TORREIRO BANZAS, ESPERANZA MARIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***6240**

TORRES CUEVAS, LORETO

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7125**

TORRES IGLESIAS, DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***8027**

TRAVESO TEIJEIRO, MARIA LUZ

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4807**

TRILLO TOME, IGNACIO

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***1333**

TROITIÑO PEREZ, MARIA DOLORES

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***5367**

TUBIO VITURRO, FRANCISCO JAVIER

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***8539**

URGAL GARCIA, ANA BELEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***4809**

VALADO PEREZ, CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9806**

VALIÑO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***5623**

VARELA ESPINOSA, JULIANA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4300**

VARELA FERNANDEZ, PILAR

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***1109**

VARELA GOMEZ, LOURDES

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***0882**

VARELA SAAVEDRA, OSCAR

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***6311**

VAZQUEZ ALVAREZ, FRANCISCO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***7804**

VAZQUEZ CARBALLO, ANA MARIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense

***6878**

VAZQUEZ CARBALLO, MARIA ELENA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2603**

VAZQUEZ CARRAL, MARIA CRISTINA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***2353**

VAZQUEZ FERNANDEZ, SONIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***6907**

VAZQUEZ GRAÑA, MARIA ALMUDENA

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

Ferrol

***3260**

VAZQUEZ RODRIGUEZ, FERMIN

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***1707**

VAZQUEZ ROEL, PATRICIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5652**

VAZQUEZ SANMARTIN, JUAN MANUEL

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***2084**

VAZQUEZ SUAREZ, ANA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***5748**

VAZQUEZ TORREIRO, GUADALUPE

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***6771**

VAZQUEZ VAZQUEZ, CLAUDIO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***9071**

VEIGA FERNANDEZ, MARIA SOFIA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela

***4310**

VEIGA VILLAR, ANA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***2709**

VIDAL CASTRO, MONICA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***2709**

VIDAL CASTRO, PATRICIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4649**

VIGO PENIN, MARIA JESUS

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5325**

VILA DURAN, ROSA MARIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***3953**

VILA FERNANDEZ, NOE

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

A Coruña

***2460**

VILAR BALSEIROS, MARIA SONIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1770**

VILARIÑO RODRIGUEZ, MARIA SOL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***6950**

VILAS LOIS, MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra

***1501**

VILASECA DARRIBA, JOSE

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***4407**

VILLANUEVA FERNANDEZ, OSCAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo

***9764**

VILLANUEVA GIL, ANA VICTORIA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***7963**

VILLANUSTRE LIJO, MARIA TERESA

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

Vigo

***4541**

VILLAR POSE, JOSE MARIA

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***4485**

VIQUEIRA DOCAMPO, GONZALO

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A

***5520**

VOCES GARCIA, JUAN

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

Coruña, A