Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 190 Venres, 18 de setembro de 2020 Páx. 36531

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Sanidade

DECRETO 151/2020, do 17 de setembro, polo que se nomea directora de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde a Ana María Comesaña Álvarez.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Sanidade, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezasete de setembro de dous mil vinte,

Nomeo directora de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde a Ana María Comesaña Álvarez.

Santiago de Compostela, dezasete de setembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Julio García Comesaña
Conselleiro de Sanidade